Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. oktobra 2012

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi: z združenimi močmi za odpravo trgovine z belim blagom

18. oktobra bo ob šestem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström spregovorila na konferenci, katere cilj je oblikovati nadaljnje ukrepe in zagotoviti, da bodo si bodo vsi akterji skupaj prizadevali za odpravo trgovine z ljudmi. Na konferenci, ki jo organizirata Evropska komisija in ciprsko predsedstvo EU, bosta sodelovali tudi notranja ministrica Cipra Eleni Mavrou in koordinatorka EU za boj proti trgovini z ljudmi Myria Vassiliadou.

Trgovina z ljudmi je v Evropski uniji še vedno velik problem. Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da je v EU 880 000 žrtev prisilnega dela in prisilnega spolnega izkoriščanja. To je 1,8 človeka na 1 000 prebivalcev. Glede na najnovejšo raziskavo Euobarometra se 93 % Evropejcev strinja, da bi morale države članice EU pri boju proti trgovini z ljudmi sodelovati med seboj.

Odvzem svobode, izkoriščanje in prodaja ljudi za dobiček so grobe kršitve človekovih pravic. Trgovine z ljudmi se ne sme tolerirati v nobeni obliki, ne v Evropi ne kjer koli drugje. Sprejeli smo ambiciozno zakonodajo in ukrepe za boj proti trgovini z ljudmi, politično voljo pa so pokazale tudi države članice. Zdaj se je treba osredotočiti na izvajanje: zakonodajo moramo prenesti v realnost. Ukrepanje je naša dolžnost, tako z moralnega kot s pravnega vidika. To dolžnost moramo izpolnjevati v partnerstvu z mednarodnimi organizacijami, tretjimi državami, organizacijami civilne družbe, zasebnim sektorjem in vsemi drugimi akterji, ki jih to zadeva, tako znotraj kot zunaj EU. Če želimo odpraviti trgovino z ljudmi, moramo ukrepati skupaj,“ je poudarila Cecilia Malmström.

Na konferenci bo imela Evropska komisija priložnost, da države članice pozove k pravočasnem prenosu nove zakonodaje EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in k izvajanju konkretnih in praktičnih ukrepov iz nove strategije EU, da bi se učinkovito soočili s to zastrašujočo obliko kriminala. Države članice morajo namreč evropsko direktivo o preprečevanju trgovine z ljudmi začeti izvajati v manj kot šestih mesecih.

Na njej se bodo zbrali oblikovalci politik na visoki ravni, vladni uslužbenci iz vseh držav članic, predstavniki organizacij civilne družbe in zasebnega sektorja, strokovnjaki, delavci na terenu, ki imajo neposreden stik z žrtvami, pa tudi umetniki in mediji. Razpravljali bodo o tem, kako bi olajšali delo ljudem na vseh področjih boja proti trgovini z ljudmi in zagotovili, da se bodo pobude v okviru politike EU dosledno izvajale.

Konferenca, ki ji bodo lahko prisostvovali tudi novinarji, se bo osredotočala na nadaljnje delo za krepitev sodelovanja in partnerskih odnosov, preprečevanje, zaščito in pomoč žrtvam ter sodni pregon trgovcev z ljudmi.

Ta vprašanja spadajo med glavne prednostne naloge in pobude iz „Strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi“ za obdobje 2012–2016 (IP/12/619 in MEMO/12/455).

Skupno število primerov uspešnega sodnega pregona v EU je na primer še vedno majhno. Pravzaprav predhodni rezultati analiz najnovejših podatkov kažejo, da se je število obsodb na področju trgovine z ljudmi med letoma 2008 in 2010 zmanjšalo. Zato omenjena strategija med drugim predvideva ustanovitev nacionalnih večdisciplinarnih enot organov kazenskega pregona, specializiranih za boj proti trgovini z ljudmi, in podpira države članice pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih enot. Učinkovitejše odkrivanje žrtev ter zagotavljanje boljše pomoči in varovanja bosta povečala njihovo pripravljenost na sodelovanje z organi pregona. Strategija poudarja potrebo po formaliziranih nacionalnih mehanizmih za napotitev žrtev v vseh državah članicah.

Tiskovna konferenca bo potekala 18. oktobra ob 13. uri v Konferenčnem središču „Albert Borschette“ (soba CCAB 0A).

Ozadje

S „Strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi (2012–2016)“ se Komisija osredotoča na konkretne ukrepe za podporo in izvajanje evropske zakonodaje o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev (Direktiva 2011/36/EU), ki mora biti v nacionalne zakonodaje prenesena najpozneje 6. aprila 2013.

Strategija EU je praktičen instrument, ki obravnava glavne potrebe in izzive v EU z vidika človekovih pravic in spolov v naslednjih petih letih. V njej je opredeljenih pet prednostnih nalog, v zvezi z vsako pa je na kratko predstavljena tudi vrsta pobud:

  • izboljšanje prepoznavanja in varovanja žrtev ter zagotavljanja pomoči žrtvam, s posebnim poudarkom na otrocih;

  • učinkovitejše preprečevanje trgovine z ljudmi in zmanjševanje povpraševanja po njej;

  • izboljšanje pregona trgovcev z ljudmi;

  • povečanje usklajenosti in povezanosti ter izboljšanje sodelovanja znotraj EU, z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami, vključno s civilno družbo in zasebnim sektorjem;

  • izboljšanje poznavanja nastajajočih trendov na področju trgovine z ljudmi ter učinkovitosti odzivanja nanje.

Koristne povezave

Spletna stran Cecilie Malmström.

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju.

Spletna stran GD za notranje zadeve.

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju.

Spletna stran Evropske komisije za boj proti trgovini z ljudmi:

Konferenca „Z združenimi močmi za odpravo trgovine z ljudmi: kako naprej“ (govor komisarke Malmström bo objavljen).

Kontakta:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar