Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 oktober 2012

Mkb in Europa op keerpunt: verdere beleidsstimulans nodig om bij te dragen tot herstel

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) van Europa blijft ernaar streven zich van de crisis te herstellen. Als wij de EU in haar geheel beschouwen, hebben de algemene inspanningen van het mkb tot nu toe hoofdzakelijk geleid tot "banenloze" groei, zoals blijkt uit de uiteenlopende trends in de lidstaten van de EU-27. Vandaag heeft de Europese Commissie te Brussel op de eerste dag van de Europese week van het mkb 2012 de resultaten bekendgemaakt van de "SME Performance Review 2012", tezamen met de gegevensbladen over de vooruitgang van het mkb in alle lidstaten van de EU. Ondanks de moeilijke situatie hield het mkb stand als ruggengraat van de Europese economie: het mkb telt circa 20,7 miljoen bedrijven en meer dan 87 miljoen werknemers en is daarmee goed voor meer dan 98% van alle ondernemingen. Het leeuwendeel (92,2%) van het mkb bestaat uit microbedrijven met minder dan tien werknemers. Geschat wordt dat het mkb goed is voor 67% van de totale werkgelegenheid en 58% van de bruto toegevoegde waarde (btw)1.

De trends in de lidstaten wijken steeds meer van elkaar af en er is nu een positief signaal nodig op het werkgelegenheidsfront. In deze fragiele situatie kan een beslissende beleidsactie om de factoren aan te pakken die bepalend zijn voor de groei van het mkb, de balans doen doorslaan.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Het mkb heeft het potentieel om de groei in Europa te herstellen. Het staat centraal in onze inspanningen – zoals onderstreept in het voorstel om Europa te herindustrialiseren, dat ik enkele dagen geleden heb bekendgemaakt. In november volgt het meest ambitieuze actieplan ter stimulering van het ondernemerschap dat Europa ooit heeft gekend. Wij bieden steun en advies aan op een tot dusver onbekend niveau. Wij trachten om het vertrouwen te herstellen zodat het mkb opnieuw vooruitgang kan boeken en ons uit de huidige crisis kan helpen."

Links:

Memo 12/783 "Mkb-gegevensbladen over 27 lidstaten"

2012 SBA performance review

Meer informatie over de mkb-week 2012

De prestaties van het mkb verschillen aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat

Het mkb in Oostenrijk en Duitsland2 heeft het bijzonder goed gedaan. De mkb-sectoren van deze landen zijn de enige die de niveaus van vóór de crisis in 2008 van zowel de bruto toegevoegde waarde (btw) als de werkgelegenheid hebben overtroffen. In de meeste lidstaten is het mkb tot nu toe niet in staat geweest om de niveaus van vóór de crisis opnieuw te bereiken.

Meer positief bekeken, blijkt een toenemend aantal lidstaten er onlangs in geslaagd te zijn het ergste van de crisis achter zich te laten, waarbij het mkb weer begonnen is met de uitbreiding van de werkgelegenheid en de groei van de bedrijven – wat wijst op een duurzamere ommekeer in de toekomst.

Tot nu toe heeft het mkb zich slechts in een zeer klein aantal landen volledig van de crisis hersteld. De bevindingen van het verslag zijn:

  • Groeiende economieën met een toenemende of minstens gestabiliseerde vraag helpen het mkb om zijn bedrijvigheid te handhaven of zelfs uit te breiden.

  • De reële groei van de toegevoegde waarde is het resultaat van zowel de groei van de werkgelegenheid als de reële groei van de productiviteit, waarbij de bijdrage van de werkgelegenheidsgroei duidelijk dominant is.

  • Het herstel wordt ook bevorderd als een economie sterk is in de productie van high-tech- en medium-high-techproducten en in kennisintensieve dienstverlening.

  • De vermindering van de werkgelegenheid in het mkb in lidstaten met bovengenoemde kenmerken was ook veel lager dan die in andere lidstaten.

Bovendien is een aantal cyclische en structurele factoren van invloed op de prestaties van het mkb.

  • De toegang van het mkb tot financiering is de laatste maanden in de meeste lidstaten verslechterd, waarbij een groot aantal bedrijven de gevraagde bankleningen niet meer krijgen.

  • Het bedrijfsklimaat blijkt in de afzonderlijke lidstaten nog steeds aanzienlijk te verschillen.

Aantal mkb's, werkgelegenheid in mkb's en toegevoegde waarde van mkb's (2005=100)

Noot: De cijfers voor 2011 en 2012 zijn schattingen.

Bedrijven in de zogenaamde "high-techproductie" en "kennisintensieve dienstverlening" hebben bijzonder sterk gepresteerd in termen van productiviteit en werkgelegenheid. Er zijn naar schatting 46 000 mkb's actief in de high-techproductie in de EU en meer dan 4,3 miljoen mkb's bieden kennisintensieve diensten aan. Deze omvatten mkb's die farmaceutische en elektronische producten produceren of juridische en boekhoudkundige diensten aanbieden, alsook wetenschappelijke O&O- en creatieve industrieën. Tezamen vertegenwoordigen zij meer dan een vijfde (21,1%) van alle mkb's in de EU.

In het verslag staat dat de oprichting van dergelijke bedrijven een integrerend onderdeel van elke groeistrategie moet vormen en er worden passende beleidsmaatregelen voorgesteld.

De lidstaten van de EU pakken de problemen van het mkb aan

Het aantal nationale beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het mkb is de laatste jaren op constante en dynamische wijze gestegen, waarbij in 2011 38% meer maatregelen zijn genomen dan in 2010. Er werd bijzondere aandacht besteed aan kwesties zoals:

  • bevordering van het ondernemerschap (goed voor 18% van de totale beleidsmaatregelen),

  • bevordering van de verbetering van de vaardigheden en stimulering van de innovatie in het mkb (16%),

  • verbetering van de toegang tot financiering (15%).

De uitvoering van de maatregelen ter ondersteuning van het mkb is echter nog steeds onevenwichtig, waarbij sommige maatregelen nog steeds door een groot aantal landen niet worden toegepast, zoals de vergemakkelijking van het bieden van een tweede kans aan ondernemers die een keer zijn mislukt of de inachtneming van de kenmerken van kleine bedrijven bij het opstellen van wetgeving.

Volgende stappen

De Commissie werkt met de lidstaten samen aan het opzetten van een hoststructuur voor in uitvoering zijnde en toekomstige initiatieven ter ondersteuning van het mkb. De start van de Europese mkb-week geeft vandaag de aanzet voor een reeks evenementen om het mkb in heel Europa in de kijker te zetten. Het actieplan ter bevordering van het ondernemerschap – een aantal concrete acties ter stimulering van het ondernemerschap in de EU – zal later dit jaar worden gelanceerd. Het plan vormt een aanvulling op en bouwt voort op de Small Business Act for Europe, die wordt aangestuurd door een netwerk van nationale mkb-gezanten. De volgende vergadering van de mkb-gezanten, tijdens welke de vooruitgang op specifieke beleidsgebieden voor het mkb zal worden besproken, zal plaatsvinden tijdens de mkb-bijeenkomst op 15 en 16 november in Cyprus.

Contactpersonen:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :

De bruto toegevoegde waarde omvat afschrijving, beloning voor arbeid, kapitaal en ondernemersrisico. De btw is wat overblijft wanneer de intermediaire kosten van de verkoop of omzet worden afgetrokken.

2 :

Dat lijkt ook het geval te zijn voor Malta op grond van zijn algemene macro-economische prestaties, maar de gegevens over de prestaties van het mkb in Malta zijn zeer beperkt en de schattingen in dit verslag moeten met de nodige voorzichtigheid worden behandeld.


Side Bar