Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 16 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija konsultuodamasi rengia telekomunikacijų rinkų rekomendaciją

Komisija pradeda viešas konsultacijas, kad atnaujintų dabartinį atitinkamų didmeninės ir mažmeninės telekomunikacijų rinkų, kurioms pagal ES telekomunikacijų taisykles taikoma Komisijos 7 straipsnio procedūra (žr. MEMO/10/226), sąrašą. Šios rinkos aprėpia mažmeninę prieigą prie viešojo telefono tinklo ir didmeninę prieigą prie plačiajuosčio ryšio. Atitinkamų rinkų sąrašas padeda nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI) koordinuotai reguliuoti savo rinkas. Peržiūrint sąrašą bus atsižvelgta į svarbiausius rinkos ir technologijų pokyčius, kaip antai internetines programas ir paslaugas, įvairių rūšių tinklų ir paslaugų konvergenciją bei labai sparčių interneto tinklų ir paslaugų plėtrą. Remdamasi konsultacijų rezultatais, Komisija peržiūrės dabartinę Rekomendaciją dėl atitinkamų rinkų (paskutinį sykį atnaujinta 2007 m.). Komisija ragina suinteresuotąsias šalis į konsultacijos klausimus atsakyti iki 2013 m. sausio 8 d.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šiame sektoriuje turime neatsilikti nuo technologijų raidos, kad reguliavimas būtų orientuotas tik į nuolatines struktūrines konkurencijos problemas ir palankesnių sąlygų investicijoms sudarymą.“

Klausimyno paskirtis – nustatyti pagrindines aktualias tendencijas ir pasitarti su suinteresuotosiomis šalimis dėl dabartinio atitinkamų rinkų sąrašo ir šių rinkų apimties, taip pat dėl rinkų, kurias būtų galima įtraukti į sąrašą, įskaitant nacionaliniu lygmeniu reguliuojamas rinkas ir tarpvalstybines rinkas.

Konsultacijos – pirmas peržiūros proceso žingsnis. Remdamasi jų rezultatais ir pasikonsultavusi su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir patariamuoju Ryšių komitetu, kuriame dirba valstybių narių atstovai, Komisija priims peržiūrėtą rekomendaciją.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES telekomunikacijų taisykles Komisija priima ir reguliariai peržiūri Rekomendaciją dėl reguliuojamo elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų (žr. IP/07/1678). Rekomendacijoje nustatomos rinkos, kurioms iš esmės gali būti taikomas ex ante reguliavimas. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi reguliariai peržiūrėti nacionalines rinkas ir pranešti apie jas Komisijai pagal vadinamąją 7 straipsnio procedūrą. Tai konsultacijų ir pranešimo tvarka, pagal kurią nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos privalo iš anksto pranešti Komisijai ir kitų ES šalių telekomunikacijų reguliavimo institucijoms apie priemones, kurių ketinama imtis rinkos problemoms spręsti. Nuo 2003 m. Komisija peržiūrėjo daugiau nei 1,3 tūkst. tokių pranešimų.

Tai antroji Komisijos Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų peržiūra. Pirmoji Komisijos Rekomendacija priimta 2003 m., o vėliau peržiūrėta 2007 m. siekiant į ją įtraukti vieną mažmeninę ir šešias didmenines rinkas: prieigą prie fiksuotojo ryšio telefono tinklo, skambučio inicijavimą fiksuotojo ryšio telefono tinkluose, skambučio užbaigimą atskiruose fiksuotojo ryšio telefono tinkluose, didmeninę prieigą prie vietinės linijos, didmeninę prieigą prie plačiajuosčio ryšio, didmeninius nuomojamųjų linijų baigiamuosius segmentus ir balso skambučių užbaigimą atskiruose judriojo ryšio tinkluose.

Naudingos nuorodos

Viešos konsultacijos
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Sekite Neelie Kroes paskyrą tinkle „Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, „Twitter“ @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar