Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. oktober 2012

Den digitale dagsorden: Kommissionen indleder høring om henstilling om telemarkederne

Europa-Kommissionen har indledt en offentlig høring med henblik på at ajourføre den gældende liste over de engros- og detailmarkeder på teleområdet, der ifølge EU's regler for telesektoren er omfattet af Kommissionens "artikel 7-procedure" (se MEMO/10/226). Disse markeder omfatter bl.a. adgang til det offentlige telefonnet på detailniveau og engrossalg af bredbåndstilslutning. Listen over de såkaldte "relevante" markeder er med til at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder regulerer de nationale markeder på en koordineret måde. Ved gennemgangen af listen tages der hensyn til den markedsmæssige og teknologiske udvikling, f.eks. fremvæksten af internetbaserede applikationer og tjenester, konvergensen mellem forskellige typer net og tjenester og udviklingen af meget hurtige net og tjenester. På grundlag af resultaterne af revurderingen vil Kommissionen revidere den gældende henstilling om relevante markeder, der sidst blev ajourført i 2007. Kommissionen opfordrer interesserede parter til at indsende deres bidrag til høringen senest den 8. januar 2013.

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: "Vi er nødt til at holde trit med den teknologiske udvikling i sektoren, så reguleringen udelukkende rettes mod at løse vedvarende strukturelle konkurrenceproblemer og fremme investeringer."

Formålet med høringen er at kortlægge vigtige tendenser på markedet og høre interesserede parters synspunkter om revisionen af den nuværende liste over relevante markeder og deres afgrænsning samt om, hvilke markeder der eventuelt skal tilføjes på listen, herunder både markeder, der reguleres på nationalt plan, og transnationale markeder.

Høringen er første skridt i revisionsprocessen. På baggrund af høringsresultatet og efter samråd med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Kommunikationsudvalget (et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne) vil Kommissionen vedtage en revideret henstilling.

Baggrund

I overensstemmelse med EU's regler for telesektoren har Kommissionen vedtaget en henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor (se IP/07/1678). Denne henstilling skal ajourføres med jævne mellemrum. Henstillingen udpeger de markeder, hvor det i princippet er berettiget at indføre forhåndsregulering. De nationale tilsynsmyndigheder skal jævnligt undersøge de nationale markeder og underrette Kommissionen om resultatet efter den såkaldte "artikel 7-procedure". Ifølge denne underretnings- og høringsordning er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtet til på forhånd at underrette Kommissionen og tilsynsmyndighederne i andre EU-lande om foranstaltninger, som de planlægger at indføre for at løse konstaterede markedsproblemer. Siden 2003 har Kommissionen behandlet over 1300 af sådanne underretninger.

Det er anden gang, at Kommissionens henstilling om relevante markeder tages op til revision. Den første henstilling blev vedtaget i 2003 og revideret i 2007, og den gældende liste omfatter ét detailmarked og seks engrosmarkeder: adgang til det faste offentlige telefonnet, access i det faste offentlige telefonnet, opkaldsterminering i individuelle faste offentlige telefonnet, engrossalg af (fysisk) netværksinfrastrukturadgang, engrossalg af bredbåndstilslutning, engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb og terminering af taleopkald i individuelle mobiltelefonnet.

Nyttige link

Den offentlige høring: http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/8788

Om den digitale dagsorden

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar