Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. oktobra 2012

Varstvo potrošnikov: z nekaj kliki do podatkov o odpoklicanih izdelkih po vsem svetu

V Bruslju je bil danes predstavljen nov mednarodni portal, ki bo organom po vsem svetu omogočal izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih, umaknjenih s trga. Portal „Global Recalls“ je projekt, ki so ga skupaj razvile države Evropske unije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vključno z Združenimi državami, Avstralijo in Kanado. V okviru mednarodnega tedna varnosti proizvodov so ga predstavili generalna direktorica Generalnega direktorata za zdravje in potrošnike Evropske komisije Paola Testori Coggi, namestnik generalnega sekretarja OECD Rintaro Tamaki in predsednica komisije Združenih držav za varnost potrošniških izdelkov Inez Tenenbaum.

Potrošniki vedno pogosteje kupujejo na svetovnem trgu, tako prek spleta kot drugače. Zaradi velikosti tega trga želijo vedeti, ali se lahko zanesejo na to, da so bili nevarni izdelki s trga umaknjeni. Kako se lahko prepričajo, ali nahrbtnik za nošenje otrok ali kolo, izdelano izven EU, ustreza evropskim in mednarodnim varnostnim zahtevam? Zdaj imajo možnost, da to preverijo na portalu „Global Recalls“. Na leto bo po pričakovanjih v portal vnesenih 3 000 odpoklicanih izdelkov. Tako bodo imeli potrošniki, podjetja in javni organi dostop do velikega obsega informacij o odpoklicanih izdelkih, ki ga bodo organi EU (prek evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih RAPEX) ter ameriški, kanadski in avstralski organi redno dopolnjevali.

Portal omogoča iskanje izdelkov in bo pripomogel k večji varnosti potrošnikov ter krepitvi ozaveščenosti in zaupanju potrošnikov pri nakupovanju po svetu.

Generalna direktorica Paola Testori Coggi, namestnik generalnega sekretarja OECD Rintaro Tamaki in predsednica komisije Združenih držav za varnost potrošniških izdelkov Inez Tenenbaum so izrazili zadovoljstvo s portalom „Global Recalls“, ki bo spodbujal izmenjavo informacij in pripomogel k učinkovitemu varstvu potrošnikov na svetovnem trgu. Strinjali so se, da bo ta nova podatkovna zbirka javnim organom, potrošnikom in podjetjem olajšala iskanje informacij o odpoklicih potrošniških izdelkih po svetu. Projekt je primer skupnega delovanja za učinkovitejše varstvo pred nevarnimi izdelki. Predstavniki vseh treh organizacij so podjetja in potrošnike spodbudili k redni uporabi portala ter pozvali države po svetu, naj sodelujejo pri projektu, da bo podatkovna zbirka zajela najširši možni trg.

Več o portalu „Global Recalls“: globalrecalls.oecd.org/

Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar