Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. října 2012

Výsledky nového průzkumu: Občané široce podporují větší solidaritu s nejchudšími zeměmi a rozvojovou pomoc

85% občanů EU se domnívá, že by Evropa měla pokračovat v pomoci rozvojovým zemím navzdory hospodářské krizi. Výsledky průzkumu dnes představil evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs na Evropských dnech rozvojové pomoci. Nový průzkum Eurobarometru o rozvojové pomoci ukazuje, že 61 % Evropanů podporuje zvýšení pomoci, která zbaví lidi chudoby. Současně si většina (55 %) myslí, že rychle rostoucí rozvíjející se země by již pomoc dostávat neměly. Většina lidí (61 %) se domnívá, že by se pomoc měla zaměřit na nestabilní země, které se potýkají s následky konfliktu nebo přírodní katastrofy.

Evropané vidí pozitivní úlohu soukromého podnikání v rozvojových zemích především ve vytváření pracovních míst (57 %), ale také očekávají, že zahraniční společnosti budou dodržovat při svých investicích morální a etické normy (81 %). Většina (53 %) vidí jako hlavní překážku, která brání rozvoji v chudých zemích, korupci. Nicméně pouze 44 % je ochotno osobně utrácet více peněz za produkty, které podporují rozvoj (např. zboží označené „fair-trade“).

Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Jsem rád, že pro většinu Evropanů je solidarita stále hluboce zakořeněnou hodnotou, i když jejich vlastní hospodářská situace může být složitá. Evropská unie se chystá přijmout rozpočet na dalších sedm let a lidé vyslovují vedoucím představitelům jasný vzkaz – šetřit by se nemělo na úkor nejchudších lidí na naší planetě. Ale také požadují záruky, že pomoc obdrží ti nejchudší a že přinese viditelné výsledky. To je plně v souladu s mým odhodláním zaměřit pomoc na země, které to nejvíce potřebují, a učinit růst podporující začlenění a lidská práva středem rozvojové politiky. Jsem rovněž rozhodnut lépe doložit, jaké úspěchy pomoc z EU přináší v boji proti chudobě, a tím dále posílit důvěru v naše aktivity.“

Průzkum Eurobarometru „Solidarita po celé planetě – Evropané a rozvoj“ byl předložen na Evropských dnech rozvojové pomoci v Bruselu (16. a 17. října). U této příležitosti se setkávají hlavy států a vlád z Afriky s orgány EU, ministry členských států EU, zástupci institucí OSN, občanské společnosti, akademické obce a soukromého sektoru. Diskuse zaměřují se na:

zemědělství, zajišťování potravin a odolnost,

sociální ochranu a nerovné zacházení,

úlohu soukromého sektoru.

Hlavní trendy v EU

Hospodářská krize nemá vliv na solidaritu s chudými. Ve Španělsku zůstala úroveň podpory pro pomoc chudým od loňského roku na stejné úrovni (88 %), v Řecku a v Itálii klesla jen minimálně (–2 procentní body), zatímco v Irsku se zvýšila o 3 procentní body na 88 %. Pouze v Portugalsku byl pokles v této otázce patrnější (–10 procentních bodů).

Osobní odhodlání Evropanů klesá. Pouze 44 % z nich je ochotno zaplatit za zboží (např. „fair-trade“) více, a podpořit tak obyvatele rozvojových zemí (o 3 procentní body méně než v roce 2011). U respondentů v zemích EU-15 je mnohem větší pravděpodobnost, že budou ochotni zaplatit více (50 % oproti 25 % v zemích EU-12). V 6 zemích se ochota občanů zaplatit více snížila o 10 a více procentních bodů: Řecko (33 % je ochotno zaplatit více), Česká republika (28 %), Slovinsko (30 %), Španělsko (35 %), Litva (24 %) a Portugalsko (12). Není překvapením, že občané z bohatších zemí jsou ochotnější kupovat zboží označené „fair-trade“, a to zejména ve Švédsku (76 %), v Nizozemsku (76 %) a v Lucembursku (70 %).

Zvýšení rozvojové pomoci má více zastánců v severozápadní Evropě a méně v jihovýchodní Evropě. Ve Švédsku, Dánsku a Rakousku je velká většina lidí pro zvýšení na 0,7 % HND nebo i více (80 %, 76 % a 74 % v uvedeném pořadí). Mezi země s největším počtem lidí, kteří by rádi pomoc snížili, patří: Bulharsko (38 %), Slovinsko (32 %) a Řecko (30 %).

Hlavní výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru o rozvojové pomoci

Podpora pomoci chudým lidem v rozvojových zemích je stále velmi vysoká, a to 85 % (v roce 2011 to bylo 88 %), 37 % ji považuje za „velmi důležitou“, 48 % za „poměrně důležitou“.

Šest z deseti Evropanů si myslí, že pomoc rozvojovým zemím by se měla navzdory krizi zvýšit. Polovina respondentů (49 %) se domnívá, že by EU měla dodržet sliby týkající se navýšení pomoci rozvojovým zemím. 12 % si myslí, že by se pomoc měla zvýšit nad rámec toho, co bylo slíbeno. Zároveň si 18 % myslí, že by se pomoc měla snížit, protože si ji Evropa již nemůže dovolit. Tento údaj se od roku 2009 (11 %) zvýšil o 7 procentních bodů.

61 % Evropanů se domnívá, že pomoc by měla být upřednostněna v případě zemí v nestabilní situaci (např. v důsledku konfliktu nebo přírodních katastrof). 30 % si myslí, že by EU měla pomoci rozvojovým zemím bez ohledu na to, zda jsou v nestabilní situaci, či nikoli.

Většina Evropanů je toho názoru, že země jako Brazílie, Indie a Čína by již pomoc dostávat neměly. Na otázku, zda by rychle rostoucí rozvíjející se země, v nichž jsou některé části populace stále chudé, měly i nadále dostávat pomoc, se 24 % vyjádřilo zcela nesouhlasně a 31 % spíše nesouhlasilo.

Evropané se domnívají, že rozvojová pomoc by se měla zaměřit hlavně na lidská práva (34 %), vzdělávání (33 %), zdraví (32 %), hospodářský růst (29 %) a zemědělství a zajišťování potravin (29 %). Bylo možné dát tři odpovědi.

44 % by bylo ochotno utrácet za produkty více peněz, a pomoci tak lidem v rozvojových zemích, což je pokles ze 47 % v roce 2011. Obdobně se počet lidí, kteří nejsou ochotni utrácet více, zvýšil ze 47 % až 52 %.

Evropané považují korupci (53 %) za největší překážku úspěšného rozvoje. Poté následuje „špatná politika“ vlád rozvojových zemí (41 %) a konflikty (33 %). Na tuto otázku byly možné maximálně tři odpovědi.

Většina lidí vidí hlavní úlohu soukromého sektoru ve vytváření pracovních míst (57 %) a zajišťování růstu (42 %) nebo v technologické výměně a pokroku (29 %). Menšina se navíc domnívá, že soukromý sektor rozvojové země využívá (27 %) nebo je zapojen do korupce (21 %). Bylo možné dát tři odpovědi.

81 % souhlasí s tím, že soukromé podniky mají při investování v rozvojových zemích sociální a etickou odpovědnost. 87 % si myslí, že dárci jako EU by se měli snažit zajistit, aby soukromé společnosti dodržovaly sociální a etické normy.

Tento průzkum Eurobarometru provedla společnost TNS Opinion & Social mezi 2. a 17. červnem 2012. Celkem 26 622 Evropanů ve věku 15 let nebo více bylo dotazováno osobně ve svých domácnostech.

Další informace

Zvláštní průzkum Eurobarometru lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Konkrétní výsledky podle zemí lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetové stránky Evropských dnů rozvojové pomoci:

http://eudevdays.eu/

Kontakty:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar