Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 16. oktobrī

ES un Malāvija sadarbosies, lai palīdzētu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem un uzlabotu lauksaimniecisko ražošanu

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un Malāvijas prezidente Džoisa Banda parakstīja divus nolīgumus, kas palīdzēs Malāvijai īstenot tūkstošgades attīstības mērķus. ES sniegs ieguldījumu jaunas valdības programmas izveidē, kas paredzēta, lai uzlabotu ražību lauksaimniecībā un paplašinātu apūdeņoto zemju platību. Ar šo programmu Malāvija plāno par divām trešdaļām palielināt kukurūzas ražu un gandrīz divkāršot mājsaimniecību ienākumus lauksaimniecības jomā. Tas ļaus īstenot mērķi par 6 % gada izaugsmi Malāvijā.

Turklāt ar ES ieguldījumu finansēs naudas pārvedumus ļoti nabadzīgām mājsaimniecībām, lai palīdzētu tām pārvarēt nabadzību un badu. Šis pasākums uzlabos ģimeņu izturību pret tādiem satricinājumiem kā pārtikas cenu kāpums, kā arī palielinās skolās uzņemto skaitu un uzlabos veselības rādītājus. Paredzams, ka šis ES atbalsts nodrošinās pabalstus kopumā 83 000 mājsaimniecību.

Uzstājoties Eiropas Attīstības dienās, kas notika Briselē, komisārs Piebalgs teica: "Šajā pirmajā sanāksmē ar prezidenti Džoisu Bandu es apstiprināju ES gatavību atbalstīt prezidentes centienus veicināt Malāvijas attīstību. Šīs divas programmas atspoguļo ES atbalsta būtību: palīdzēt visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem izdzīvot un tajā pašā laikā atbalstīt partnervalstu stratēģijas, lai panāktu iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs sniegsim steidzami nepieciešamo palīdzību visnabadzīgākajiem, piemēram, mājsaimniecībām, kurās bērni kļuvuši par bāreņiem AIDS dēļ un kurām nav peļņas iespēju. Malāvijas valdības vērienīgo plānu pamatā būs mūsu atbalsts lauksaimniecībai un apūdeņošanai. Tas nodrošinās ievērojamu izaugsmi šajā nozarē, kas ir valsts tautsaimniecības pamats."

Lauksaimniecības uzlabošana

ES atbalstīs divas savstarpēji saistītas valdības iniciatīvas (63 miljonu eiro apmērā). No vienas puses, lauksaimniecības nozares mēroga pieeja (ASWAp) paredz palielināt ražīgumu, jo īpaši mazajās saimniecībās. Cita starpā tiks nodrošinātas kukurūzas un pākšaugu sēklas par pazeminātām cenām un veikti pasākumi, lai cīnītos ar augsnes degradāciju.

Ar otro iniciatīvu tiek atbalstīta apūdeņošana, lauksaimniekiem nodrošinot labāku piekļuvi apūdeņotajai lauksaimniecības zemei un izstrādājot vidēja un liela mēroga apūdeņošanas shēmas. Šie pasākumi ļaus mazināt lauksaimnieku atkarību no lietus kultūraugu audzēšanas jomā, tādējādi palielinot ražīgumu no vienas ražas gadā līdz trīs ikgadējiem ražas cikliem.

Sociālā programma

Valdības vadītās Naudas pārvedumu sociālās programmas ietvaros ļoti nabadzīgām mājsaimniecībām, kurās nav apgādnieku, tiks maksāta vidējā ikmēneša summa 6 eiro apmērā. Vairumā gadījumu šo ģimeņu galvas ir vecmāmiņas, kas rūpējas par bāreņiem, kuru vecāki ir miruši AIDS dēļ. Šie ir visnabadzīgākie un visneaizsargātākie iedzīvotāji Malāvijā, jo tie nespēj nopelnīt naudu ar darbu. ES ieguldījums 35 miljonu eiro apmērā ļaus palielināt atbalstu un tiks īstenots sadarbībā ar Vāciju. Kolīdz programma būs pilnībā īstenota, tā nodrošinās atbalstu 300 000 mājsaimniecību, kas ir daļa no valdības mērķa ļoti nabadzīgu iedzīvotāju skaitu samazināt no 15 % līdz 7 %; ES finansējumam būtu jāspēj palīdzēt 83 000 mājsaimniecību.

Vispārīga informācija

Naudas pārvedumu sociālā programma tika sākta 2006. gadā kā izmēģinājuma programma Mchinji apgabalā, un pēc tam to paplašināja attiecībā vēl uz sešiem apgabaliem. Tā ir novērtēta kā ļoti veiksmīga programma. To finansē ES, Vācijas Attīstības banka KfW, IrishAid un UNICEF, kā arī Malāvijas valdība. Paredzams, ka naudas pārvedumi palīdzēs ne tikai īpaši nabadzīgām mājsaimniecībām, bet arī plašākai vietējai kopienai. Izmēģinājuma posmā saņēmēji varēja iegādāties labākas kvalitātes pārtiku lielākā apjomā, kā arī mēslošanas līdzekļus, lai palielinātu savas audzētās pārtikas ražošanu. Tas var šīs ģimenes padarīt izturīgākas pret tādiem satricinājumiem kā pārtikas cenu kāpums un samazināt ārkārtas palīdzības nepieciešamību. Šīs programmas ietvaros pamatskolas bērniem katru mēnesi tiek maksāti 0,50 eiro, savukārt vidusskolas skolēniem – 1 eiro. Tas palielina skolā uzņemto bērnu, jo īpaši meiteņu, skaitu. Šis ES finansējums ir daļa no ES Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) iniciatīvas 1 miljarda eiro apmērā, lai palielinātu progresu minēto mērķu īstenošanā. Malāvija ir viena no visnabadzīgākajām valstīm pasaulē, un saskaņā ar ANO tautas attīstības indeksu 2010. gadā Malāvija 187 valstu starpā ierindojās 171. vietā. 40 % no iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ar šo programmu tiks atbalstīti valsts centieni īstenot TAM, lai samazinātu badu un nabadzību. Lauksaimniecības un apūdeņošanas jomā ES finansējums tiks koncentrēts daudzu līdzekļu devēju ieguldījumu fondā, ar ko atbalsta pasākumu īstenošanu. ASWAp pasākumi ietver iestāžu nostiprināšanu, atbalstu apdrošināšanai pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un nepārtrauktu atbalstu Malāvijas Lauksaimniecības izejvielu subsīdiju programmai, pateicoties kurai lauksaimniekiem tiek nodrošināti mēslošanas līdzekļi, kā arī kukurūzas un pākšaugu sēklas par pazeminātām cenām. ES atbalsta arī Valsts apūdeņošanas attīstības fondu, lai veicinātu publiskā un privātā sektora partnerības un vienotas sistēmas ietvaros saskaņotu atbalstu apūdeņošanas nozarei.

ES sadarbība ar Malāviju

Laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam ES atbalsts Malāvijai, kas piešķirts no 10. Eiropas Attīstības fonda, sasniedz 551,1 miljonu eiro. Šis atbalsts tiek koncentrēts uz lauksaimniecību, pārtiku, nodrošinātību ar uzturu un autotransportu. ES nodrošina finansējumu arī citās nozarēs, piemēram, tādās kā pārvaldība, tirdzniecība, HIV/AIDS, dzimumu līdztiesība, cukura nozare, ūdensapgāde, enerģija un sadarbība ar nevalstiskajiem dalībniekiem.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Attīstības dienu tīmekļa vietne:

http://eudevdays.eu/

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar