Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. október 15.

Európai kkv-k válaszúton: a fellendüléshez tovább kell erősíteni a szakpolitikákat

Európa kis- és középvállalkozásainak (kkv-k) továbbra is arra törekednek, hogy ismét a fellendülés útjára léphessenek. Uniós összefüggésben eddigi erőfeszítéseik összessége elsősorban olyan növekedést eredményezett, amely nem járt munkahelyteremtéssel – ezt tükrözik a 27 tagú uniós tagállamaiban tapasztalható tendenciák is. Ma Brüsszelben a kkv-k európai hetének (2012) első napján az Európai Bizottság közzétette a kkv-kről szóló 2012. évi teljesítményértékelő jelentésének eredményeit, valamint az uniós tagállamokban a kkv-k fejlődését bemutató tájékoztatókat. A kihívást jelentő gazdasági környezet ellenére a kkv-k az európai gazdaság gerincét alkotják, és – mintegy 20,7 millió céget számlálva, több mint 87 millió főt foglakoztatva – az összes vállalkozás 98%-át teszik ki. A kkv-k oroszlánrészét (92,2%) a kevesebb mint tíz főt foglalkoztató mikrovállalkozások teszik ki. Becslések szerint a kkv-k a munkahelyek 67%-át biztosítják, és a bruttó hozzáadott érték1 58%-át állítják elő.

A tagállamokban zajló folyamatok egyre eltérőbbek, és a munkaerőpiac pozitív alakulása még várat magára. Ez az instabil helyzet határozott intézkedésekkel, amelyek célzottan a kkv-k növekedését meghatározó tényezőkre irányulnak, kedvező irányba fordítható át.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke szerint: „A kkv-k képesek a növekedés helyreállítására Európában. Ők állnak erőfeszítéseink középpontjában, amint azt az Európa újraiparosítását célzó javaslat is kiemeli, amelyet pár napja terjesztettem elő. A vállalkozási kedv serkentése érdekében ezt a javaslatot novemberben egy olyan ambiciózus cselekvési terv követi, amilyet még nem látott Európa. Korábban nem látott szintű támogatást és tanácsadást nyújtunk majd. Próbáljuk helyreállítani a bizalmat annak érdekében, hogy a kkv-k újra a fejlődés útjára léphessenek, és kihúzzanak minket a jelenlegi válságból.

További információk:

Memo 12/783 „Tájékoztatók a 27 tagállam kkv-iről”

A kkv-kről szóló 2012. évi teljesítményértékelő jelentés

További információk a kkv-k európai hetéről (2012)

A kkv-k teljesítménye nagyon különböző az egyes tagállamokban

Az ausztriai és a németországi2 kkv-k különösen jól teljesítettek. Egyedül ezen országok kkv-ágazatai múlták felül a válság előtti 2008-as szinteket mind a bruttó hozzáadott érték, mind a foglalkoztatás terén. A tagállamok többségében azonban a kkv-k még nem tudták elérni a válság előtti szintet.

Pozitívabb gondolatokkal folytatva: bizonyított, hogy az utóbbi időben egyre több tagállam jutott túl a válság nehezén, és kkv-ik újra hozzájárulnak a munkaerőpiac növekedéséhez és a növekedéshez — ami egy, a jövőben várható fenntarthatóbb fordulatot vetít elő.

Eddig a kkv-k csak nagyon kevés országban heverték ki teljes mértékben a válságot. A jelentés a következőket állapítja meg:

  • A fokozódó vagy legalább stabil kereslettel rendelkező növekvő gazdaságok segítik a kkv-kat a tevékenységük fenntartásában és fejlesztésében.

  • A hozzáadott érték valós növekedése mind a foglalkoztatás növekedésének, mind a valós termelékenység növekedésének az eredménye, ahol az előbbi tényező egyértelműen nagyobb súllyal szerepel.

  • Ezenkívül az is kedvező tényező, ha a gazdaságban dominál a csúcstechnológiákat felhasználó és közepesen fejlett technológiájú gyártás és a tudásintenzív szolgáltatások nyújtása.

  • A foglalkoztatás a fenti jellemzőkkel rendelkező tagállamokban szintén sokkal kisebb mértékben csökkent, mint más tagállamokban.

Ezenfelül számos ciklikus és strukturális tényező befolyásolja a kkv-k teljesítményét.

  • A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutása a legtöbb tagállamban romlott az utóbbi hónapok során, és sokan nem kapták meg az igényelt banki kölcsönöket.

  • Bizonyított, hogy a vállalkozási környezet az egyes tagállamokban egyre jobban eltér.

Kkv-k száma, foglalkoztatottság a kkv-kban, és a kkv-k által megtermelt hozzáadott érték (2005=100)

Megjegyzés: a 2011-es és a 2012-es értékek becsült értékek.

Az úgynevezett „csúcstechnológiákat felhasználó gyártásban” és a „tudásintenzív szolgáltatások” ágazataiban tevékenykedő vállalkozások különösen jól teljesítettek a termelékenység és a foglalkoztatás terén. Az EU-ban körülbelül 46 000 kkv működik a csúcstechnológiákat felhasználó gyártásban, és több mint 4,3 millió kkv nyújt tudásintenzív szolgáltatásokat. Ebbe beleértendők a gyógyszereket, elektronikai cikkeket előállító, vagy jogi és könyvelési szolgáltatást nyújtó kkv-k, valamint a tudományos K+F és a kreatív ágazatok. Ezek együtt az Unió kkv-inek több mint egyötödét (21,1%) képviselik.

A jelentés azzal érvel, hogy hasonló kkv-k létrehozása minden növekedési stratégia szerves részét kell, hogy képezze, és megfelelő politikai intézkedéseket javasol.

Az Unió tagállamainak válaszlépései a kkv-k problémáira

A kkv-k támogatása érdekében hozott nemzeti politikai intézkedések száma folyamatosan és dinamikusan nőtt az elmúlt évek folyamán, 2011-ben 38%-kal több intézkedést hoztak, mint 2010-ben. Ezen intézkedések különösen a következő területekre irányultak:

  • a vállalkozói készségek előmozdítása (a politikai intézkedések 18%-a),

  • a kkv-kben dolgozó vállalkozók készségeinek fejlesztése és az innováció fokozása (16%),

  • a finanszírozáshoz való hozzájutás javítása (15%)

A kkv-kat támogató intézkedések végrehajtása továbbra is kiegyensúlyozatlan, ugyanis számos tagállam bizonyos intézkedéseket továbbra is figyelmen kívül hagy, mint például második esély biztosítása a korábban sikertelen vállalkozók számára vagy a kisvállalkozások jellemzőinek figyelembe vétele a jogalkotás során.

Következő lépések

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve a kkv-k támogatása érdekében számos jelenlegi és jövőbeli kezdeményezésen dolgozik. A kkv-k európai hetének mai megnyitását Európa-szerte a kkv-kat ünneplő eseménysorozatok követik. Az Unióban a vállalkozói készséget növelő számos konkrét eseményt felölelő vállalkozási cselekvési terv is ebben az évben indul. A terv – a nemzeti kkv-megbízottakból álló hálózat támogatásával – az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot egészíti ki és arra épül. A kkv-megbízottak következő találkozójára, amelyen a kkv-k által az egyes szakpolitikai területeken elért haladást vitatják meg, a kkv-közgyűlésen november 15-16-án Cipruson kerül sor.

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

A bruttó hozzáadott érték tartalmazza az értékcsökkenést, valamint a munkából, a tőkéből és a vállalkozói kockázatvállalásból származó megtérülést. Úgy kapjuk, ha a forgalomból vagy az árbevételből a levonjuk a közbenső költségeket.

2 :

Ugyanez elmondható Máltáról is a makroökonómiai teljesítménye alapján, de mivel a máltai kkv-kről nagyon korlátozott számban állnak rendelkezésre adatok, a jelentésben közzétett becsléseket óvatosan kell kezelni.


Side Bar