Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. oktobrī

Patērētāju drošība – ar dažiem klikšķiem pārbaudi atsauktās preces visā pasaulē!

Šodien Briselē darbu sāk jauns starptautisks portāls, kas ļaus iestādēm visā pasaulē apmainīties ar informāciju par bīstamām precēm, kuras ir izņemtas no aprites. Portāls "Global Recalls" ir Eiropas Savienības (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstu, tostarp ASV, Austrālijas un Kanādas, kopīgi īstenots projekts. Starptautiskās preču drošuma nedēļas ietvaros to svinīgi atklāja Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Paola Testori Coggi, ESAO ģenerālsekretāra vietnieks Rinario Tamaki un ASV Patēriņa preču drošuma komisijas priekšsēdātāja Inez Tenenbaum.

Patērētāji arvien biežāk iepērkas pasaules tirgū, gan tradicionālajos veidos, gan internetā. Šajā lielajā pasaules tirgū viņi vēlas būt pārliecināti, ka neviens bīstams ražojums nav palicis nepamanīts. Kā lai noskaidro, vai trešās valstīs ražots bērnu sēdeklītis vai velosipēds patiešām atbilst Eiropas un starptautiskajām preču drošuma prasībām? Tagad to var pārbaudīt portālā "Global Recalls". Tiek lēsts, ka ik gadu tiks paziņots par aptuveni 3000 preču atsaukšanu no tirgus; tādējādi patērētājiem, uzņēmumiem un iestādēm būs pieejams nozīmīgs informācijas avots par atsauktajām precēm, kuru regulāri papildinās ES, izmantojot ātrās ziņošanas sistēmu par bīstamām nepārtikas precēm (RAPEX), kā arī ASV, Kanādas un Austrālijas iestādes.

Portāls, kura dati pieejami formātā, kas ļauj veikt meklēšanu, veicinās patērētāju drošību visā pasaulē un palielinās viņu informētību un uzticēšanos, iepērkoties pasaules tirgū.

Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Paola Testori Coggi, ESAO ģenerālsekretāra vietnieks Rinario Tamaki un ASV Patēriņa preču drošuma komisijas priekšsēdētāja Inez Tenenbaum pauda atzinību par portālu "Global Recalls", kas sekmēs informācijas apmaiņu un veicinās patērētāju efektīvu aizsardzību pasaules tirgū. Viņi atzina, ka šis jaunais datu avots palīdzēs valstu regulatoriem, patērētājiem un uzņēmējiem meklēt informāciju par atsauktajām patēriņa precēm visā pasaulē. Tas ir piemērs tam, kā apvienot spēkus, lai labāk risinātu preču drošuma jautājumus. Trīs minētās personas aicināja gan uzņēmējus, gan patērētājus regulāri izmantot portālu "Global Recalls". Viņi aicināja arī valstis visā pasaulē piedalīties portāla darbībā, lai tiktu aptverts pēc iespējas lielāks tirgus.

Plašāka informācija par portālu "Global Recalls" globalrecalls.oecd.org/

Sekojiet Tviterī https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar