Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 19 octombrie 2012

Comisarul Johannes Hahn în vizită în Grecia pentru a promova fondurile regionale ca mijloc de redresare

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, se află astăzi în Grecia, pentru a promova cea mai eficientă modalitate de a utiliza fondurile regionale ale UE pentru creștere în următorul buget pe termen lung al UE.

Comisarul Hahn se va întâlni la Atena cu cei 13 guvernatori ai regiunilor din Grecia pentru a stabili domeniile în care Comisia Europeană consideră că Grecia își poate concentra cel mai bine eforturile în următoarea perioadă bugetară 2014-2020 și pentru a sublinia domeniile care trebuie abordate pentru a exploata la maximum resursele financiare disponibile în prezent. Aceasta va constitui un punct de plecare pentru discuții referitoare la modul în care programele sunt concepute și la direcția în care se concentrează în ultimă instanță investițiile.

Comisarul Hahn va călători, de asemenea, la Salonic, unde se va întâlni cu membri ai comunității de afaceri din nordul Greciei pentru a evalua impactul fondurilor regionale pe teren și pentru a discuta măsurile menite să creeze un mediu mai favorabil pentru întreprinderi.

Pe durata vizitei la Salonic, el va vizita proiecte cofinanțate, însoțit de primarul orașului Salonic, Yannis Boutaris.

Înainte de întâlnirea de la Atena cu guvernatorii, comisarul Hahn a declarat: „Venim în Grecia cu un mesaj de speranță. În prezent, fondurile europene sunt principalul instrument pentru investiții publice al Greciei. Am remarcat eforturile considerabile depuse pentru a aborda sistemele complexe și supraîncărcate de gestionare a fondurilor UE. În prezent, este necesar să depunem eforturi suplimentare și să ne concentrăm pe investiții despre care știm că vor da rezultate în această perioadă extrem de critică”.

El a adăugat: „Ca urmare a recentei reforme regionale și administrative Kallicrates, care oferă mai multă putere și responsabilitate regiunilor, Grecia are în prezent o șansă de a-și transforma regiunile în motoare de redresare și creștere viitoare”.

Prioritățile cheie pentru politica regională în următoarea perioadă bugetară se vor concentra, după toate probabilitățile, asupra investițiilor în zonele în care acestea vor avea cel mai puternic impact, asupra îmbunătățirii mediului de afaceri și asupra consolidării reformelor pentru a simplifica și a raționaliza sistemul de gestionare a fondurilor regionale.

Comisarul Hahn va insista ca regiunile să identifice și să dezvolte oportunități de investiții în domeniile în care regiunile Greciei au deja un avantaj competitiv comparativ, cum ar fi energiile regenerabile, eficiența energetică, turismul și cultura, prelucrarea agroalimentară și acvacultura. Aceste măsuri sunt în concordanță cu propunerile Comisiei pentru viitoarea politică regională: concentrarea asupra unui număr mai mic de priorități legate de obiective și condiții mai clare.

Pe termen mai scurt, discuțiile se vor axa pe crearea unui mediu favorabil întreprinderilor, care să stimuleze investițiile, pe îmbunătățirea sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii prin facilitarea accesului acestora la finanțare, pe încurajarea inovației prin introducerea de noi produse și procese de piață, precum și pe finalizarea unor rețele de infrastructură strategice (acoperirea de bandă largă în zonele rurale și urbane, investițiile în domeniul eficienței energetice și în sursele regenerabile de energie, autostrăzi, gestionarea apei și a deșeurilor). De asemenea, Comisia dorește să se asigure de existența unei administrații publice moderne care să sprijine o economie nouă, modernă. În ceea ce privește cele 181 de proiecte prioritare aprobate în comun pentru această țară, comisarul Hahn va insista ca autoritățile elene să accelereze eforturile de a utiliza fondurile pentru generarea locurilor de muncă și a creșterii economice imperios necesare.

Context

Fondul de coeziune al UE pentru Grecia pentru perioada 2007-2013 se ridică la 20 de miliarde EUR. Reducerea datoriei sectorului privat este de 100 de miliarde EUR, iar sprijinul financiar acordat de UE și de partenerii internaționali se ridică la 240 de miliarde EUR.

Grupul operativ pentru Grecia, înființat la jumătatea anului 2011, contribuie la consolidarea capacității autorităților elene de a accelera implementarea pe teren a investițiilor efectuate prin fondurile structurale.

Comisia, împreună cu autoritățile elene, a întocmit o listă de 181 de proiecte cu prioritate strategică în valoare totală de 11,5 miliarde EUR (fonduri UE și naționale, combinate) în domenii cheie: transporturi, mediu, energie, convergență digitală, cercetare și dezvoltare, inovație, reformă administrativă, turism și cultură. Recent, ministrul grec pentru dezvoltare regională a numit un coordonator pentru a accelera punerea în aplicare a programelor al căror termen este 2015.

Suplimentarea nivelurilor cofinanțării

Guvernele UE și Parlamentul European au convenit asupra unei facilități temporare în decembrie 2011, care permite ca, în cazul Greciei, contribuția UE la finanțare să fie suplimentată temporar cu până la 10 puncte procentuale, fără a crește volumul global al fondurilor UE. În urma acestei decizii, Grecia a putut beneficia de proiecte cofinanțate până la un nivel de 95%.

Comisia a propus, de asemenea, să se permită utilizarea de alocări încă disponibile din cadrul politicii regionale pentru a susține garanțiile și împrumuturile acordate de instituții financiare precum Banca Europeană de Investiții (BEI) – un așa-numit „instrument de partajare a riscului”. Măsura are ca scop abordarea obstacolelor serioase cu care se confruntă Grecia și alte state membre în privința accesului la finanțări private necesare pentru a pune în aplicare proiecte cheie care pot fi doar parțial finanțate din fonduri publice.

În semn de recunoaștere a rolului esențial al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în oferta de locuri de muncă, Comisia a adoptat un sistem în valoare de 500 de milioane EUR, care folosește fonduri ale UE cu titlu de garanție pentru a facilita accesul întreprinderilor la credite. Fondurile pot fi utilizate, de asemenea, pentru garantarea unor proiecte mai ample în Grecia.

Informații suplimentare:

Cadrul strategic naţional de referinţă al Greciei

Reprezentanța Comisiei Europene în Grecia

Contact :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar