Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 oktober 2012

Konsumentsäkerhet – Information om produktåterkallelser i hela världen på ett par klick!

I Bryssel lanserades i dag en ny internationell portal som ska göra det möjligt för myndigheter över hela världen att utbyta information om farliga produkter som dragits tillbaka från marknaden. Portalen för produktåterkallelser (Global Recalls-portalen) är ett projekt som EU och OECD-länder som t.ex. USA, Australien och Kanada tagit fram gemensamt. Projektet presenterades av Paola Testori Coggi, generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor, Rintaro Tamaki, vice generalsekreterare för OECD, och Inez Tenenbaum, ordförande för den amerikanska kommittén för konsumentproduktsäkerhet, som ett inslag i den internationella produktsäkerhetsveckan.

Konsumenterna handlar i allt större utsträckning från hela världen, såväl på som utanför nätet. På denna större globala marknad vill de kunna vara säkra på att inga farliga produkter har sluppit igenom. Genom att söka i portalen för produktåterkallelser kan de snabbt få veta om t.ex. en bärsele eller en cykel som är tillverkade utanför EU uppfyller europeiska och internationella säkerhetskrav. Med de 3 000 meddelanden om återkallelser man räknar med per år får konsumenter, företag och myndigheter tillgång till en stor mängd information om återkallade produkter, som regelbundet kompletteras av såväl EU (genom Rapex, EU:s system för tidig varning för andra farliga produkter än livsmedel) som amerikanska, kanadensiska och australiensiska myndigheter.

Portalen innehåller sökbar information som kommer att förbättra konsumentsäkerheten i hela världen och öka konsumenternas kunskaper om och förtroende för att handla från andra länder.

Generaldirektör Paola Testori Coggi, OECD:s vice generalsekreterare Rinario Tamaki och den amerikanska konsumentproduktsäkerhetskommitténs ordförande Inez Tenenbaum uttryckte sin belåtenhet över portalen för produktåterkallelser som kommer att underlätta informationsutbyte och bidra till ett effektivt konsumentskydd på världsmarknaden. De var överens om att denna nya informationskälla kommer att hjälpa myndigheter, konsumenter och företag att söka efter information om återkallade konsumentvaror i hela världen. Det handlar om att göra en gemensam insats för att bättre kunna hantera produktsäkerhetsfrågor. De tre representanterna uppmanade såväl företag som konsumenter att börja använda portalen för produktåterkallelser. De uppmanade också länder över hela världen att bidra med uppgifter till portalen, så att den täcker en så stor marknad som möjligt.

Läs mer om portalen för produktåterkallelser på: globalrecalls.oecd.org/

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791.

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar