Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 oktober 2012

Sysselsättning: Kommissionen föreslår att f.d. Saabanställda i Sverige får 5,4 miljoner euro från EU:s globaliseringsfond

EU-kommissionen har i dag föreslagit att Sverige beviljas 5,4 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa de 1 350 arbetstagare som sagts upp av Saab och 16 av dess underleverantörer. Kommissionens förslag måste först godkännas av Europaparlamentet och rådet.

– Produktionen av bilar i Europa har minskat kraftigt och globaliseringen orsakar fortsatta strukturella förändringar inom bilindustrin. Uppsägningar av det här slaget är en stor påfrestning för den regionala ekonomin och många arbetstagare inom fordonsindustrin har det svårt. Det är därför viktigt att EU visar solidaritet när det gäller att klara dessa svåra övergångar. Syftet med förslaget att bevilja 5,4 miljoner euro från EU:s globaliseringsfond är att underlätta för arbetstagarna att hitta nya jobb, kommenterar László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Sveriges ansökan gäller 3 748 arbetstagare som sagts upp vid Saab Automobile AB, dess dotterbolag Saab Automobile Powertrain AB och 16 underleverantörer. Av alla de uppsagda arbetstagarna kommer sannolikt 1 350 att delta i de åtgärder som samfinansieras av fonden. De åtgärder och insatser som Sverige föreslår är mer omfattande än vad som normalt erbjuds genom den offentliga arbetsförmedlingen. En "utvidgad verktygslåda" ska möjliggöra skräddarsydda lösningar. Stödet från fonden kommer att användas till stöd i jobbsökandet, yrkesvägledning, validering av arbetslivserfarenhet och arbetsmarknadsutbildning, praktik, stöd för den som vill starta eget och flyttbidrag. Tack vare stödet från fonden kan man erbjuda åtgärder som både är intensivare och mer långvariga.

I alla de föreslagna åtgärderna kommer särskild tonvikt att läggas på övergången till gröna jobb, ett område där Sverige är internationellt ledande. Enligt prognoserna kommer det att bli brist på arbetskraft inom denna sektor i framtiden, men med hjälp av åtgärderna som finansieras genom fonden kan man förhoppningsvis undvika detta.

Kostnaderna för åtgärderna beräknas vara cirka 11  miljoner euro, varav fonden skulle ge hälften, dvs. 5,4 miljoner euro.

Bakgrund

År 2012 producerades endast 26 % av världens personbilar (15,1 miljoner bilar) i de 27 EU-länderna. År 2005 var andelen däremot 34,1 % och 2000 35,9 %. Under samma tioårsperiod ökade Brasiliens, Rysslands, Indiens och Kinas sammanlagda marknadsandel från 8,4 % (2000) till 15,8 % (2005) och 33,5 % (2010). Den största orsaken till omfördelningen av andelarna på världsmarknaden är den geografiska förskjutningen av konsumtionen, särskilt den snabbt växande efterfrågan på den asiatiska marknaden. Fordonstillverkarna i EU har svårare att utnyttja denna tillväxt eftersom de traditionellt sett inte har en så stark ställning på dessa marknader.

För Saab har situationen varit oviss ända sedan augusti 2008, då General Motors meddelande att man hade för avsikt att sälja företaget. Efter flera förhandlingsomgångar köpte det nederländska företaget Spyker Cars slutligen Saab den 23 februari 2010. På grund av problem med likviditeten upphörde dock produktionen. Efter att ett försök att sälja företaget till ett kinesiskt företag misslyckades ansökte Saab om konkurs den 19 december 2011.

De allra flesta av de uppsagda arbetstagarna bor i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, som ligger 70–90 km från Göteborg, residensstaden i det industrialiserade Västra Götaland. Efter att Saab gick i konkurs ökade arbetslösheten i Trollhättan till över 20 % (januari 2012), vilket var högst av alla länets 290 kommuner. Även i grannkommunerna, där många redan blivit arbetslösa på grund av tidigare fabriksnedläggningar, resulterade uppsägningarna vid Saab i en kraftigt ökad arbetslöshet.

Sedan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter började utnyttjas 2007 har 101 ansökningar inkommit. Sammanlagt har stöd på cirka 443,3 miljoner euro begärts för att hjälpa cirka 92 000 arbetstagare. Allt fler EU-länder ansöker om stöd från fonden för att hjälpa uppsagda arbetstagare i ett ökande antal sektorer.

En öppnare handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen men kan göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso inrättandet av en fond för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Fonden inrättades i slutet av 2006 som ett medel för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av den öppnare globala marknaden och de arbetstagare som plötsligt mister sitt arbete. Reglerna för fonden ändrades i juni 2009. Målet var att – som en del av åtgärderna mot den finansiella och ekonomiska krisen – förstärka möjligheterna att ingripa på ett tidigt stadium genom fonden. De ändrade reglerna trädde i kraft den 2 juli 2009 och gäller för alla ansökningar som kom in mellan den 1 maj 2009 och den 30 december 2011.

De erfarenheter man haft av fonden sedan 2007 och dess mervärde för de arbetstagare som fått stöd och för de berörda regionerna gör att kommissionen har föreslagit att fonden ska fortsätta användas under budgetperioden 2014–2020. Dessutom ska dess funktion förbättras ytterligare.

Läs mer:

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Globaliseringsfondens webbplats

Pressmeddelanden på video:
Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andors inlägg på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar