Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 17.

Új bizottsági javaslat a bioüzemanyag-termelés éghajlatra gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett közzé, melynek célja globális szinten korlátozni a bioüzemanyag-termelésre átállított földterületek arányát, és jobban kihasználni a bioüzemanyagok felhasználásából adódó éghajlati előnyöket az EU-ban. Az élelmiszernövény-alapú bioüzemanyagoknak a megújuló energiaforrások 10%-os részarányára vonatkozó – a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben meghatározott – cél megvalósítása érdekében történő felhasználását 5%-ra fogják korlátozni azért, hogy ezzel is serkentsék az alternatív, ún. második generációs, nem élelmiszernövényből, hanem pl. hulladékból vagy szalmából előállított bioüzemanyagok kifejlesztését, amelyek lényegesen kevesebb üvegházhatásúgáz-kibocsátással járnak, mint a fosszilis tüzelőanyagok, és világszinten nincs közvetlen hatásuk az élelmiszer-termelésre. E bioüzemanyagok üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményének értékelésekor most először figyelembe fogják venni a földeken alkalmazott művelési ág átalakításának – a földhasználat közvetett megváltoztatásának – becsült globális hatását.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „A javaslattal további ösztönzést kívánunk nyújtani a legjobb bioüzemanyagok kifejlesztéséhez. A jövő bioüzemanyagaitól lényegesen alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást és az üzemanyagimport-kiadások csökkenését várjuk.”

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „Az éghajlatváltozással szembeni eredményes küzdelem csak a valóban fenntartható bioüzemanyagok használatával lehetséges, ezért csak olyan bioüzemanyagokba érdemes pénzt fektetnünk, amelyek a kibocsátások tényleges csökkenését eredményezik, és nem jelentenek konkurenciát az élelmiszereknek. Az első generációs bioüzemanyagok előállítását természetesen nem állítjuk le, azonban jelezzük, hogy a jövőben a bioüzemanyagok részarányának növekedését fejlettebb bioüzemanyagokkel kell biztosítani, ez ugyanis az egyetlen fenntartható megoldás.”

A fenntartható módon és hatékony eljárásokkal készülő bioüzemanyagok kis széntartalmú alternatívát kínálnak a fosszilis energiahordozókkal szemben az EU többelemű energiaszerkezetében, különösen a közlekedés területén. A bioüzemanyagok tárolása és alkalmazása egyszerű, nagy az energiasűrűségük, és felhasználásuk során jellemzően sokkal kevesebb üveghatású gáz képződik, mint az olaj, a gáz és a szén esetében. Az európai piacon ugyanakkor csak olyan bioüzemanyagok tarthatnak számot állami támogatásra, amelyek megfelelnek bizonyos fenntarthatósági kritériumoknak.

A bioüzemanyagok piacának bővülésével nyilvánvalóvá vált, hogy a globális földhasználat és a kibocsátások viszonyának szempontjából nem mindegyik bioüzemanyag jelent előrehaladást. Nemrégiben végzett tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a földhasználat közvetett megváltozását figyelembe véve – például azt az esetet, amikor az élelmiszernövény- vagy takarmánytermesztés a bioüzemanyag-termelés következtében kiszorul a mezőgazdasági területekről, és azt a nem mezőgazdasági területeken, például erdők helyén kell végezni – a bioüzemanyagok termelése végső soron ugyanannyi kibocsátással járhat, mint az általuk helyettesíteni kívánt fosszilis üzemanyagok használata.

Éppen ezért a Bizottság a bioüzemanyagokra vonatkozó jelenlegi szabályokat tartalmazó, a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv1 és az üzemanyag-minőségről szóló irányelv2 módosítását javasolja, különös tekintettel az alábbi célokra:

  • az új létesítmények esetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenése minimális küszöbértékének 60%-ra való növelése a bioüzemanyag-termelési folyamatok hatékonyságának ösztönzése és a rosszabb kibocsátási teljesítményű létesítményekre irányuló beruházások visszaszorítása érdekében;

  • a földhasználat közvetett változását jelző tényezők beépítése az üzemanyag-ellátók és tagállamok által a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók felhasználásával elért kibocsátáscsökkentésről benyújtott jelentésekbe;

  • a közlekedésben a megújuló energiaforrások 10%-os részarányára vonatkozó, 2020-ig megvalósítandó európai uniós célkitűzés szempontjából beszámítható élelmiszernövény-alapú bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók mennyiségének a jelenlegi fogyasztási szinten (5%) való megtartása 2020-ig, valamint a megújulóenergia-használatra és a szén-dioxid-intenzitás csökkentésére vonatkozó általános célok megtartása;

  • piaci ösztönzők nyújtása olyan bioüzemanyagok számára, amelyek esetében a földhasználat közvetett megváltozásából adódó kibocsátás nulla vagy csekély, és különösen az olyan második és harmadik generációs bioüzemanyagok számára, amelyek nem élelmiszernövényből, hanem például moszatokból, szalmából vagy különféle hulladékokból készülnek, így nem igénylik további földterületek bevonását; ezek a bioüzemanyagok jobban segítik a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben a megújuló energiaforrások közlekedésbeli részarányára vonatkozóan meghatározott 10%-os cél megvalósítását.

Az új intézkedésekkel a Bizottságnak az a szándéka, hogy támogassa a számottevő kibocsátáscsökkenést eredményező, az élelmiszernövényeknek közvetlen konkurenciát nem jelentő, ugyanakkor fenntarthatóbb bioüzemanyagok elterjedését. Jóllehet az előterjesztett javaslat nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy pénzbeli ösztönzőkkel támogassák a bioüzemanyagok előállítását, a Bizottság véleménye szerint 2020 után csak a jelentős kibocsátáscsökkenést lehetővé tevő és nem élelmiszer- vagy takarmánynövényből készülő bioüzemanyagokat kellene támogatásban részesíteni.

Előzmények

A megújuló energiaforrásokról szóló, 2009-ben elfogadott irányelv előírja, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya a közlekedési ágazatban érje el a 10%-ot, az üzemanyag-minőségről szóló irányelv pedig 2020-ig 6%-os csökkenést irányoz elő a közlekedésben használt üzemanyagokból származó üvegházhatású kibocsátások terén. Ezen célok eléréséhez a Bizottság nagymértékben számít a bioüzemanyagokra.

Az esetleges kedvezőtlen mellékhatások elkerülése érdekében mindkét irányelv tartalmaz fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket a bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-energiahordozóknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a célok eléréséhez való hozzájárulásuk elismerhető legyen, és támogatásban részesülhessenek.

A bioüzemanyagok fenntartható használatára vonatkozó, ma életbe lépett kritériumok megakadályozzák az erdők, vizes élőhelyek és a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő földterületek bioüzemanyag-termelésre való közvetlen átállítását, valamint előírják, hogy a bioüzemanyagoknak legalább 35%-kal kevesebb üvegházhatású kibocsátást kell eredményezniük, mint az általuk helyettesíteni kívánt fosszilis üzemanyagoknak. Ez utóbbi célérték 2017-re 50%-ra emelkedik.

Félő ugyanakkor, hogy a bioüzemanyagok iránti megnövekedett világszintű kereslet egy részét a mezőgazdasági területek növelésével igyekeznek majd kielégíteni, ami a földhasználat átalakulása miatt közvetetten a kibocsátások növekedésének irányába hatna. A Bizottság ezért felkérést kapott, hogy vizsgálja meg a földhasználat közvetett megváltozásának az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra gyakorolt hatását, és terjesszen elő javaslatot e hatás csökkentése céljából.

További információk:

A javaslat szövege itt olvasható.

A bioüzemanyagokról és a földhasználat változásáról részletesebben:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

A megújuló energiaforrásokról szóló irányelvről és a 2020-as célokról részletesebben:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Az üzemanyag-minőségről szóló irányelvről részletesebben:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm

MEMO/12/787

Kapcsolattartók:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv.

2 :

A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv.


Side Bar