Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 oktober 2012

EU-burger vóór meer solidariteit met armste landen: brede steun voor ontwikkelingshulp, zo blijkt uit opiniepeiling

85% van de EU-burgers vindt dat Europa ontwikkelingslanden moet blijven helpen ondanks de economische crisis. De resultaten van de opiniepeiling werden vandaag tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen bekendgemaakt door Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs. Volgens de laatste Eurobarometer-enquête over ontwikkeling is 61% van de Europeanen voorstander van meer hulp voor armoedebestrijding. Tegelijkertijd vindt een meerderheid van 55% dat snel groeiende economieën niet langer hulp zouden moeten krijgen. De meeste mensen (61%) vinden dat de hulp zich moet concentreren op kwetsbare landen die bijvoorbeeld zijn getroffen door een conflict of een natuurramp.

Europeanen zien in ontwikkelingslanden ook een positieve rol weggelegd voor het bedrijfsleven, vooral wat betreft het scheppen van werkgelegenheid (57%), maar verwachten ook dat buitenlandse bedrijven zich bij hun investeringen houden aan morele en ethische regels. 53% van de respondenten beschouwt corruptie als het grootste obstakel voor de ontwikkeling van arme landen. Slechts 44% is bereid om zelf meer te betalen voor producten die de ontwikkeling steunen (zoals fairtradeproducten).

Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling: "Ik ben blij dat solidariteit voor de meeste Europeanen een kernwaarde blijft, ook als hun eigen economische situatie niet rooskleurig is. De EU is bezig met haar begroting voor de komende zeven jaar en hiermee geven burgers een helder signaal aan hun leiders: bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de armste mensen. Ze vragen evenwel ook garanties dat de hulp inderdaad bij de armsten terecht komt en zichtbare resultaten oplevert. Dit sluit volledig aan bij mijn voornemen om de hulp te concentreren op de landen die de hulp het meest nodig hebben en om inclusieve groei en mensenrechten centraal te stellen in het ontwikkelingsbeleid. Ik ben ook van plan duidelijker aan te tonen welke rol de EU-hulp speelt bij armoedebestrijding, zodat het vertrouwen in ons optreden toeneemt."

De resultaten van de Eurobarometer-enquête "Solidariteit over de hele wereld – Europeanen en ontwikkeling" werden gepresenteerd tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen, die op 16 en 17 oktober plaatsvinden in Brussel. Tijdens dit evenement komen staatshoofden en regeringsleiders uit Afrika samen met EU-instellingen, ministers uit EU-landen, vertegenwoordigers van VN-instellingen, maatschappelijke organisaties, universiteiten en het bedrijfsleven. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• landbouw, voedselzekerheid en weerbaarheid;

• sociale bescherming en ongelijkheid;

• de rol van de particuliere sector.

Belangrijkste trends in de EU

De economische crisis leidt niet tot minder solidariteit met armen. In Spanje is de steun voor hulp aan ontwikkelingslanden sinds vorig jaar niet veranderd (88%), in Griekenland en Italië was de daling miniem (-2 procentpunten) en in Ierland steeg het percentage met drie procentpunten naar 88%. Alleen in Portugal is de steun duidelijk gedaald (-10 procentpunten).

De persoonlijke inzet van Europeanen neemt af. Slechts 44% van de respondenten is bereid meer te betalen voor bijvoorbeeld fairtradeproducten om mensen in ontwikkelingslanden te steunen (drie procentpunten minder dan in 2011). In de oude EU-lidstaten is de bereidheid om meer te betalen veel groter dan in de nieuwe lidstaten (respectievelijk 50% en 25%). In zes landen daalde de bereidheid om meer te betalen met meer dan tien procentpunten: Griekenland (33% is bereid meer te betalen), Tsjechië (28%), Slovenië (30%), Spanje (35%), Litouwen (24%) en Portugal (12%). Het is niet verrassend dat mensen in rijkere landen meer bereid zijn om meer te betalen voor fairtradeproducten. De koplopers zijn Zweden (76%), Nederland (76%) en Luxemburg (70%).

In Noordwest-Europa is er meer steun voor een toename van de ontwikkelingshulp dan in Zuidoost-Europa. In Zweden, Denemarken en Oostenrijk is een overgrote meerderheid er voorstander van om de ontwikkelingshulp op te trekken tot 0,7% of meer van het bni (respectievelijk 80%, 76% and 74%). De landen met het grootste aantal mensen dat de hulp wil verlagen, zijn Bulgarije (38%), Slovenië (32%) en Griekenland (30%).

Belangrijkste resultaten van de Eurobarometer over ontwikkeling

Het aantal mensen dat vindt dat mensen in ontwikkelingslanden moeten worden geholpen, blijft onverminderd hoog: 85% (2011: 88%). 37% vindt hulp "zeer belangrijk", 48% "redelijk belangrijk".

Zes van de tien Europeanen vinden dat de ontwikkelingshulp moet worden verhoogd ondanks de crisis. De helft van de respondenten (49%) vindt dat de EU zich aan haar belofte moet houden en de hulp aan ontwikkelingslanden moet verhogen. 12% vindt dat er meer hulp moet worden verstrekt dan beloofd. Tegelijkertijd vindt 18% dat de hulp moet worden teruggeschroefd omdat de EU het zich niet langer kan veroorloven. Dit percentage is sinds 2009 (11%) met 7 procentpunten toegenomen.

61% van Europeanen vindt dat voorrang moet worden gegeven aan landen die in een noodsituatie verkeren (bijvoorbeeld door een conflict of natuurramp). 30% vindt dat de EU ontwikkelingslanden hoe dan ook moet helpen, ongeacht of ze in een noodsituatie verkeren.

De meerderheid van de EU-burgers vindt dat landen zoals Brazilië, India en China niet langer hulp zouden moeten ontvangen. Met de stelling dat snel groeiende economieën waarin een deel van de bevolking nog steeds armoede lijdt, hulp moeten blijven krijgen, was 24% het geheel oneens en 31% tamelijk oneens.

Europeanen vinden dat ontwikkelingshulp zich voornamelijk moet richten op mensenrechten (34%), onderwijs (33%), gezondheidszorg (32%), economische groei (29%) en landbouw/voedselzekerheid (29%). Respondenten konden drie prioriteiten aanwijzen.

44% van de respondenten is bereid meer te betalen voor producten waarmee mensen in ontwikkelingslanden worden gesteund (in 2011 was dit nog 47%). Het aantal mensen dat niet bereid is meer te betalen, steeg van 47% naar 52%.

Europeanen beschouwen corruptie (53%) als het grootste obstakel voor succesvolle ontwikkeling, gevolgd door "slecht beleid" van regeringen in ontwikkelingslanden (41%) en conflicten (33%). Respondenten mochten drie oorzaken aanwijzen.

De meeste mensen zien het scheppen van werkgelegenheid (57%) en groei (42%) als belangrijkste rol van de particuliere sector, naast uitwisseling van technologie en innovatie (29%). Een minderheid is van mening dat bedrijven ontwikkelingslanden uitbuiten (27%) of betrokken zijn bij corruptie (21%). Respondenten mochten drie punten noemen.

81% is het eens met de stelling dat bedrijven ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheden hebben wanneer zij investeren in ontwikkelingslanden. 87% vindt dat de EU moet proberen ervoor te zorgen dat privébedrijven maatschappelijke en ethische gedragscodes onderschrijven.

Deze Eurobarometer is tussen 2 en 17 juni 2012 uitgevoerd door TNS Opinion & Social. 26 622 Europeanen van 15 of ouder zijn thuis geïnterviewd.

Meer informatie

De Speciale Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Resultaten per land

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van DG EuropeAid voor ontwikkeling en samenwerking

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van de Europese Ontwikkelingsdagen

http://eudevdays.eu/

Contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar