Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 17.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja: együttműködés az emberkereskedelem felszámolása érdekében

Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatodik európai napja alkalmából Cecilia Malmström, uniós belügyi biztos október 18-án részt vesz és beszédet mond azon a konferencián, amelynek célja a jövőbeni fellépések kialakítása, és annak biztosítása, hogy az összes szereplő együttműködjön az emberkereskedelem felszámolása érdekében. Eleni Mavrou ciprusi belügyminiszter, és Myria Vassiliadou, az emberkereskedelem elleni küzdelem uniós koordinátora szintén részt vesz az eseményen, amelyre az Európai Bizottság és az EU ciprusi elnöksége szervezésében kerül sor.

Az emberkereskedelem változatlanul súlyos problémát jelent az Európai Unióban. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint az Unióban 880 000 embert kényszerítenek munkára, beleértve azokat is, akiket szexuálisan kizsákmányolnak. Tehát 1,8 áldozat jut ezer lakosra. A legutóbbi Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak 93%-a egyetért azzal, hogy az uniós tagállamoknak együtt kell működniük az emberkereskedelem leküzdése érdekében.

„Az emberi jogok súlyos megsértésének minősül, ha valakit megfosztanak a szabadságától, kizsákmányolnak, és nyereségvágyból áruba bocsátanak. Nem tűrhetjük el az emberkereskedelem semmilyen formáját, történjen az akár Európában vagy bárhol másutt a világon. Markáns jogszabályokat és intézkedéseket dolgoztunk ki az emberkereskedelem elleni küzdelem céljából, és úgy látjuk, hogy a tagállamok részéről megvan a politikai akarat azok keresztülvitelére. Most tehát a végrehajtásra kell összpontosítani: a jogszabályokat át kell ültetnünk a gyakorlatba. Erkölcsi és jogi értelemben egyaránt kötelesek vagyunk ezt megtenni. Ennek során pedig partnerként kell együttműködnünk a nemzetközi szervezetekkel, harmadik országokkal, civil társadalmi szervezetekkel, a magánszektorral és az összes egyéb érintett szereplővel az Unión belül és külföldön egyaránt. Az emberkereskedelem felszámolása érdekében közösen kell cselekednünk." - jelentette ki Cecilia Malmström

A konferencia alkalmat ad az Európai Bizottságnak, hogy ösztönözze a tagállamokat az emberkereskedelemről szóló új uniós jogszabály gyors átültetésére, és az új uniós stratégiában megállapított konkrét és gyakorlati intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy hatékonyan léphessenek fel ezzel a kártékony bűncselekménnyel szemben, ugyanis a tagállamoknak jelenleg már csak kevesebb mint 6 hónap áll rendelkezésre az emberkereskedelem elleni uniós irányelv átültetésére.

Az esemény alkalmával találkozóra kerül sor a magas szintű politikai döntéshozók, a tagállamok kormányzati tisztviselői, a civil társadalmi szervezetek képviselői, a magánszektor, a szakértők, az áldozatokkal közvetlen kapcsolatban álló gyakorlati szakemberek, továbbá művészek és a média között. A résztvevők arról cserélnek eszmét, hogy miként segíthető elő az emberkereskedelem különböző aspektusaival foglalkozó gyakorlati szakemberek munkája, és hogyan biztosítható a uniós szakpolitikai kezdeményezések következetes végrehajtása.

A sajtó számára nyilvános konferencia azokra a jövőbeni teendőkre összpontosít majd, amelyek célja az együttműködés és a partnerségek megerősítése, a megelőzés, az áldozatok védelme és a részükre nyújtandó segítség, valamint az emberkereskedők üldözése.

Ezek a kérdések „Az emberkereskedelem felszámolására irányuló, 2012-2016-os európai uniós stratégia” legfontosabb prioritásai és kezdeményezései közé tartoznak (IP/12/619 és MEMO/12/455).

Például még mindig alacsony az EU-ban lefolytatott büntetőeljárások teljes száma. A közelmúltból származó előzetes adatok ugyanis azt mutatják, hogy 2008 és 2010 között csökkent az emberkereskedelmi ügyekben kiszabott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek száma. Ezért a stratégia többek között előirányozza az emberkereskedelem elleni küzdelemre szakosodott, multidiszciplináris nemzeti bűnüldözési egységek felállítását, és támogatást nyújt a tagállamoknak közös nyomozócsoportok létrehozásához. Az áldozatok személyazonosságának hatékonyabb megállapítása, valamint a segítségnyújtás és a védelem javítása fokozni fogja a büntetőeljárásban való részvételüket és a bűnüldözéssel való együttműködésüket. A stratégia hangsúlyozza, hogy mindegyik tagállamban szükség van hivatalos nemzeti áldozatkezelési mechanizmusra.

Az Albert Borchette konferenciaközpontban (CCAB 0A terem) október 18-án 13:00 órakor sajtókonferenciára kerül sor

Előzmények

„Az emberkereskedelem felszámolására irányuló, európai uniós stratégiában (2012-2016)” a Bizottság olyan konkrét intézkedésekre összpontosít, amelyek támogatják és kiegészítik az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló uniós jogszabály (2011/36/EU irányelv) végrehajtását – amelyet 2013. április 6-ig kell átültetni a nemzeti jogba.

Az uniós stratégia gyakorlati eszköz az unión belül az elkövetkező öt évben jelentkező legfontosabb szükségletek és kihívások emberi jogi szempontú és a nemek helyzetét figyelembe vevő kezelésére. Öt prioritást azonosít, amelyek mindegyikéhez egy sor kezdeményezést társít:

  • Az áldozatok beazonosításának, védelmének és segítésének erősítése, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre.

  • Az emberkereskedelem megelőzésének erősítése és az iránta való kereslet csökkentése.

  • Az emberkereskedők büntetőjogi felelősségre vonásának fokozása.

  • A koordináció, az együttműködés és a koherencia fokozása az EU-n belül, a nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal, valamint a civil társadalommal és a magánszektorral.

  • Az emberkereskedelem új tendenciáival kapcsolatos ismeretek bővítése, és azok hatékony kezelése.

Hasznos linkek

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren

Az Európai Bizottság emberkereskedelem elleni honlapja

Az „Együttműködés az emberkereskedelem felszámolása érdekében: a további teendők” elnevezésű konferencia (Cecilia Malmström biztos beszédét közzé fogják tenni)

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar