Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 16. oktobrī

Digitalizācijas programma: Komisija uzsāk apspriešanu par ieteikumu telesakaru tirgu jomā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai atjauninātu pašreizējo sarakstu, kurā iekļauti attiecīgie vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telesakaru tirgi, uz kuriem attiecas "7. panta procedūra" atbilstoši ES noteikumiem telesakaru jomā (sk. MEMO/10/226). Šie tirgi ietver mazumtirdzniecības piekļuvi publiskajam tālruņu tīklam un vairumtirdzniecības piekļuvi platjoslai. Attiecīgo tirgu saraksts valstu regulatīvajām iestādēm (VRI) palīdz saskaņoti regulēt tirgu. Pārskatā tiks ņemtas vērā būtiskākās tirgus un tehnoloģiskās izmaiņas, piemēram, uz internetu balstītas lietojumprogrammas un pakalpojumi, dažāda veida tīklu un pakalpojumu tuvināšana un ļoti ātra interneta tīklu un pakalpojumu izstrāde. Balstoties uz rezultātiem, Komisija pēc tam izskatīs pašreizējo ieteikumu par attiecīgajiem tirgiem, kas pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gadā. Komisija aicina ieinteresētās personas piedalīties apspriešanā, kas norisināsies līdz 2013. gada 8. janvārim.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Mums jābūt informētiem par tehnoloģiskajām izmaiņām šajā nozarē, lai regulējums būtu vērsts tikai uz pastāvīgām strukturālām problēmām konkurences jomā un ieguldījumu veicināšanu."

Aptaujas mērķis ir noskaidrot galvenās un svarīgākās tendences un apspriest ar ieinteresētajām personām attiecīgo tirgu saraksta un šo tirgu darbības jomas izskatīšanu, kā arī apspriest tirgus, kas varētu būt jāiekļauj sarakstā, tostarp tirgi, kas tiek regulēti valsts līmenī, un starpvalstu tirgi.

Apspriešana ir pirmais pārskatīšanas procesa posms. Balstoties uz apspriešanas rezultātiem un pēc apspriešanās ar Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizāciju (BEREC) un Komunikāciju komiteju (padomdevēja komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji), Komisija pieņems pārskatītu ieteikumu.

Priekšvēsture

Saskaņā ar ES noteikumiem telesakaru jomā Komisija pieņem un regulāri pārskata Ieteikumu par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem regulētajā elektronisko sakaru nozarē (sk. IP/07/1678). Ieteikumā norādīti tirgi, kuriem principā piemērojams ex-ante regulējums. Valstu regulatīvajām iestādēm ir regulāri jāpārskata valstu tirgi un par tiem jāpaziņo Komisijai saskaņā ar tā dēvēto "7. panta procedūru". Tas ir apspriešanas un paziņošanas mehānisms, kas paredz valstu telesakaru regulatoriem iepriekš informēt Komisiju un telesakaru regulatorus citās ES valstīs par pasākumiem, ko tie plāno ieviest, lai risinātu tirgus problēmas. Kopš 2003. gada Komisija ir izskatījusi vairāk nekā 1300 šādus paziņojumus.

Šī ir otrā reize, kad Komisija pārskata ieteikumu par attiecīgajiem tirgiem. Komisijas pirmais ieteikums tika sagatavots 2003. gadā, bet pārskatīts 2007. gadā, lai tajā iekļautu vienu mazumtirdzniecības tirgu un sešus vairumtirdzniecības tirgus: piekļuve fiksēto tālruņu tīklam, savienojuma uzsākšana fiksēto tālruņu tīklos, savienojuma pabeigšana individuālos fiksēto tālruņu tīklos, vairumtirdzniecības piekļuve abonentlīnijai, vairumtirdzniecības piekļuve platjoslai, nomāto līniju vairumtirdzniecības gala posmi un balss savienojuma pabeigšana individuālos mobilo tālruņu tīklos.

Noderīgas saites

Sabiedriskā apspriešana: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvitošanai

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar