Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με τη σύσταση για τις αγορές τηλεπικοινωνιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου να επικαιροποιήσει τον τρέχοντα κατάλογο των σχετικών αγορών τηλεπικοινωνιών χονδρικής και λιανικής που υπόκεινται στη διαδικασία του «άρθρου 7» της Επιτροπής δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες (βλ. MEMO/10/226). Οι εν λόγω αγορές περιλαμβάνουν την πρόσβαση λιανικής στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και την ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής. Η ύπαρξη καταλόγου των σχετικών αγορών βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να ρυθμίζουν τις αγορές τους με συντονισμένο τρόπο. Κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι σημαντικές εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας, όπως οι εφαρμογές και υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, η σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων τύπων δικτύων και υπηρεσιών και η ανάπτυξη δικτύων και διαδικτυακών υπηρεσιών πολύ υψηλής ταχύτητας. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η Επιτροπή θα προβεί στη συνέχεια σε αναθεώρηση της ισχύουσας σύστασης για τις σχετικές αγορές, η οποία ενημερώθηκε για τελευταία φορά το 2007. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να απαντήσουν έως τις 8 Ιανουαρίου 2013 στα ερωτήματα που τίθενται στην εν λόγω διαβούλευση .

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε τα εξής: «Χρειάζεται να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε η ρύθμιση να εστιάζεται μόνο στα συνεχιζόμενα διαρθρωτικά προβλήματα ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των επενδύσεων.»

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διαπιστωθούν οι κυριότερες σχετικές τάσεις και να ζητηθεί η γνώμη των ενδιαφερόμενων σχετικά με την αναθεώρηση του τρέχοντος καταλόγου των σχετικών αγορών και του εύρους τους, καθώς και σχετικά με τις αγορές που μπορούν ενδεχομένως να προστεθούν στον κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και των διακρατικών αγορών.

Η διαβούλευση αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας επικαιροποίησης. Με βάση τα αποτελέσματά της και μετά από διαβούλευση με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και την επιτροπή επικοινωνιών (συμβουλευτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών), η Επιτροπή θα εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση.

Πλαίσιο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή εκδίδει και επανεξετάζει τακτικά τη σύσταση περί των σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (βλ. IP/07/1678). Η σύσταση καθορίζει τις αγορές οι οποίες επιδέχονται καταρχήν εκ των προτέρων ρύθμιση. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να επανεξετάζουν τακτικά τις εθνικές αγορές και να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά αποτελέσματα, βάσει της αποκαλούμενης «διαδικασίας του άρθρου 7»: πρόκειται για μηχανισμό διαβούλευσης και κοινοποίησης, σύμφωνα με τον οποίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών οφείλουν να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή και τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών των λοιπών χωρών της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για την επίλυση προβλημάτων στις αγορές. Από το 2003, η Επιτροπή έχει εξετάσει περισσότερες από 1300 τέτοιες κοινοποιήσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη επανεξέταση της σύστασης της Επιτροπής για τις σχετικές αγορές. Η πρώτη σύσταση της Επιτροπής χρονολογείται από το 2003 και αναθεωρήθηκε το 2007 για να συμπεριληφθούν μία αγορά λιανικής και έξι αγορές χονδρικής που αφορούν: την πρόσβαση στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, την εκκίνηση κλήσεων σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, τον τερματισμό κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, τη χονδρική πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, την ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής, τη χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών και τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δημόσια διαβούλευση:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Digital Agenda website

Δικτυακός τόπος της κας Neelie Kroes: website

Παρακολουθείστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar