Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 19. októbra 2012

Bezpečnosť spotrebiteľov – informácie z celého sveta o stiahnutí výrobkov z trhu dostupné vďaka niekoľkým kliknutiam!

V Bruseli bol dnes do života uvedený nový medzinárodný portál, ktorý umožní orgánom na celom svete vymieňať si informácie o nebezpečných výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu. Portál s názvom „Global Recalls Portal“ je projektom, ktorý vypracovali spoločne EÚ a krajiny OECD vrátane USA, Austrálie a Kanady. Portál v rámci Medzinárodného týždňa bezpečnosti výrobkov spoločne predstavili generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov (SANCO) Paola Testoriová Coggiová, zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki a predsedkyňa komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov v USA (Consumer Product Safety Commission) Inez Tenenbaumová.

Spotrebitelia stále viac nakupujú na svetovom trhu, a to cez internet alebo iným spôsobom. Chcú mať istotou, že na tomto veľkom globálnom trhu sa do obehu nedostali žiadne nebezpečné výrobky. Ako môžu zistiť, či detský kočík alebo bicykel vyrobený mimo EÚ je v súlade s európskymi a medzinárodnými požiadavkami na bezpečnosť? Odpoveď na túto otázku si môžu vyhľadať na portáli „Global Recalls“. Pri očakávanom počte 3000 oznámení o stiahnutí výrobkov ročne budú mať spotrebitelia, podniky a orgány prístup k pozoruhodnému súboru informácií o stiahnutých výrobkoch, ktorý budú orgány EÚ (prostredníctvom systému RAPEX, čo je systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch), USA, Kanady a Austrálie pravidelne dopĺňať.

Portál, ktorý poskytuje možnosť vyhľadávania, prispeje k zvyšovaniu bezpečnosti spotrebiteľov na celom svete a zvýši ich povedomie o nakupovaní na globálnom trhu a dôveru v také nakupovanie.

Generálna riaditeľka SANCO, pani Testoriová Coggiová, zástupca generálneho tajomníka OECD, pán Tamaki, a predsedkyňa komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov v USA, pani Tenenbaumová, vyjadrili svoju spokojnosť s portálom „Global Recalls“, ktorý bude podporovať výmenu informácií a prispievať k efektívnej ochrane spotrebiteľov na celosvetovom trhu. Zhodli sa na tom, že tento nový zdroj údajov pomôže regulačným orgánom, spotrebiteľom a podnikom vyhľadávať informácie z celého sveta o stiahnutí výrobkov od spotrebiteľov. Portál je príkladom toho, ako je možné spoločným úsilím lepšie riešiť otázky spojené s bezpečnosťou výrobkov. Uvedení traja predstavitelia vyzvali podniky aj spotrebiteľov, aby sa stali pravidelnými používateľmi predmetného portálu. Takisto vyzvali krajiny na celom svete k zapojeniu sa do portálu, aby sa informácie portálu vzťahovali na čo najväčšiu časť globálneho trhu.

Viac informácií o portáli nájdete na: globalrecalls.oecd.org/

Sledujte nás na Twitteri: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent +32 2 298 7166

Aikaterini Apostola +32 2 298 7624


Side Bar