Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 października 2012 r.

Bezpieczeństwo konsumentów – informacje o produktach wycofanych z rynku na całym świecie dostępne w jednym portalu!

Dzisiaj w Brukseli odbyła się inauguracja nowego międzynarodowego portalu internetowego, dzięki któremu organy administracji z całego świata będą mogły wymieniać się informacjami o wycofanych z rynku produktach niebezpiecznych. Portal „Global Recalls” to projekt, który opracowały wspólnie kraje UE i OECD, w tym USA, Australia i Kanada. Portal zaprezentowali dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej (SANCO) Paola Testori Coggi, zastępca sekretarza generalnego OECD Rintaro Tamaki oraz przewodnicząca amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych Inez Tenenbaum podczas obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Produktów.

Konsumenci coraz częściej robią zakupy na rynkach światowych − zarówno w sieci, jak i w tradycyjnych sklepach. Dlatego chcą mieć pewność, że produkty niebezpieczne nie przejdą niezauważone przez system kontroli. Jak sprawdzić, czy nosidełka bądź rowery wyprodukowane poza UE spełniają unijne i międzynarodowe normy bezpieczeństwa? Wystarczy zajrzeć do portalu „Global Recalls”. Rocznie powinno do niego trafiać około 3 tys. powiadomień o wycofaniu produktu z rynku. Dzięki temu konsumenci, firmy i władze uzyskają dostęp do wyjątkowo dużej bazy danych dotyczących wycofanych produktów, którą regularnie uzupełniać będą organy unijne (za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego ostrzegania dotyczącego niebezpiecznych produktów nieżywnościowych RAPEX), amerykańskie, kanadyjskie i australijskie.

Portal zawiera informacje w formacie umożliwiającym wyszukiwanie danych, przez co powinien się przyczynić się do zapewnienia konsumentom na całym świecie wyższego poziomu ochrony, bardziej szczegółowych informacji oraz zwiększyć ich zaufanie do „globalnych” zakupów.

Dyrektor generalna SANCO Paola Testori Coggi, zastępca sekretarza generalnego OECD Rinarto Tamaki oraz przewodnicząca amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych Inez Tenenbaum wyrazili zadowolenie w związku z utworzeniem portalu „Global Recalls”, który będzie sprzyjał wymianie informacji i pozwoli skutecznie zapewniać konsumentom bezpieczeństwo na globalnym rynku. Byli oni zgodni co do tego, że nowa baza danych pomoże organom regulacyjnym, konsumentom i przedsiębiorstwom w wyszukiwaniu informacji na temat wycofanych z rynku produktów konsumpcyjnych na całym świecie. Projekt „Global Recalls” jest doskonałym przykładem tego, jak wspólnym wysiłkiem można skuteczniej rozwiązywać kwestie związane z bezpieczeństwem produktów. Troje jego przedstawicieli zachęca firmy i konsumentów do regularnego odwiedzania portalu. Do uczestnictwa w projekcie zapraszają oni również inne kraje na świecie, tak aby nowy portal mógł objąć swoim zasięgiem jak największy rynek.

Więcej informacji o portalu „Global Recalls” na stronie: globalrecalls.oecd.org/

Ochrona konsumentów w UE na Twitterze: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar