Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 oktober 2012

EU-Dag tegen de mensenhandel: samenwerken om mensenhandel te stoppen

Ter gelegenheid van de zesde EU-Dag tegen de mensenhandel houdt Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, op 18 oktober een toespraak op een conferentie die moet leiden tot nieuwe maatregelen en tot samenwerking tussen alle betrokkenen om de mensenhandel een halt toe te roepen. Ook de Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken, Eleni Mavrou, en de coördinator voor de bestrijding van mensenhandel, Myria Vassiliadou, zijn aanwezig bij dit evenement, dat wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Cypriotische voorzitterschap van de EU.

Mensenhandel is nog steeds een groot probleem in de Europese Unie. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie zijn 880 000 mensen in de EU het slachtoffer van dwangarbeid en seksuele uitbuiting. Dat is 1,8 persoon per 1 000 inwoners. Uit de laatste Eurobarometer-enquête is gebleken dat 93% van de Europeanen vindt dat de EU-lidstaten moeten samenwerking om mensenhandel aan te pakken.

Mensen van hun vrijheid beroven, uitbuiten en verhandelen als dingen: dat zijn ernstige schendingen van de mensenrechten. Mensenhandel kan in geen enkele vorm worden getolereerd, niet binnen en niet buiten Europa. Wij hebben verstrekkende wetgeving en maatregelen ontwikkeld om mensenhandel te bestrijden en het is duidelijk dat het de lidstaten niet aan politieke wil ontbreekt. Nu moeten we ons richten op de uitvoering: de wetgeving moet in de praktijk worden toegepast. Wij zijn zowel moreel als juridisch verplicht om op te treden. En dat moeten we doen samen met internationale organisaties, derde landen, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en alle andere betrokken partijen in de EU en daarbuiten. Als we mensenhandel een halt willen toeroepen, moeten we samenwerken”, aldus Cecilia Malmström.

De conferentie biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om er bij de lidstaten op aan te dringen de nieuwe EU-wetgeving inzake mensenhandel tijdig om te zetten en om de concrete en praktische maatregelen van de nieuwe EU-strategie uit te voeren. Deze verschrikkelijke misdaad moet echt worden aangepakt, en de lidstaten hebben nog amper zes maanden de tijd om de EU-richtlijn tegen mensenhandel om te zetten.

Op de conferentie zullen beleidsmakers, ambtenaren uit alle lidstaten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de particuliere sector, deskundigen, praktijkmensen die direct met slachtoffers werken, alsook kunstenaars en de media aanwezig zijn. De deelnemers zullen zich buigen over de vraag hoe de bestrijding van mensenhandel in de praktijk kan worden verbeterd en hoe ervoor kan worden gezorgd dat de EU-beleidsinitiatieven op een coherente manier worden uitgevoerd.

Op de conferentie, waar journalisten welkom zijn, zal vooral worden gesproken over maatregelen die moeten leiden tot meer samenwerking en partnerschappen, betere bescherming van en meer hulp aan slachtoffers, en een actievere vervolging van mensenhandelaars.

Deze punten staan ook centraal in de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 (IP/12/619 en MEMO/12/455).

In de EU worden nog steeds maar weinig mensen vervolgd voor mensenhandel. Op grond van recente gegevens kan voorlopig worden geconcludeerd dat het aantal veroordelingen wegens mensenhandel tussen 2008 en 2010 zelfs is afgenomen. In de strategie wordt dan ook gepleit voor de oprichting van nationale, multidisciplinaire rechtshandhavingsteams die zijn gespecialiseerd in de bestrijding van mensenhandel, en worden de lidstaten aangemoedigd gezamenlijke onderzoeksteams op te zetten. Het beter herkennen, beschermen en bijstaan van slachtoffers van mensenhandel zal ertoe leiden dat zij actiever meewerken en meer samenwerken met de rechtshandhavingsinstanties. In de strategie wordt nadrukkelijk gesteld dat er geformaliseerde nationale verwijzingsmechanismen moeten komen in alle lidstaten.

Op 18 oktober is er om 13.00 uur een persconferentie in het conferentiecentrum Albert Borschette (kamer CCAB 0A).

Achtergrond

Met de “EU-Strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016” reikt de Commissie concrete maatregelen aan die nuttig kunnen zijn bij de uitvoering van de EU-wetgeving inzake het voorkomen en bestrijden van mensenhand en het beschermen van de slachtoffers daarvan (Richtlijn 2011/36/EU), die uiterlijk op 6 april 2013 moet zijn omgezet.

De EU-strategie is een praktisch instrument waarmee de belangrijkste zorgen en problemen in de EU de komende vijf jaar kunnen worden aangepakt vanuit een mensenrechten- en een genderperspectief. In de strategie worden vijf prioriteiten gesteld en voor elk van die prioriteiten wordt een aantal initiatieven beschreven:

1. slachtoffers van mensenhandel beter herkennen, beschermen en bijstaan, en in het bijzonder aandacht schenken aan kinderen;

2. meer doen aan om mensenhandel te voorkomen en de vraag terug te dringen;

3. mensenhandelaars actiever vervolgen;

4. de coördinatie, de samenwerking en de samenhang binnen de EU, met internationale organisaties en met derde landen verbeteren, en het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector daarbij betrekken;

5. meer inzicht verwerven in en effectiever reageren op nieuwe problemen op het gebied van mensenhandel.

Nuttige links

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

De website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

De website van de Europese Commissie over de bestrijding van mensenhandel

De conferentie "Working together towards eradication of trafficking in human beings: the way forward" (de toespraak van commissaris Malmström zal worden gepubliceerd)

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar