Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 octombrie 2012

Căile navigabile interioare și protecția naturii: noi orientări

Comisia publică în prezent noi orientări privind căile navigabile interioare și protecția naturii, pentru a ajuta acest sector important să aplice legislația UE în domeniul mediului. Orientările - „Transportul pe căile navigabile interioare și Natura 2000 – dezvoltarea și gestionarea sustenabilă a căilor navigabile interioare în contextul Directivelor UE ‹‹Păsări›› și ‹‹Habitate››” – explică modul optim de asigura compatibilitatea activităților legate de navigația interioară cu politica UE în domeniul mediului, în general, și cu legislația privind natura, în special,. De asemenea, documentul evidențiază importanța navigației interioare pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a rețelei de transport a UE și subliniază realizările din acest sector în ceea ce privește integrarea protecției naturii în activitățile sale de până acum.

Transportul pe căile navigabile interioare joacă un rol important în transportul de mărfuri în multe părți ale Europei”, a declarat vicepreședintele Comisiei și comisarul pentru transporturi Siim Kallas. „Acest sector al transporturilor este considerat sigur, eficient din punct de vedere energetic și mai respectuos față de mediu decât alte moduri de transport. Însă, întrucât este unul dintre numeroșii utilizatori ai fluviilor noastre, acest sector trebuie dezvoltat într-un mod sustenabil din punct de vedere ecologic.” Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, și-a exprimat speranța că documentul va fi „un instrument util pentru creșterea nivelului de înțelegere dintre investitori, planificatori, factori de decizie și promotori ai conservării naturii, permițându-le acestora să conceapă proiecte sustenabile în domeniul navigației, care să atingă obiectivele transportului pe căile navigabile interioare și care să respecte totodată valorile ecologice ale fluviilor.”

Orientările urmăresc o abordare holistică a transportului pe căile navigabile interioare și a protecției naturii și lămuresc contextul strategic al navigației interioare și al conservării biodiversității în Europa. În orientări se subliniază faptul că siturile Natura 2000 nu sunt concepute ca „zone care nu se pot dezvolta” și că nu sunt excluse noi evoluții, cu condiția ca acestea să garanteze un nivel suficient de protecție a naturii. De asemenea, documentul explică obligațiile juridice ale dezvoltatorilor și managerilor de infrastructură din perspectiva legislației UE în domeniul mediului, punând accentul, în special, pe Directivele „Păsări” și „Habitate”. Sunt prezentate o serie de studii de caz, cu exemple de bune practici care demonstrează modul în care dezvoltarea și gestionarea căilor navigabile interioare pot funcționa în strânsă corelație cu protecția naturii. Orientările evidențiază mai ales beneficiile planificării integrate, în cadrul căreia cerințele de mediu sunt luate în considerare în fiecare etapă a procesului de dezvoltare a infrastructurii, iar participarea diferitelor părți interesate, inclusiv a ONG-urilor și a societății civile, este garantată într-un mod activ și transparent, asigurându-se soluții avantajoase pentru ambele sectoare.

Acesta este cel de-al patrulea document de orientare referitor la aplicarea legislației UE privind natura în contextul sectoarelor strategice ale UE. Orientările publicate anterior se refereau la energia eoliană, la industria extracției de minereuri non-energetice și la dezvoltarea porturilor și estuarelor.

Context

Natura 2000 este o vastă rețea paneuropeană în care activitățile umane și protecția naturii coexistă. În prezent, Natura 2000 acoperă aproape 18% din suprafața terestră și peste 145 000 km² din mările UE. În cadrul rețelei pot fi desfășurate activități precum agricultura, transporturile, dezvoltarea infrastructurii, turismul, silvicultura și activitățile recreative, cu condiția ca acestea să fie sustenabile și conforme cu legislația privind protecția mediului natural.

Biodiversitatea – și anume resursa limitată pe care o reprezintă diversitatea vieții pe Pământ – traversează o criză. Speciile dispar într-un ritm fără precedent, ca urmare a activităților umane, cu consecințe ireversibile pentru viitorul nostru. Uniunea Europeană combate această tendință și și-a stabilit recent un nou obiectiv de stopare a declinului biodiversității în Europa până în 2020, protejând servicii ecosistemice precum polenizarea (și refăcând aceste servicii acolo unde s-au degradat) și intensificând contribuția UE la efortul de evitare a declinului global al biodiversității. Natura 2000 este unul dintre principalele instrumente necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

Într-un an normal, activitățile de transport desfășurate pe căile navigabile interioare reprezintă aproximativ 140 de miliarde de tone-kilometri, cantitatea de mărfuri transportate fiind de aproximativ 500 de milioane de tone. Rețeaua de căi navigabile interioare din UE cuprinde în jur de 37 000 km de căi navigabile interioare din 20 de state membre; 12 state membre sunt interconectate direct prin căi navigabile interioare. Deși aceasta reprezintă doar un procent modest din întreaga rețea și activitate de transport a UE, este totuși vorba despre un volum formidabil de mărfuri transportat printr‑o rețea cu o capacitate neutilizată enormă, care ar putea ușura cele mai aglomerate părți ale rețelei rutiere și feroviare a UE.

„Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” stabilește obiectivul general al UE de reducere cu 60% până în 2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră provenind din transporturi, propunându-și totodată să satisfacă cererea tot mai mare de mobilitate. Mai mult, în document se recunoaște faptul că acest obiectiv nu va putea fi atins decât dacă toate modurile de transport vor contribui cât mai eficient cu putință la crearea viitorului sistem sustenabil integrat de transport.

Realizarea potențialului transportului pe căile navigabile interioare este un element vital al politicilor UE în domeniul transporturilor.

A se vedea, de asemenea:

Document de orientare privind transportul pe căile navigabile interioare și Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Documente de orientare privind gestionarea siturilor Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Informații suplimentare cu privire la recentele evoluții strategice din sectorul transportului pe căile navigabile interioare:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar