Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. oktobra 2012

Digitalna agenda: Komisija začenja posvetovanja o priporočilu glede telekomunikacijskih trgov

Evropska komisija je začela javno posvetovanje z namenom posodobitve trenutnega seznama upoštevnih veleprodajnih in maloprodajnih telekomunikacijskih trgov, za katere velja postopek Komisije iz „člena 7“ telekomunikacijskih pravil EU (glej MEMO/10/226). Ti trgi vključujejo maloprodajni dostop do javnega telefonskega omrežja in veleprodajni širokopasovni dostop. S pomočjo seznama upoštevnih trgov lahko nacionalni regulativni organi lažje in usklajeno urejajo svoje trge. Pri pregledu se bodo upoštevali pomemben tržni in tehnološki razvoj, kot so internetne aplikacije in storitve, konvergenca med različnimi vrstami omrežji in storitvami ter razvoj zelo hitrih internetnih omrežij in storitev. Komisija bo na podlagi rezultatov nato revidirala trenutno priporočilo o upoštevnih trgih, ki je bilo nazadnje posodobljeno leta 2007. Komisija poziva zainteresirane strani, da do 8. januarja 2013 odgovorijo na posvetovanje.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je dejala: „Moramo iti v korak s tehnološkim razvojem v sektorju, da bo ureditev temeljila le na trajnih strukturnih težavah na področju konkurence in spodbujanju naložb.“

Namen vprašalnika je ugotoviti najpomembnejše trende in izvesti posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o reviziji trenutnega seznama upoštevnih trgov in njihovega obsega ter o trgih, ki bi jih bilo morda treba dodati na seznam, vključno s trgi, reguliranimi na nacionalni ravni, in nadnacionalnimi trgi.

Posvetovanje je prvi korak v postopku pregleda. Komisija bo na podlagi rezultatov ter po posvetovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Odborom za komunikacije (svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic) sprejela revidirano priporočilo.

Ozadje

Komisija v skladu s telekomunikacijskimi pravili EU sprejme in redno pregleduje priporočilo o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v reguliranem sektorju elektronskih komunikacij (glej IP/07/1678). Priporočilo opredeljuje trge, ki jih je načeloma mogoče predhodno urejati. Nacionalni regulativni organi morajo nacionalne trge redno pregledovati in o njih obveščati Komisijo v skladu s tako imenovanim „postopkom iz člena 7“. To je mehanizem posvetovanja in obveščanja, ki zahteva, da nacionalni regulatorji za telekomunikacije Komisijo in regulatorje za telekomunikacije iz drugih držav članic EU obveščajo o napredku pri uvedbi ukrepov za reševanje težav na trgu. Komisija je od leta 2003 pregledala več kot 1 300 takih obvestil.

To je drugi pregled priporočila Komisije o upoštevnih trgih. Prvo priporočilo Komisije je iz leta 2003, pregledano pa je bilo leta 2007 ter vključuje en maloprodajni trg in šest veleprodajnih trgov: dostop do fiksnega telefonskega omrežja, izvor klica v fiksnih telefonskih omrežjih, zaključevanje klica v posameznih fiksnih telefonskih omrežjih, veleprodajni dostop do krajevne zanke, veleprodajni širokopasovni dostop, veleprodajo priključkov v segmentu zakupljenih vodov in zaključevanje govornega klica v posameznih mobilnih omrežjih.

Koristne povezave

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Spletna stran o digitalni agendi

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakta:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar