Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 oktober 2012

EU-commissaris Hahn bezoekt Griekenland om regionale fondsen te promoten als instrument voor herstel

EU-commissaris voor Regionaal beleid Johannes Hahn bezoekt vandaag Griekenland om uit te leggen hoe regionale fondsen van de EU in de volgende langetermijnbegroting van de EU het beste kunnen worden gebruikt om bij te dragen tot groei.

Commissaris Hahn ontmoet in Athene de 13 gouverneurs van de Griekse regio's om de punten aan te halen waarop Griekenland zich volgens de Europese Commissie tijdens de volgende begrotingsperiode (2014-2020) moet concentreren. Hij zal ook aangeven waar meer aandacht moet worden geschonken aan het optimaal benutten van de huidige fondsen. De ontmoeting is het begin van de besprekingen over het ontwerp van de programma's en over waar de investeringen uiteindelijk moeten worden geconcentreerd.

Commissaris Hahn reist daarna verder naar Thessaloniki voor een ontmoeting met zakenmensen uit Noord-Griekenland. Zij zullen het concrete effect van regionale fondsen beoordelen en maatregelen voor een beter ondernemingsklimaat bespreken. De commissaris zal samen met de burgemeester van Thessaloniki, Yannis Boutaris, projecten bezoeken die door de EU zijn medegefinancierd.

Op de bijeenkomst met de gouverneurs in Athene zei commissaris Hahn: "We brengen Griekenland een boodschap van hoop. De EU-fondsen zijn op dit moment het belangrijkste instrument voor Griekse overheidsinvesteringen. Er werden grote inspanningen geleverd om de complexe en overbelaste beheerssystemen voor EU-fondsen aan te pakken. We moeten nu doorzetten en ons concentreren op investeringen waarvan we weten dat ze resultaat opleveren in deze moeilijke tijden."

"Door de recente regionale en bestuurlijke hervormingen van het Kallicrates-project hebben de regio's meer macht en verantwoordelijkheid. Ze kunnen uitgroeien tot de motoren voor herstel en toekomstige groei in Griekenland," zei Hahn nog.

Voor de volgende begrotingsperiode zijn de kernprioriteiten van het regionaal beleid waarschijnlijk: investeren waar het meeste effect wordt bereikt, het ondernemingsklimaat verbeteren en voortbouwen op hervormingen om het beheerssysteem voor regionale fondsen te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Commissaris Hahn zal er bij de regio's op aandringen om investeringsmogelijkheden vast te stellen en te ontwikkelen op die gebieden waar de Griekse regio's al een relatief concurrentievoordeel hebben, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, toerisme en cultuur, de verwerking van voedingsproducten uit de landbouw en aquacultuur. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voorstellen van de Commissie voor het toekomstige regionale beleid: minder prioriteiten, gekoppeld aan duidelijker doelstellingen en voorwaarden.

Op kortere termijn zullen de gesprekken zich toespitsen op het creëren van een beter ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is voor investeringen, betere steun voor het midden- en kleinbedrijf door de toegang tot financiering makkelijker te maken, het aanmoedigen van innovatie door nieuwe producten en processen op de markt te brengen en het voltooien van kerninfrastructuurnetwerken (breedbanddekking in plattelands- en stadsgebieden, investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, snelwegen, water- en afvalbeheer). De commissie wil ook zorgen voor een gemoderniseerde overheidsadministratie die een nieuwe, moderne economie kan ondersteunen. Wat de 181 gemeenschappelijk goedgekeurde prioritaire projecten voor het land betreft, zal commissaris Hahn de Griekse overheden aansporen om het geld sneller te besteden aan de zo broodnodige banen en groei.

Achtergrond

Voor de periode 2007-2013 ontvangt Griekenland 20 miljard euro uit het EU-cohesiefonds. De schuldafschrijving van de particuliere sector bedraagt 100 miljard euro en de financiële steun van de EU en van internationale partners loopt op tot 240 miljard euro.

De taskforce voor Griekenland werd midden 2011 opgericht en helpt de Griekse overheid om de investeringen van de structuurfondsen sneller te kunnen uitvoeren op het terrein.

De Commissie heeft samen met de Griekse overheid een lijst opgesteld van 181 strategische prioriteitsprojecten ter waarde van 11,5 miljard euro (financiering door de EU en de nationale overheid samengeteld). Het gaat om de kerngebieden vervoer, milieu, energie, digitale convergentie, onderzoek en technologische ontwikkeling, innovatie, bestuurlijke hervorming, toerisme en cultuur. De Griekse minister voor Regionale ontwikkeling heeft onlangs een coördinator aangesteld om de programma's sneller te kunnen uitvoeren; de termijn is 2015.

Aanvulling op de medefinancieringspercentages

In december 2011 keurden de regeringen van de EU en het Europees Parlement een tijdelijke faciliteit goed waardoor in het geval van Griekenland het aandeel van de EU in de financiering tijdelijk kan worden aangevuld met maximaal 10 procentpunten, zonder dat het totale volume van EU-fondsen wordt verhoogd. Projecten in Griekenland kunnen sindsdien tot maximaal 95 procent worden medegefinancierd.

De Commissie stelde ook voor om de nog beschikbare toewijzigingen in het kader van het regionaal beleid te gebruiken als reserve voor garanties en leningen van financiële instellingen zoals de Europese Investeringsbank (EIB), een zogenaamd “risicodelingsinstrument”. Met die maatregel worden de ernstige problemen aangepakt die Griekenland en andere EU-landen ondervinden als ze het nodige geld uit de particuliere sector bijeen willen krijgen voor kernprojecten die slechts gedeeltelijk met overheidsgeld kunnen worden gefinancierd.

De Commissie erkent de essentiële rol die het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt in de werkgelegenheid en ze heeft een systeem ter waarde 500 miljoen euro opgestart waarbij EU-fondsen als waarborg worden gebruikt zodat ondernemingen makkelijker kunnen lenen. Deze fondsen kunnen ook worden gebruikt als waarborg voor grotere Griekse projecten.

Meer informatie:

Nationaal strategisch referentiekader voor Griekenland (in het Engels)

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Griekenland (in het Grieks)

Contactpersonen:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar