Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2012

Ο επίτροπος κ. Johannes Hahn επισκέπτεται την Ελλάδα για να δώσει ώθηση στα περιφερειακά ταμεία ως εργαλείο για την ανάκαμψη

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα για να καθορίσει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου για την ανάπτυξη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο κ. Hahn θα συναντήσει στην Αθήνα τους περιφερειάρχες των 13 περιφερειών της Ελλάδας για να τους εξηγήσει τα σημεία στα οποία, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί αποτελεσματικότερα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ελλάδα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπάρχοντα κονδύλια. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων και τα σημεία επικέντρωσης των επενδύσεων.

Ο κ. Hahn θα μεταβεί επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσει μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας, για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των περιφερειακών ταμείων στην πράξη και να συζητήσουν μέτρα με τα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, θα επισκεφθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα συνοδευόμενος από τον δήμαρχο της πόλης κ. Γιάννη Μπουτάρη.

Σε ομιλία του πριν από τη συνεδρίαση με τους περιφερειάρχες στην Αθήνα, ο κ. Hahn δήλωσε: «Ερχόμαστε στην Ελλάδα με ένα μήνυμα ελπίδας. Τα Ταμεία της ΕΕ είναι σήμερα το κύριο μέσο που διαθέτει η Ελλάδα για δημόσιες επενδύσεις. Διαπιστώσαμε τις τεράστιες προσπάθειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και πολυσύνθετων συστημάτων διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να πιέσουμε ακόμη περισσότερο και να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε επενδύσεις που γνωρίζουμε ότι θα αποδώσουν καρπούς σ’ αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο».

Και πρόσθεσε: «Με την πρόσφατη περιφερειακή και διοικητική μεταρρύθμιση "Καλλικράτης", η οποία παρέχει περισσότερες εξουσίες και μεγαλύτερη ευθύνη στις περιφέρειες, η Ελλάδα έχει τώρα την ευκαιρία να μετατρέψει τις περιφέρειες σε κινητήρες της ανάκαμψης και της μελλοντικής ανάπτυξης».

Οι βασικές προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε τομείς όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης των περιφερειακών ταμείων.

Ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις περιφέρειες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους οι ελληνικές περιφέρειες διαθέτουν ήδη συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η μεταποίηση ειδών διατροφής και η υδατοκαλλιέργεια. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική: Επικέντρωση σε λιγότερες προτεραιότητες που συνδέονται με σαφέστερους στόχους και όρους.

Στο πιο άμεσο μέλλον οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος που να ευνοεί τις επενδύσεις, στη βελτίωση της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας με την εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά, και στην ολοκλήρωση των βασικών δικτύων υποδομής (ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών και αστικών περιοχών, επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοκινητόδρομοι, διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων). Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα έχει μια εκσυγχρονισμένη δημόσια διοίκηση, ικανή να υποστηρίξει μια νέα σύγχρονη οικονομία. Όσον αφορά τα 181 από κοινού συμφωνηθέντα έργα προτεραιότητας για τη χώρα, ο κ. Hahn θα παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις προσπάθειες αξιοποίησης των κονδυλίων για την επίτευξη των απολύτως αναγκαίων στόχων απασχόλησης και ανάπτυξης.

Ιστορικό

Η χρηματοδότηση της Ελλάδας από πόρους συνοχής της ΕΕ ανέρχεται την περίοδο 2007-2013 σε 20 δισεκατ. ευρώ. Η διαγραφή χρεών του ιδιωτικού τομέα ισούται με 100 δισεκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συνδρομή από πλευράς ΕΕ και διεθνών εταίρων ανέρχεται σε 240 δισεκατ. ευρώ.

Η ειδική ομάδα για την Ελλάδα, που συστάθηκε στα μέσα του 2011, συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας των ελληνικών αρχών να επισπεύσουν την υλοποίηση των επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων στη χώρα.

Η Επιτροπή, μαζί με τις ελληνικές αρχές, κατάρτισαν κατάλογο 181 στρατηγικών έργων προτεραιότητας συνολικού ύψους 11,5 δισεκατ. ευρώ (ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση) σε βασικούς τομείς: Μεταφορές, περιβάλλον, ενέργεια, ψηφιακή σύγκλιση, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, διοικητική μεταρρύθμιση, τουρισμός και πολιτισμός. Πρόσφατα ο έλληνας υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης διόρισε έναν συντονιστή για την επιτάχυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2015.

Προσαύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης

Τον Δεκέμβριο του 2011 συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας προσωρινός μηχανισμός που επιτρέπει την προσωρινή προσαύξηση του ενωσιακού μεριδίου συγχρηματοδότησης μέχρι και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα, χωρίς αύξηση του συνολικού όγκου των κονδυλίων της ΕΕ. Η Ελλάδα επωφελήθηκε έκτοτε από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό έως 95%.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των πόρων της περιφερειακής πολιτικής που είναι ακόμη διαθέσιμοι για εγγυήσεις και δάνεια από χρηματοπιστωτικούς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) —πρόκειται για το λεγόμενο «μέσο καταμερισμού του κινδύνου». Σκοπός του μέτρου είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών εμποδίων που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη όσον αφορά την συγκέντρωση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση βασικών έργων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια.

Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την απασχόληση, η Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ ως εγγύηση προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εταιρειών σε πιστώσεις. Τα κονδύλια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εγγύηση μεγαλύτερων έργων στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της Ελλάδας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar