Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 октомври 2012 г.

„Да“ на по-голямата солидарност с най-бедните държави: ново проучване сочи широка подкрепа за помощта за развитие

85 % от гражданите на ЕС смятат, че Европа трябва да продължи да помага на развиващите се страни въпреки икономическата криза. Тази констатация бе обявена днес от европейския комисар за развитието Андрис Пиебалгс по време на Европейските дни на развитието. Новото проучване на Евробарометър по въпросите на развитието показа, че 61 % от европейците са за увеличаване на помощта, предназначена за справяне с бедността. В същото време 55 % смятат, че държавите с бързо развиващи се икономики следва да не получават повече помощ. Повечето хора (61 %) са на мнение, че помощта следва да се съсредоточи върху нестабилните държави, които са засегнати например от конфликт или природни бедствия.

Европейците считат, че частният сектор има положителна роля в развиващите се държави, главно посредством създаването на работни места (57 %), но очакват също така чуждестранните дружества да се придържат към морални и етични стандарти при извършването на инвестиции (81 %). Болшинството граждани (53 %) смятат, че корупцията е основното препятствие, което блокира развитието в бедните държави. Въпреки това едва 44 % са подготвени лично да отделят повече средства за продукти, които подкрепят развитието (като продукти, произлизащи например от справедливата търговия (fair trade).

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви:Насърчен съм от факта, че за повечето европейци солидарността продължава да бъде дълбоко вкоренена ценност, въпреки че самите те може да се намират в трудно икономическо положение. В момента ЕС определя бюджета си за следващите седем години и хората изпращат ясно послание към своите лидери — не трябва да се правят икономии за сметка на най-бедните на планетата. Европейските граждани обаче също изискват гаранции, че помощта отива за най-бедните и предоставя осезаеми резултати. Това е в пълно съответствие с намерението ми да съсредоточим помощта върху държавите, които са в най-голяма нужда, както и да поставим в центъра на политиката за развитие приобщаващия растеж и правата на човека. Решен съм също така да демонстрираме по-ясно резултатите, които помощта на ЕС постига в борбата с бедността, за да се засили още повече доверието в нашите действия“.

Резултатите от проучването на Евробарометър „Солидарност без граници — европейците и развитието“ бяха представени по време на Европейските дни на развитието в Брюксел (16—17 октомври). Събитието събира държавни и правителствени ръководители от Африка с институциите на ЕС, европейски министри, представители на институциите на ООН, гражданското общество, академичните среди и частния сектор. Обсъжданията ще се съсредоточат върху:

селското стопанство, продоволствената сигурност и устойчивостта към кризи;

социалната закрила и неравенството;

ролята на частния сектор

Основни тенденции в ЕС

Икономическата криза не засяга солидарността с бедните. В Испания нивото на подкрепа за подпомагане на бедните не се е променило в сравнение с предходната година (88 %), в Гърция и Италия намалението бе минимално (-2 процентни пункта), докато в Ирландия подкрепата е нараснала с 3 процентни пункта до 88 %. Единствено в Португалия (-10 процентни пункта) спадът в обществената подкрепа е забележим.

Личната ангажираност на европейците намалява. Само 44 % са готови да плащат повече за продукти (напр. от справедливата търговия), за да подкрепят хората в развиващите се държави (3 процентни пункта по-малко, отколкото през 2011 г.). Отговорилите от групата държави ЕС-15 са много по-склонни да плащат повече (50 % спрямо 25 % от държавите-членки от групата на ЕС-12). В шест държави имаше най-малко 10 процентни пункта спад в желанието на гражданите да плащат повече: Гърция (33 % са готови да плащат повече), Чешката република (28 %), Словения (30 %), Испания (35 %), Литва (24 %) и Португалия (12 %). Не е изненада, че гражданите от по-богатите държави са по-склонни да пазаруват стоки, произлизащи от справедливата търговия. Лидерите в това отношение са: Швеция (76 %), Нидерландия (76 %) и Люксембург (70 %).

Увеличаването на помощта за развитие се подкрепя повече в Северозападна Европа и в по-малка степен в Югоизточна Европа. В Швеция, Дания и Австрия повечето хора подкрепят увеличението до или над 0,7 % от БНД (съответно 80 %, 76 %, а 74 % от запитаните). Страните с най-много хора, които биха искали да се намали помощта, са: България (38 %), Словения (32 %) и Гърция (30 %).

Ключови резултати от специалното проучване на Евробарометър по въпросите на развитието

Подкрепата за подпомагане на бедните хора в развиващите се държави продължава да е много висока — 85 % (2011 г.: 88 %). 37 % намират това за „много важно“, а 48% — за „доста важно“.

Шест от всеки десет европейци смятат, че помощта за развиващите се държави трябва да се увеличи въпреки кризата. Половината от отговорилите (49 %) са на мнение, че ЕС трябва да запази своето обещание за увеличаване на помощта за развиващите се държави. 12 % смятат, че помощта следва да се увеличи над обещаната стойност. В същото време 18 % смятат, че помощта следва да се намали, тъй като Европа вече не може да си го позволи. Тази цифра се е увеличила с 7 процентни пункта от 2009 г. насам (11 %).

61 % от европейците смятат, че помощта трябва да се предоставя с приоритет на държави в ситуации на нестабилност (например, причинени от конфликти или природни бедствия). 30 % считат, че ЕС трябва да помага на развиващите се държави, независимо дали те са в нестабилно състояние или не.

Мнозинството от европейците смятат, че държави като Бразилия, Индия или Китай не трябва да получават повече помощ. Запитани дали държавите с бързо развиващи се икономики, в които някои части от населението са все още бедни, следва да продължат да получават помощ, 24 % от хората са абсолютно против, а 31 % са по-скоро против.

Европейците смятат, че помощта за развитие следва да се съсредоточи главно върху правата на човека (34 %), образованието (33 %), здравеопазването (32 %), икономическия растеж (29 %) и селското стопанство/продоволствената сигурност (29 %). Бяха възможни три отговора.

44% са готови да отделят повече средства за продукти в помощ на хората в развиващите се държави, което представлява спад от 3 % в сравнение с 2011 г. (47 %). Съответно делът на хората, които не желаят да дават повече средства, се е увеличил от 47 % на 52 %.

Европейците считат корупцията (53 %) за най-съществената пречка пред успешното развитие. На второ и трето място те посочват съответно „лошите политики“ на правителствата в развиващите се държави (41 %) и конфликтите (33 %). Максимум три отговора бяха възможни за този въпрос.

Повечето хора виждат основната роля на частния сектор в създаването на работни места (57 %), осигуряването на растеж (42 %) или технологичен обмен и напредък (29 %). Малка част от гражданите смятат, че частният сектор експлоатира развиващите се държави (27 %) или че е замесен в корупция (21 %). Бяха възможни три отговора.

81 % са съгласни, че частните дружества имат социална и етична отговорност при инвестирането в развиващите се държави. 87 % пък смятат, че донорите, като например държавите от ЕС, трябва да се опитат да гарантират, че частните дружества се придържат към социални и етични стандарти.

Проучването на Евробарометър бе извършено от TNS Opinion & Social между 2 и 17 юни 2012 г. 26 622 европейците на възраст 15 или повече години бяха интервюирани лично в домовете им.

За допълнителна информация

Специалното издание на Евробарометър може да бъде намерено на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Резултатите по държави могат да се намерят на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на Европейските дни на развитието:

http://eudevdays.eu/

Контакти :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar