Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. oktobra 2012

DA večji solidarnosti z najrevnejšimi državami: nova javnomnenjska raziskava kaže na široko podporo razvojni pomoči

Kar 85 % evropskih državljanov meni, da bi morala Evropa kljub gospodarski krizi še naprej pomagati državam v razvoju. Tako kažejo rezultati nove raziskave Eurobarometra o razvojni pomoči, ki jih je danes na evropskih razvojnih dnevih predstavil komisar EU za razvoj Andris Piebalgs. Sodeč po raziskavi je 61 % Evropejcev naklonjenih povečanju pomoči za revno prebivalstvo sveta. Obenem je 55 % sodelujočih v raziskavi prepričanih, da države v vzponu z močno gospodarsko rastjo ne bi več smele prejemati pomoči. Po mnenju večine (61 %) bi morala biti pomoč usmerjena v države, ki jih je na primer prizadel konflikt ali naravna nesreča.

Evropski državljani menijo, da ima lahko zasebni sektor v državah v razvoju pozitivno vlogo, zlasti z vidika ustvarjanja delovnih mest (57 % respondentov), vendar pa od tujih zasebnih podjetij obenem pričakujejo, da bodo pri naložbenih odločitvah spoštovala moralne in etične standarde (81 %). Kar 53 % vprašanih meni, da je korupcija glavna ovira razvoju v revnih državah, le 44 % pa bi jih bilo pripravljenih kupovati dražje proizvode, ki podpirajo razvoj (na primer proizvode pravične trgovine).

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Spodbudno je, da je solidarnost pri večini evropskih državljanov še vedno globoko zakoreninjena vrednota, kljub temu, da so sami morda v težkem ekonomskem položaju. EU bo kmalu pripravila proračunski okvir za naslednje sedemletno obdobje, ljudje pa svojim voditeljem pošiljajo jasno sporočilo, da varčevalni ukrepi ne smejo iti na račun najrevnejšega prebivalstva sveta. Obenem evropski državljani zahtevajo zagotovila, da se pomoč resnično namenja najrevnejšim, in videti želijo konkretne rezultate. To je povsem skladno z mojo željo, da se pomoč usmeri v države, ki so je najbolj potrebne, pri čemer pa morajo biti vključujoča rast in človekove pravice v samem jedru razvojne politike. Prav tako se zavzemam za boljše obveščanje o konkretnih rezultatih pomoči EU v boju proti revščini, saj se bo s tem še bolj okrepilo zaupanje v naše ukrepanje.“

Rezultati raziskave Eurobarometra „Solidarnost po svetu – evropski državljani in razvoj“ so bili predstavljeni na evropskih razvojnih dneh, ki potekajo v Bruslju (16. in 17. oktobra). Ta dogodek je priložnost za srečanje voditeljev afriških držav in vlad s predstavniki institucij EU, ministri evropskih držav ter predstavniki institucij Združenih narodov, civilne družbe, akademskih krogov in zasebnega sektorja. Razprave so osredotočene na:

kmetijstvo, prehransko preskrbljenost in odpornost;

socialno varstvo in socialno neenakost ter

vlogo zasebnega sektorja.

  • Glavni trendi v EU

Gospodarska kriza ne vpliva na solidarnost z revnimi. V Španiji se podpora za pomoč revnim od lanskega leta ni spremenila (88 %), v Grčiji in Italiji se je zgolj rahlo zmanjšala (za 2 odstotni točki), na Irskem pa se je denimo povečala za 3 odstotne točke (na 88 %). Večji upad podpore je opaziti samo na Portugalskem (za 10 odstotnih točk).

Osebna angažiranost evropskih državljanov se zmanjšuje. Le 44 % evropskih državljanov je pripravljenih plačati več za proizvode (npr. pravične trgovine), da bi podprli prebivalce držav v razvoju (3 odstotne točke manj kot leta 2011). Respondenti v državah EU-15 so na splošno bolj pripravljeni plačati več za tovrstne proizvode (50 % v primerjavi s 25 % v EU-12). V šestih državah se je takšna angažiranost državljanov zmanjšala za vsaj 10 odstotnih točk, in sicer v Grčiji (33 % grških državljanov je pripravljenih plačati več), na Češkem (28 %), v Sloveniji (30 %), Španiji (35 %), Litvi (24 %) in na Portugalskem (12 %). Nič presenetljivo ni dejstvo, da so državljani držav z višjim življenjskim standardom pokazali večjo pripravljenost kupovati proizvode pravične trgovine, pri čemer vodijo Švedska (76 %), Nizozemska (76 %) in Luksemburg (70 %).

Države severozahodne Evrope so bolj naklonjene povečanju sredstev za razvojno pomoč kot države jugovzhodne Evrope. Velika večina prebivalcev Švedske, Danske in Avstrije podpira povečanje razvojne pomoči v deležu BND na 0,7 % ali več (80 %, 76 % in 74 %, v istem vrstnem redu). Med države, katerih prebivalci so najbolj naklonjeni zmanjšanju pomoči, štejejo Bolgarija (38 %), Slovenija (32%) in Grčija (30 %).

  • Ključni rezultati posebne raziskave Eurobarometra o razvojni pomoči

Pripravljenost pomagati revnim v državah v razvoju je nenehno zelo visoka in dosega 85 % (leta 2011: 88 %). Po mnenju 37 % vprašanih je taka pomoč „zelo pomembna“, 48 % pa jih meni, da je „dokaj pomembna“.

Šest od desetih evropskih državljanov je prepričanih, da bi bilo treba pomoč državam v razvoju povečati kljub gospodarski krizi. Polovica respondentov (49 %) meni, da bi morala EU držati obljubo o povečanju pomoči, ki jo je dala državam v razvoju. 12 % respondentov meni, da bi morala biti pomoč večja od tiste, ki je bila obljubljena. Hkrati pa 18 % respondentov meni, da bi bilo treba pomoč zmanjšati, ker si je Evropa ne more več privoščiti. Odstotek slednjih se je od leta 2009 (11 %) povečal za 7 odstotnih točk.

61 % Evropejcev meni, da bi bilo treba pomoč namenjati predvsem državam v kriznih razmerah (na primer zaradi konfliktov ali naravnih nesreč.) 30 % jih meni, da bi morala EU pomagati državam v razvoju ne glede na to, ali so v kriznih razmerah ali ne.

Države, kot so Brazilija, Indija ali Kitajska, po mnenju večine evropskih državljanov ne bi več smele prejemati pomoči. Na vprašanje, ali bi morale države v vzponu z močno gospodarsko rastjo, v katerih je del prebivalstva revnega, še naprej prejemati pomoč, je 24 % respondentov odgovorilo negativno, 31 % pa temu ni bilo najbolj naklonjenih.

Evropski državljani verjamejo, da bi morala biti razvojna pomoč v prvi vrsti osredotočena na človekove pravice (34 %), izobraževanje (33 %), zdravstvo (32 %), gospodarsko rast (29 %) in kmetijstvo oz. prehransko preskrbljenost (29 %). Pri tem vprašanju so bili možni trije odgovori.

44 % respondentov bi bilo pripravljenih plačati več za proizvode, da bi pomagali prebivalcem držav v razvoju, kar je nekoliko manj kot leta 2011 (47 %). Ustrezno temu se je število ljudi, ki tega niso pripravljeni storiti, povečalo s 47 % na 52 %.

Po mnenju večine evropskih državljanov (53 %) je korupcija največja ovira uspešnemu razvoju. Sledijo „slabe politike“ vlad držav v razvoju (41 %) in konflikti (33 %). Pri tem vprašanju so bili možni največ trije odgovori.

Po mnenju večine je glavna vloga tujih zasebnih podjetij v državah v razvoju ustvarjanje delovnih mest (57 %), spodbujanje rasti (42 %) ter omogočanje tehnoloških izmenjav in napredka (29 %). Manjši delež respondentov meni, da tuja zasebna podjetja izkoriščajo države v razvoju (27 %) ali so vpletena v korupcijo (21 %). Pri tem vprašanju so bili možni trije odgovori.

81 % respondentov je prepričanih, da so zasebna podjetja pri naložbah v državah v razvoju socialno in etično odgovorna. 87 % jih meni, da bi morali donatorji, kot je EU, poskrbeti, da zasebna podjetja spoštujejo socialne in etične standarde.

V okviru navedene raziskave Eurobarometra je podjetje TNS Opinion & Social med 2. in 17. junijem 2012 opravilo intervjuje na domovih z okoli 26 622 evropskimi državljani v starosti 15 let ali več.

Več informacij:

Posebna raziskava Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Rezultati po posameznih državah:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Evropski razvojni dnevi:

http://eudevdays.eu/

Kontakta:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar