Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. oktober 2012

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår at yde 1,3 mio. EUR fra Globaliseringsfonden til de tidligere ansatte i Flextronics i Danmark

Europa-Kommissionen har i dag foreslået at yde Danmark 1,3 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) for at hjælpe de 153 arbejdstagere, der er afskediget af Flextronics International Denmark A/S, som tilbyder design- og produktionsrelaterede tjenesteydelser inden for elektronik til producenter af originalt elektronisk udstyr. Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og til EU's ministerråd med henblik på godkendelse.

EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor understregede vigtigheden af at støtte de afskedigede arbejdstagere i deres bestræbelser på at finde et nyt job så hurtigt som muligt og udtalte: "Dette forslag på 1,3 mio. EUR fra EU's Globaliseringsfond vil hjælpe med at udruste dem til nye beskæftigelsesmuligheder i andre lovende sektorer. Det er vigtigt at hjælpe disse arbejdstagere til at overkomme disse vanskelige overgange, og Fonden for Tilpasning til Globaliseringen er et instrument, der har bevist sit værd igennem årene."

Den danske ansøgning vedrører 303 afskedigelser hos Flextronics International Denmark A/S, som tilbyder design- og produktionsrelaterede tjenesteydelser inden for elektronik til producenter af originalt elektronisk udstyr. Af det samlede antal afskedigede arbejdstagere, er det de 153, der vil få sværest ved at blive genindsluset på arbejdsmarkedet, som vil drage fordel af de EGF-støttede foranstaltninger.

Pakken sigter mod at hjælpe arbejdstagerne ved at tilbyde vurdering af erhvervede kompetencer og kvalifikationer; erhvervsuddannelse, tekniske kurser og skræddersyede uddannelsesaktiviteter, der passer til disse arbejdstageres kvalifikationer; individuel genplacering og iværksætterkurser samt de nødvendige godtgørelser. Disse foranstaltninger er nøje planlagt og skal hjælpe arbejdstagerne med at finde arbejde i sektorer med en lovende fremtid.

De samlede anslåede omkostninger ved pakken er ca. 2 mio. EUR, hvortil Globaliseringsfonden vil yde 1,3 mio. EUR.

Baggrund

Flextronics International Denmark A/S blev etableret i 2004 som en del af Flextronics International Ltd., der blev registreret i 1990 i Singapore efter at være vokset fra en oprindelig amerikansk virksomhed, som blev grundlagt i Silicon Valley i 1969. Flextronics var i 2011 ifølge CircuitsAssembly.com den næststørste internationale virksomhed for produktionsrelaterede tjenesteydelser inden for elektronik målt på indtægt.

Flextronics Denmark var en stor producent af printkort, som er almindeligt forekommende komponenter i ethvert elektronisk udstyr såsom smartkort, elektroniske spil, digitalkameraer, mobiltelefoner, pc-hardware m.v. Da Flextronics outsourcede denne produktion til deres datterselskab Multek, som er en af verdens bedst kendte leverandører af printkort og som tilbyder sammenkoblede løsninger på et sted til elektronikindustrien, var produktionen i Flextronics Denmark og det relevante europæiske marked for printkort ikke længere af interesse for Flextronics International Ltd.

Afskedigelserne hos Flextronics Denmark er en direkte følge af de gennemgribende strukturelle ændringer i handelsmønstrene på verdensmarkedet inden for de tjenesteydelser, som Flextronics Denmark leverer. Flextronics fulgte også den seneste tendens inden for produktionen af elektronisk udstyr, hvor faciliteterne flyttes til Asien, da hovedkvarteret i Singapore besluttede at nedlægge den danske afdeling og samtidig ekspandere uden for Europa.

Det område, der er mest berørt af afskedigelserne, er Skive Kommune. Skive ligger i den nordvestlige del af Region Midtjylland. Selv om der er tale om et landdistrikt, har industrien spillet en stor rolle, da tre ud af ti ansatte i den private sektor arbejder i industrien. Siden 2006 er store arbejdsgivere, f.eks. Metallic, Nørhaven, Jamo, Royal Greenland, Bodisen og Danish Crown, dog enten lukket eller har forladt kommunen, og Skive har mistet ca. 2000 industrielle job mellem 2008 og 2010.

Siden EGF begyndte sit virke i 2007, har fonden modtaget 101 ansøgninger. Der er blevet anmodet om ca. 443,3 mio. EUR til omkring 92 000 arbejdstagere. Et stadigt stigende antal medlemsstater indsender EGF-ansøgninger for at hjælpe afskedigede arbejdstagere inden for en række sektorer.

En mere åben handel med resten af verden fører til overordnede fordele for vækst og beskæftigelse, men det kan også medføre jobtab, især i sårbare sektorer, og det kan ramme arbejdstagere med ringe kvalifikationer. Derfor foreslog kommissionsformanden, José Manuel Barroso, at etablere en fond, der skal hjælpe med tilpasningen til konsekvenserne af globaliseringen. EGF blev etableret ved udgangen af 2006, og formålet var, at de mange, som drager fordel af åbenheden, skal udvise solidaritet med de få, som står over for det pludselige chok ved at miste deres job. I juni 2009 blev EGF-bestemmelserne revideret for at styrke EGF's rolle som et tidligt interventionsredskab, der er en del af Europas svar på den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning, der trådte i kraft den 2. juli 2009 og fandt anvendelse på alle ansøgninger, der blev modtaget fra den 1. maj 2009 til den 30. december 2011, øgede EU's medfinansieringssats fra 50 % til 65 %.

Med udgangspunkt i erfaringen med EGF siden 2007 og dens merværdi for de arbejdstagere, der fik hjælp, og for de berørte regioner har Kommissionen foreslået også at opretholde fonden i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og samtidig forbedre dens virke.

Yderligere oplysninger

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/ (på engelsk)

Globaliseringsfondens websted

Video-nyhedsindslag:
Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised (på engelsk)

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (på engelsk)

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter (på engelsk)

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar