Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. října 2012

Bezpečnost spotřebitele – získejte přehled o případech stažení výrobku z oběhu na celém světě po několika kliknutích myši!

V Bruselu byl spuštěn nový mezinárodní portál, který orgánům na celém světě umožní výměnu informací o výrobcích, které nejsou bezpečné a které byly staženy z trhu. Projekt s názvem „Global Recalls Portal“ (portál zaměřující se na případy stažení výrobku z oběhu na celém světě) se společným dílem EU a zemí OECD, včetně USA, Austrálie a Kanady. Pokřtěn byl za účasti generální ředitelky z Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise (SANCO) Paoly Testori Coggi, OECD, zástupce generálního tajemníka OECD Rintaro Tamakiho a předsedkyně americké Komise pro bezpečnost výrobků Inez Tenenbaumové v rámci mezinárodního týdne bezpečnosti výrobků.

Spotřebitelé stále více nakupují na světovém trhu, ať už prostřednictvím internetu nebo jinak, a v rámci tohoto rozsáhlejšího celosvětového trhu chtějí mít jistotu, že ochrannou sítí neproklouzly žádné nebezpečné výrobky. Jak zjistí, zda dětská sedačka nebo jízdní kolo vyrobené mimo EU splňují evropské a mezinárodní bezpečnostní požadavky? Lze si to ověřit na portálu „Global Recalls“. Očekává se, že na portálu přibude ročně 3 000 oznámení o stažení výrobku z oběhu, a tak budou mít spotřebitelé, podniky i orgány k dispozici vynikající databanku o výrobcích stažených z oběhu, kterou budou orgány EU (prostřednictvím systému RAPEX, EU systém včasného varování o nebezpečných nepotravinářských výrobcích), USA, Kanady a Austrálie pravidelně doplňovat.

Portál, který poskytuje možnost vyhledávání, přispěje k posílení bezpečnosti spotřebitelů na celém světě a zvýší informovanost spotřebitelů i jejich důvěru, pokud jde o nakupování v celosvětovém měřítku.

Generální ředitelka SANCO, paní Testori Coggi, zástupce generálního tajemníka OECD, pan Tamaki, a předsedkyně americké Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků, paní Tenenbaumová vyjádřili s portálem „Global Recalls“ spokojenost, neboť podpoří sdílení informací a přispěje k účinné ochraně spotřebitelů na celosvětovém trhu. Shodli se na tom, že tato nová databanka umožní vládním regulačním orgánům, spotřebitelům i podnikům vyhledávat informace o případech stažení výrobků z oběhu na celém světě. Otázky bezpečnosti výrobků se totiž nejlépe řeší společnými silami. Uvedení tři představitelé vyzvali podniky i spotřebitele k tomu, aby portál pravidelně používali. Rovněž vyzvali země na celém světě k účasti na provozu portálu, aby byl pokryt co největší díl trhu.

Více o portálu „Global Recalls“ na adrese: globalrecalls.oecd.org/

Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/EU_Consumer

MEMO/12/791

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+322 2987166)

Aikaterini Apostola (+322 2987624)


Side Bar