Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 18.

Belvízi utak és természetvédelem: új útmutató

A Bizottság a belvízi hajóutakra és a természetvédelemre vonatkozóan új útmutatót bocsát ki annak érdekében, hogy elősegítse az uniós környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását ebben a fontos ágazatban. Az útmutató, melynek címe: „A belvízi szállítás és a Natura 2000 – a belvízi hajóutak fenntartható fejlesztése és kezelése az EU madárvédelmi, illetve élőhelyvédelmi irányelveivel összefüggésben”, kifejti, hogyan biztosítható a legmegfelelőbben az, hogy a belvízi hajózással kapcsolatos tevékenységek általánosságban véve megfeleljenek az uniós környezetvédelmi politikának, és azon belül különösen a természetvédelmi jogszabályoknak. A dokumentum hangsúlyozza a belvízi hajózás jelentőségét az EU közlekedési hálózata hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása szempontjából, és kiemeli az ágazat által a természetvédelemnek az ágazat tevékenységeibe történő integrálása terén eddig elért eredményeket.

A belvízi szállítás Európa számos részén fontos szerepet tölt be az árufuvarozásban”, mondta Siim Kallas, a Bizottság alelnöke és közlekedési biztosa. „Ez a közlekedési ágazat biztonságosnak, energiahatékonynak és a többi közlekedési módnál környezetkímélőbbnek tekinthető. Mivel azonban az ágazat csak egyike folyóink használóinak, ökológiai szempontból fenntartható módon szükséges fejleszteni.” Janez Potočnik környezetvédelmi biztos reményei szerint a dokumentum „hasznos eszköze lesz a befektetők, a tervezők, a döntéshozók és a természetvédők közötti kölcsönös megértés elősegítésének, lehetővé téve számukra, hogy olyan fenntartható hajózási projekteket tervezzenek, amelyek eleget tesznek a belvízi szállítás céljainak, és egyúttal a folyók ökológiai értékeit is tiszteletben tartják.”

Az útmutató a belvízi szállítás és a természetvédelem kérdését holisztikus módon közelíti meg. A dokumentum kifejti a belvízi hajózás és a biológiai sokféleség megőrzésének európai politikai hátterét. Az útmutató hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 területek kijelölésének célja nem az, hogy azok területfejlesztéstől mentes övezetek legyenek, tehát az új fejlesztések lehetősége fennáll, ha azok garantálják a természet megfelelő szintű védelmét. A dokumentum megvilágítja továbbá az uniós környezetvédelmi jogszabályok szempontjából az infrastruktúra-fejlesztőkre és –kezelőkre háruló jogi kötelezettségeket, különös tekintettel a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvre. Az útmutatóban számos esettanulmány is szerepel, melyek helyes gyakorlatok példáin keresztül bemutatják, hogy a belvízi hajóutak fejlesztése és kezelése a természetvédelemmel együttesen is megvalósítható. Az útmutató különösen hangsúlyozza az integrált tervezés előnyeit, melynek során a környezetvédelmi előírásokat az infrastruktúrafejlesztési folyamat valamennyi szakaszában figyelembe veszik, a különböző érdekelt felek – ideértve a nem kormányzati és a civil szervezeteket is – részvétele pedig aktív és átlátható módon történik, mindkét ágazat számára előnyös megoldásokat biztosítva.

Ez a dokumentum a negyedik az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a stratégiai jelentőségű uniós ágazatokban történő alkalmazásáról szóló útmutatók sorában. A korábban megjelent útmutatók a szélenergia, az energián kívüli nyersanyag-kitermelési iparág, valamint a kikötőkben és a folyótorkolatokban zajló fejlesztések tárgykörét érintették.

Előzmények

A Natura 2000 egy egész Európára kiterjedő, hatalmas hálózat, melyben az emberi tevékenységek és a természetvédelem együttesen vannak jelen. A Natura 2000 jelenleg Európa földfelszínének majdnem 18%-át fedi le, a tengereken pedig több mint 145 000 km²-t foglal magába. A mezőgazdasági, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési, turisztikai, erdészeti és szabadidős tevékenységek gyakorlásának a hálózaton belül nincs akadálya, ha azok fenntarthatóak és megfelelnek a természetvédelmi jogszabályoknak.

A biodiverzitás, mely a földi élet változatosságát jelentő, korlátozott erőforrás, válságos állapotban van. Az emberi tevékenységek következtében eddig sosem látott mértékben tűnnek el a fajok, mely a jövőnkre nézve visszafordíthatatlan következményekkel bír. Az Európai Unió felvette ez ellen a küzdelmet, és a közelmúltban új célként tűzte ki, hogy 2020-ra megfékezi a biodiverzitás csökkenését Európában: megvédi az ökoszisztéma-szolgáltatásokat (például a beporzást) vagy – amennyiben károsodtak – helyreállítja őket, és fokozza erőfeszítéseit a biológiai sokféleség globális csökkenésének megakadályozása terén. A Natura 2000 a fenti célkitűzés eléréséhez szükséges egyik legfontosabb eszköz.

Egy átlagos évben mintegy 140 milliárd kilométertonnányi fuvarozást bonyolítanak le a belvízi utakon, ami körülbelül 500 millió tonnás áruforgalmat jelent. Az EU belvízi hálózata 20 tagállamban mintegy 37 000 km belvízi utat foglal magában; 12 tagállamot közvetlenül is összekötnek egymással a belvízi utak. Noha a belvízi szállítás az EU közlekedési hálózatának és tevékenységeinek összességét tekintve csak csekély százalékot tesz ki, mégis jelentős áruszállítási volumenről van szó, amelynek fuvarozására hatalmas tartalékkapacitással rendelkező hálózaton kerül sor, lehetőséget nyújtva arra, hogy rajta keresztül tehermentesíteni lehessen az uniós közút- és vasúthálózat legforgalmasabb részeit.

Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című fehér könyv azt az átfogó uniós célt tűzi ki, hogy a közlekedéshez kapcsolódó üvegházhatású gázok kibocsátása 2050-re 60%-kal csökkenjen, egyúttal kielégítve a mobilitás iránti, várhatóan egyre növekvő igényt is. A fehér könyv ugyanakkor elismeri, hogy ez a cél csak akkor valósítható meg, ha valamennyi közlekedési mód a lehetőségei szerinti legnagyobb mértékben hozzájárul a jövőbeli fenntartható és integrált közlekedési rendszerhez.

A belvízi szállításban rejlő lehetőségek kihasználása lényegi szerepet tölt be az Unió közlekedéspolitikájában.

Lásd még:

A belvízi szállításra és a Natura 2000-re vonatkozó útmutató:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

A Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó útmutatók:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

További információk a belvízi szállítási ágazatbeli legújabb szakpolitikai fejleményekről:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar