Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. lokakuuta 2012

Komissio esittää Nokian entisille työntekijöille 5,3 miljoonan euron tukea globalisaatiorahastosta

Euroopan komission tänään antaman ehdotuksen mukaan Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tukea 5,3 miljoonaa euroa. Tuella on tarkoitus auttaa Nokia Oyj:n irtisanomia 1 000:ta työntekijää työllistymään uudelleen. Komission ehdotus on vielä hyväksytettävä Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa.

Matkapuhelinten maailmanlaajuiset tuotantomallit ovat muuttumassa, kun eurooppalaiset valmistajat siirtävät tuotantoaan nopeimmin kasvaville markkinoille, jotka sijaitsevat nyt Aasiassa”, kommentoi työllisyyskomissaari László Andor. Hänen mukaansa tämänpäiväinen päätös auttaa Nokian entisiä työntekijöitä löytämään uuden työpaikan koulutukseen ja yritysten perustamiseen annettavan tuen avulla.

Suomen tekemä tukihakemus koskee tuhatta Nokian Salon tehtaalta työttömäksi jäänyttä henkilöä. Kaikkien irtisanottujen odotetaan osallistuvan globalisaatiorahastosta osarahoitusta saaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tarjoamalla heille työnhakuneuvontaa ja uraohjausta, kartoittamalla heidän ammattiosaamistaan ja taitojaan, arvioimalla heidän työkykyään, antamalla koulutusta ja uudelleenkoulutusta, ohjaamalla yrittäjyyteen ja tarjoamalla palveluja uusille yrittäjille (sekä tukea oman liiketoiminnan aloittamiseen), maksamalla palkkatukea ja avustamalla matka- ja muuttokuluissa.

Toimenpidepaketin arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 10,6 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahaston on tarkoitus maksaa puolet eli 5,3 miljoonaa euroa.

Komissio ehdotti tänään globalisaatiorahastotuen tarjoamista myös Romaniassa työttömiksi jääneille Nokian työntekijöille (ks. IP/12/ ). Molemmissa tapauksissa irtisanomiset johtuvat tuotannon siirtämisestä Euroopasta Aasiaan.

Tausta

Irtisanomisten ensisijaisena syynä on matkapuhelinten kokoamisen siirtäminen Aasian maihin (Kiinaan, Etelä-Koreaan, Intiaan ja Vietnamiin, jossa on rakenteilla uusi Nokian tehdas). Komponenttien valmistus ja tuotannon alihankinta oli jo aiemmin siirretty Euroopan ulkopuolelle. Tuotannon perässä myös suunnittelu ja tuotekehitys ovat nyt siirtyneet tai siirtymässä ulkomaille.

Eniten irtisanomisista on kärsinyt noin 50 km:n päässä Varsinais-Suomen maakunnan keskuksesta Turusta sijaitseva Salon seutu.

Varsinais-Suomen maakunta on yksi Suomen vientivetoisimmista maakunnista. Kun Nokia kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla ja siitä oli tulossa maailman johtava matkapuhelinten valmistaja, alueen tuottavuus nousi suuresti. Kun Nokian asema heikkeni ja maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi iski, Salon työllisyys- ja tuotantotilanne huonontui – enemmän kuin tilanne muilla Suomen alueilla.

Ennen vuonna 2008 alkanutta taantumaa Salon seudun työttömyysaste oli noin 6 prosenttia. Tämä luku kaksinkertaistui eli nousi 12 prosenttiin vuoden 2009 loppuun mennessä, ja sen suuntaus on ollut hienoisesti nouseva siitä lähtien. Äskettäisten irtisanomisten ja myöhemmin tänä vuonna odotettavissa olevan toisen irtisanomisaallon myötä työttömyysaste saattaa nousta jopa noin 15–17 prosenttiin vuoden 2012 loppuun mennessä.

Euroopan globalisaatiorahaston aloitettua toimintansa vuonna 2007 sille on tullut 101 hakemusta. Tukea on pyydetty likimain 443,3 miljoonaa euroa noin 92 000 työntekijän auttamiseksi. Globalisaatiorahastolle esitetään hakemuksia yhä useammilla aloilla irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi ja yhä useammista jäsenvaltioista.

Maailmankaupan avautuminen edistää yleisesti kasvua ja työllisyyttä, mutta se voi myös johtaa työpaikkojen menettämiseen. Kärsijöinä ovat etenkin haavoittuvat alat ja heikosti koulutetut työntekijät. Tämän vuoksi komission puheenjohtaja Barroso alun perin ehdotti rahaston perustamista globalisaation seurauksiin mukautuvien työntekijöiden auttamiseksi. Globalisaatiorahasto perustettiin vuoden 2006 lopulla, ja sen tarkoituksena on osoittaa solidaarisuutta maailmanmarkkinoiden avoimuudesta hyötyvien puolesta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka yllättäen menettävät työpaikkansa. Globalisaatiorahaston säännöt tarkistettiin kesäkuussa 2009. Tavoitteena oli – osana rahoitus- ja talouskriisin ratkaisupyrkimyksiä – vahvistaa globalisaatiorahaston roolia välineenä, jolla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa. Tarkistettu EGR-asetus tuli voimaan 2. heinäkuuta 2009, ja sitä sovellettiin kaikkiin hakemuksiin, jotka saatiin 1. toukokuuta 2009 ja 30. joulukuuta 2011 välisenä aikana.

EGR:stä vuodesta 2007 lähtien saadut kokemukset sekä lisäarvo, jonka se on tuonut tukea saaneille työntekijöille ja globalisaatiosta kärsineille alueille, muodostavat perusteet sille, että komissio on ehdottanut rahaston toiminnan jatkamista myös vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Samalla rahaston toimintaa on tarkoitus parantaa entisestään.

Lisätietoja

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

EGR:n verkkosivut

Videotiedotteita:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)


Side Bar