Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 oktober 2012

Vägval för de europeiska småföretagen: mer stöd behövs för återhämtning

De europeiska små och medelstora företagen fortsätter att kämpa för att återhämta sig. I EU som helhet har de främst bidragit till en jobblös tillväxt, som de olika tendenserna för de 27 EU-länderna visar. I dag lägger kommissionen under den första dagen i Europeiska veckan för små och medelstora företag 2012 fram resultaten av rapporten om små och medelstora företag 2012 tillsammans med faktablad om företagens utveckling i EU-länderna. Trots det kärva klimatet försvarar de små och medelstora företagen sin ställning som den europeiska ekonomisk ryggrad: de utgör över 98 % av antalet företag (20,7 miljoner företag) och har över 87 miljoner anställda. Merparten (92,2 %) av dem är mikroföretag med färre än tio anställda. De står för uppskattningsvis 67 % av den totala sysselsättningen och 58 % av bruttoförädlingsvärdet1.

EU-länderna utvecklas olika, och det finns ännu inga positiva tecken på sysselsättningsfronten. I det här känsliga läget kan beslutsam politisk handling för att ta itu med de faktorer som hämmar småföretagens tillväxt visa sig avgörande.

– Småföretagen kan ta oss tillbaka till tillväxt i EU. De står i centrum för våra satsningar, vilket framgår av förslaget om återindustrialisering av Europa som jag la fram för några dagar sedan. I november lägger vi sedan fram den mest vittsyftande handlingsplanen någonsin för att öka företagandet i EU. Vi erbjuder mer stöd och rådgivning än tidigare. Vi försöker återskapa förtroendet så att småföretagen kan bli det lokomotiv som drar oss ut ur krisen, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringslivspolitiken.

Länkar:

Memo 12/783, Faktablad om små och medelstora företag i 27 EU-länder

Översikt över småföretagarakten 2012

Mer om småföretagarveckan 2012

Småföretagen går olika bra i olika länder

De tyska och österrikiska småföretagen2 klarar sig särskilt bra. Deras småföretag är de enda som överskrider nivåerna före krisen (2008) både i fråga om bruttoförädlingsvärde och sysselsättning. I de flesta länder har dock småföretagen hittills inte kunnat gå tillbaka till nivåerna före krisen.

Det är dock positivt att konstatera att allt fler länder lyckats vända trenden och få sina småföretag att skapa nya jobb och växa, vilket tyder på att en större vändning snart är att vänta.

Hittills har småföretagen återhämtat sig helt i några få länder. Ur rapporten:

  • Växande ekonomier med ökande eller i alla fall stabil efterfrågan hjälper småföretagen att bevara eller öka sin verksamhet.

  • Den reala tillväxten i förädlingsvärde beror på både ökad sysselsättning och real produktivitetstillväxt, men sysselsättningen bidrar mest.

  • Det hjälper om en ekonomi är stark i högteknologisk tillverkning och kunskapsintensiva tjänster.

  • Nedgången i sysselsättning vid småföretag i länder med de egenskaperna var mycket mindre än i andra länder.

Dessutom påverkar flera konjunkturbundna och strukturella faktorer småföretagen.

  • Småföretagens tillgång till finansiering har försämrats på sistone i de flesta EU-länderna, och många av dem får inte de banklån de ansökt om.

  • Mycket tyder på att företagsmiljön i de olika EU-länderna fortfarande är mycket skiftande.

Små och medelstora företag: antal, sysselsättning och förädlingsvärde (2005=100)

Obs: skattningar för 2011 och 2012.

Företag inom högteknologisk tillverkning och kunskapsintensiva tjänster gjorde särskilt bra ifrån sig i fråga om produktivitet och jobb. Det finns uppskattningsvis 46 000 småföretag inom högteknologisk tillverkning i EU och över 4,3 miljoner småföretag inom kunskapsintensiva tjänster. Här ingår bl.a. företag som tillverkar läkemedel eller elektronik, erbjuder juridiska tjänster eller bokföringstjänster eller sysslar med FoU och kreativa produkter. Tillsammans utgör de över en femtedel (21,1 %) av de små och medelstora företagen i EU.

Enligt rapporten bör man satsa på fler sådana företag i tillväxtstrategierna, och lämpliga åtgärder föreslås också i rapporten.

EU-länderna uppmärksammar småföretagens problem

Antalet nationella insatser för småföretag har ökat de senaste åren: 38 % fler åtgärder vidtogs 2011 jämfört med 2010. Särskilt uppmärksammas

  • främjande av entreprenörskap (18 % av det totala antalet åtgärder),

  • kompetensutveckling och innovation i småföretag (16 %), och

  • bättre tillgång till finansiering(15 %).

Stödet till småföretagen är dock fortfarande obalanserat: flera länder bortser fortfarande från många åtgärder, t.ex. att ge en andra chans till företagare som misslyckats eller ta hänsyn till småföretagen när nya lagar skrivs.

Nästa steg

Kommissionen och EU-länderna arbetar på en rad pågående och nya initiativ för att hjälpa småföretagen. I dag startar den europeiska småföretagarveckan med en rad evenemang som uppmärksammar småföretagen i hela EU. Senare i år presenteras handlingsplanen för entreprenörskap, en serie konkreta åtgärder för att öka företagandet i EU. Handlingsplanen kompletterar och bygger på småföretagsakten för Europa och ska genomföras av ett nätverk av nationella småföretagsrepresentanter. Småföretagsrepresentanterna sammanträder nästa gång under småföretagarförsamlingen den 15–16 november på Cypern, och de ska då diskutera framstegen inom olika småföretagspolitiska områden.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

I bruttoförädlingsvärdet ingår avskrivningar, personalkostnader, kapital och företagsrisk. Det är vad som blir kvar när kostnaderna dras av från försäljningen eller omsättningen.

2 :

Det kanske också gäller Malta, om man ser till Maltas totala makroekonomiska resultat. Uppgifterna om de maltesiska småföretagen är dock mycket knapphändiga, så skattningarna i rapporten måste läsas med försiktighet.


Side Bar