Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE LT PL SL TR

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 oktober 2012

Milieu: acht steden stellen zich kandidaat voor de prijs Groene hoofdstad van Europa

De termijn voor de indiening van de kandidaturen om Groene Hoofdstad van Europa te worden, is verstreken. De volgende steden dingen naar de prijs:

Bristol (VK)

Brussel (België)

Bydgoszcz (Polen)

Dublin (Ierland)

Glasgow (VK)

Kaunas (Litouwen)

Kutahya (Turkije)

Ljubljana (Slovenië)

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dat verband: "Dit is het zesde jaar op rij dat de prijs Groene hoofdstad van Europa wordt toegekend. Het is bemoedigend om vast te stellen dat eerdere kandidaten zich opnieuw melden en nieuwe kandidaten oprechte belangstelling tonen. Vele steden in de EU hanteren mondiale normen op het gebied van stedelijke duurzaamheid en komen met baanbrekende innovatieve oplossingen voor de milieuproblematiek. De prijs Groene hoofdstad van Europa biedt deze steden een unieke kans om hun inzichten met de rest van Europa te delen."

De prijs Groene hoofdstad van Europa wordt uitgereikt aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. Een internationaal panel van deskundigen zorgt voor een technische evaluatie van iedere kandidatuur aan de hand van 12 indicatoren: klimaatverandering en energieprestaties, duurzaam plaatselijk vervoer, luchtkwaliteit en geluidsniveaus, stadsgroen met duurzaam grondgebruik, bevordering van natuur en biodiversiteit, afvalbeheer, waterverbruik en afvalwaterbehandeling, eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid en milieubeheer door het plaatselijk bestuur.

Steden die in 2013 worden genomineerd, zullen worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen bij een internationale jury. Deze jury evalueert het engagement van deze steden met betrekking tot nog niet voltooide ecologische verbeteringen alsook hun ambitie ten aanzien van toekomstige doelstellingen, hun communicatiebeleid en de mate waarin zij als rolmodel kunnen fungeren en beste praktijken in andere Europese steden kunnen bevorderen. Het positieve imago van de winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron zijn voor andere steden; het zal de winnaar tevens meer bekendheid bezorgen en de stad nog populairder en aantrekkelijker maken voor mensen die ze willen bezoeken of er willen werken of wonen.

De winnaar wordt in juni bekendgemaakt in het Franse Nantes (de Groene Hoofdstad van Europa van 2013).

Achtergrond

Sedert de instelling van de wedstrijd in 2010 werd de prijs Groene hoofdstad van Europa aan vijf steden uitgereikt. Stockholm was de eerste stad die de prijs in ontvangst mocht nemen, gevolgd door Hamburg in 2011. Momenteel draagt Vitoria-Gasteiz in Spanje de titel. Nantes zal de titel in 2013 mogen voeren en zal hem in 2014 overdragen aan Kopenhagen.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Milieuagentschap, de ICLEI – Local Governments for Sustainability (lokale overheden voor duurzaamheid), het Covenant of Mayors Office (de organisatie van het convenant van burgemeesters) en het Europees Milieubureau.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

Twitter: @EU_GreenCapital

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar