Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 oktober 2012

Sysselsättning: Kommissionen föreslår att f.d. Nokiaanställda i Finland får 5,3 miljoner euro från EU:s globaliseringsfond

EU-kommissionen har i dag föreslagit att Finland beviljas 5,3 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa de 1 000 arbetstagare som sagts upp av Nokia att hitta nya jobb. Kommissionens förslag måste först godkännas av Europaparlamentet och rådet.

– Produktionen av mobiltelefoner i världen är stadd i förändring. Europeiska tillverkare flyttar sina anläggningar närmare de snabbast växande marknaderna, som i dag finns i Asien. Dagens beslut kommer att hjälpa f.d. Nokiaanställda att hitta nya jobb med hjälp av utbildning och stöd för företagsetablering, kommenterar László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Finlands ansökan gäller 1 000 personer som sagts upp av Nokia i Salo. Alla de uppsagda arbetstagarna kommer sannolikt att delta i de åtgärder som samfinansieras av fonden. Syftet med åtgärderna är att erbjuda arbetstagarna hjälp med jobbsökning och yrkesvägledning, kartlägga deras kvalifikationer och kompetens, bedöma deras arbetsförmåga, erbjuda dem utbildning och omskolning, uppmuntra dem att starta eget och erbjuda tjänster för nya företagare (samt stöd till företagsetablering) och att betala ut lönesubventioner och flyttbidrag.

Kostnaderna för åtgärderna beräknas vara cirka 10,6 miljoner euro, varav fonden skulle ge hälften, dvs. 5,3 miljoner euro.

Kommissionen har också föreslagit att arbetstagare som sagts upp av Nokia i Rumänien skulle få stöd från fonden (se IP/12/). I båda fallen beror uppsägningarna på en utflyttning av tillverkningen från Europa till Asien.

Bakgrund

Det huvudsakliga skälet till uppsägningarna är att monteringen av mobiltelefoner flyttats till länder i Asien (Kina, Sydkorea, Indien och Vietnam, där en ny Nokiafabrik är under uppbyggnad). Tillverkningen av komponenter och underentreprenader hade redan tidigare flyttats utanför Europa. För produktdesign och produktutveckling är utvecklingen den samma. Båda sker antingen redan utanför Europa eller är på väg att flyttas ut.

Uppsägningarna berör främst området omkring Salo som ligger nära kusten i sydvästra Finland, cirka 50 km från regionens centralort Åbo och 100 km från Helsingfors.

Sydvästra Finland är en av de mest exportdrivna regionerna i landet. Nokia upplevde under 1990-talet en kraftig tillväxt och blev världens ledande tillverkare av mobiltelefoner, vilket ledde till ett uppsving i produktiviteten i regionen. När Nokias ställning försvagades och den globala finansiella och ekonomiska krisen slog till försämrades både sysselsättningen och produktiviteten i Salo. Regionen har drabbats hårdare än andra regioner i Finland.

Före den ekonomiska nedgången 2008 var arbetslösheten i Saloområdet cirka 6 %. i sluteI slutet av 2009 hade arbetslösheten fördubblats till 12 % och har sedan dess ytterligare ökat något. De aktuella uppsägningarna och den andra våg som väntas senare i år betyder att det finns en risk att arbetslösheten ökar till omkring 15–17 % i slutet av 2012.

Sedan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter började utnyttjas 2007 har 101 ansökningar inkommit. Sammanlagt har stöd på cirka 443,3 miljoner euro begärts för att hjälpa cirka 92 000 arbetstagare. Allt fler EU-länder ansöker om stöd från fonden för att hjälpa uppsagda arbetstagare i ett ökande antal sektorer.

En öppnare handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen men kan göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso inrättandet av en fond för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Fonden inrättades i slutet av 2006 som ett verktyg för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av den öppnare globala marknaden och de arbetstagare som plötsligt mister sitt arbete. Reglerna för fonden ändrades i juni 2009. Målet var att – som en del av åtgärderna mot den finansiella och ekonomiska krisen – förstärka möjligheterna att ingripa på ett tidigt stadium genom fonden. De ändrade reglerna trädde i kraft den 2 juli 2009 och gäller för alla ansökningar som kom in mellan den 1 maj 2009 och den 30 december 2011.

De erfarenheter man haft av fonden sedan 2007 och dess mervärde för de arbetstagare som fått stöd och för de berörda regionerna gör att kommissionen har föreslagit att fonden ska fortsätta användas under budgetperioden 2014–2020. Dessutom ska dess funktion förbättras ytterligare.

Läs mer:

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Globaliseringsfondens webbplats

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andors inlägg på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)


Side Bar