Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. oktober 2012

Forbrugersikkerhed – Tjek produkttilbagekaldelser i hele verden med et par klik!

En ny international portal blev lanceret i Bruxelles i dag. Den sætter myndigheder i hele verden i stand til at udveksle informationer om usikre produkter, som er trukket tilbage fra markedet. Den internationale tilbagekaldelsesportal (Global Recalls) er et projekt, som EU-landene har udviklet i fællesskab med OECD-landene, herunder USA, Australien og Canada. Portalen blev præsenteret af generaldirektør Paola Testori Coggi fra EU-Kommissionens generaldirektorat for sundhed og forbrugere (SANCO), OECD's vicegeneralsekretær, Rintaro Tamaki, og formanden for det amerikanske udvalg for sikkerheden ved forbrugsgoder, Inez Tenenbaum, som led i den internationale produktsikkerhedsuge.

Forbrugerne handler i stigende grad på verdensmarkedet, både online og offline. De ønsker at være sikre på, at der ikke er smuttet farlige produkter gennem nettet på det store globale marked. Hvordan kan de finde ud af, om en barnevogn eller en cykel, som er produceret uden for EU, opfylder europæiske og internationale sikkerhedskrav? De skal blot benytte den internationale tilbagekaldelsesportal. Med de 3 000 anmeldelser af produkttilbagekaldelser, der forventes pr. år, vil forbrugerne, erhvervslivet og myndighederne få adgang til et væld af informationer om tilbagekaldte produkter, som regelmæssigt vil blive suppleret med oplysninger fra myndighederne i EU (gennem RAPEX, EU's hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter), USA, Canada og Australien.

Portalen, hvis informationer er i søgbart format, vil bidrage til at forbedre forbrugersikkerheden i hele verden og til at gøre forbrugerne mere bevidste og trygge, når de handler på det globale marked.

SANCO's generaldirektør, Paola Testori Coggi, OECD's vicegeneralsekretær, Rinario Tamaki, og formanden for det amerikanske udvalg for sikkerheden ved forbrugsgoder, Inez Tenenbaum, gav udtryk for, at de er tilfredse med den internationale tilbagekaldelsesportal, som vil give anledning til informationsudveksling og bidrage til effektiv beskyttelse af forbrugerne på det globale marked. De var enige om, at denne nye informationskilde vil blive til hjælp for reguleringsmyndighederne, forbrugerne og erhvervslivet, når de leder efter informationer om tilbagekaldelse af forbrugerprodukter i hele verden. Her gælder det om at gøre en fælles indsats for at blive bedre i stand til at tackle spørgsmålet om produktsikkerhed. De tre repræsentanter opfordrede både erhvervslivet og forbrugerne til at blive regelmæssige brugere af den internationale tilbagekaldelsesportal. De opfordrede også andre lande i resten af verden til at deltage i portalen, således at den kommer til at dække det størst mulige marked.

Yderligere oplysninger om den internationale tilbagekaldelsesportal findes på:

globalrecalls.oecd.org/

Følg os på Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791.

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar