Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. oktobra 2012

Evropska komisija je predstavila načrte za privabljanje občinstva v kulturo

Evropska komisija bo jutri predstavila nove načrte za približevanje programa za kulturne in ustvarjalne sektorje Ustvarjalna Evropa gledalcem in umetnikom. Glavni poudarek projektov, ki bodo podprti s predlaganimi sredstvi EU v višini 1,8 milijarde EUR, bo razvoj občinstva, poleg tega pa bodo vključevali in okrepili tudi obstoječa programa Kultura in MEDIA (kino) ter uvedli novo jamstveno shemo za posojila, ki bo malim in srednjim podjetjem v kulturnem sektorju omogočila dostop do bančnih posojil.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Še bolj si moramo prizadevati za vključevanje javnosti v evropsko kulturo in ohranjanje raznolikosti. Da bomo pri tem uspešni, moramo umetnikom in drugim strokovnjakom pomagati pri privabljanju novega občinstva v njihovih matičnih državah in izven njihovih meja. Tako bodo lahko ponovno ocenili odnos do obstoječega občinstva ter privabili tudi druga, bolj raznolika občinstva. Če želimo kulturo približati mlajšemu občinstvu, moramo znova razmisliti o svežem pristopu. Če se ne bomo resno soočili s tem vprašanjem, lahko ogrozimo našo kulturno raznolikost in koristi, ki jih ta ima za gospodarstvo in socialno vključenost.“

Komisija bo svoje načrte za privabljanje občinstva predstavila na konferenci „Kultura v gibanju“ 2012 v Bruslju, na kateri bo sodelovalo skoraj 1 000 predstavnikov kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Na tridnevni prireditvi, ki se začne danes s konferenco o vplivu evropskih prestolnic kulture, bo predstavljenih 23 projektov, ki jih podpirata zlasti programa EU Kultura in MEDIA in predstavljajo navdihujoče primere, kako doseči širše in bolj raznoliko občinstvo.

Ozadje

Evropska občinstva do leta 2020 in pozneje

„Evropska občinstva do leta 2020 in pozneje“ bo glavna tema konference Kultura v gibanju (kraj: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruselj), ki bo potekala 16. in 17. oktobra. Med drugim bodo predstavljeni primeri, kaj pomeni razvoj občinstva in kako lahko slednje naredi kulturo in umetnost dostopno širši javnosti:

  • predsednik Europa Cinemas Ian Christie (ob podpori programa EU MEDIA deluje od leta 1992 v 629 mestih v 68 državah in 1 111 kinematografih): „Gre za vprašanje vključevanja gledalcev in njihovih mnenj, namesto da jim enostavno nekaj ponudimo in prepustimo odločitev, ali bodo to sprejeli ali ne. Prizadevamo si, da bi znali gledalci bolj ceniti evropske filme.“

  • Gerald Harringer, festival žive umetnosti Exchange Radical Moments! (ki ga podpira program EU Kultura in vključuje organizacije iz Avstrije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Italije, Češke in Nemčije): „S festivalom žive umetnosti nismo prečkali le meja med državami, temveč smo podirali tudi tradicionalne meje med vlogama umetnika in občinstva. Občinstvo smo želeli preoblikovati v partnerje in gledalce v sodelujoče.“

  • Airan Berg, I like to move it move it, s podporo evropske prestolnice kulture Linz09: „Čas je, da ponovno premislimo o našem dialogu z javnostjo in se izognemo nevarnosti izključevanja in enostavne brezbrižnosti, tudi med tistimi, ki bi si obisk lahko privoščili. Vključevanje je v središču našega pristopa: razvoj občinstva se namreč zgodi, ko se ljudje navdušijo, ker so vključeni.“

Konferenco Kultura v gibanju bo mogoče v živo spremljati na spletu: http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp in Twitterju na #AudienceDevelopment in #CreativeEurope.

Evropske prestolnice kulture

Evropske prestolnice kulture bodo v središču pozornosti danes (15. oktobra), ko bodo imeli predstavniki nekdanjih, sedanjih in prihodnjih evropskih prestolnic kulture priložnost za izmenjavo dobrih praks. Dve evropski mesti sta vsako leto izbrani za evropski prestolnici kulture: s tem se poudarja raznolikost evropske kulture in vpliv inteligentnih kulturnih naložb na trajnostni razvoj mest. Pobuda se je začela leta 1985 in je postala ena najuspešnejših v Evropski unije, saj je dosegla milijone državljanov.

Kulturni in ustvarjalni sektorji

Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji predstavljajo približno 4,5 % BDP Evropske unije in zagotavljajo okoli 8,5 milijonov delovnih mest. Čeprav so se ti sektorji v krizi izkazali za razmeroma neobčutljive, pa se prav tako soočajo z velikimi izzivi, ki izhajajo iz digitalizacije, globalizacije ter kulturne in jezikovne razdrobljenosti trga.

Podpora EU za kulturo omogoča tisočim organizacijam, umetnikom in kulturnim delavcem, da navežejo stike, izmenjajo mnenja, se učijo drug od drugega in tako ustvarjajo, potujejo ter skupaj nastopajo v različnih evropskih državah.

Komisija je predlagala novi program, imenovan Ustvarjalna Evropa, s katerim bi okrepili konkurenčnost teh sektorjev in spodbudili kulturno raznolikost. Komisija za ta program v obdobju 2014–2020 načrtuje skupni proračun v višini 1,8 milijarde EUR, kar pomeni 37-odstotno povečanje v primerjavi s sedanjo ravnjo financiranja. Program bo podprl 8 000 kulturnih organizacij ter 300 000 umetnikom in kulturnim strokovnjakom omogočil, da svoja dela predstavijo izven meja lastne države in si pridobijo mednarodne izkušnje. Zagotovil bo tudi sredstva za prevod več kot 5 000 knjig (IP/11/1399).

Komisija je 26. septembra predstavila strategijo z naslovom „Spodbujanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za rast in delovna mesta v EU“. Njen cilj je povečati izvozni potencial teh sektorjev in njihov pozitivni učinek na druga področja, kot so inovacije, informacijska in komunikacijska tehnologija ter oživljanje mest. Strategija se zavzema za razvoj spretnosti, dostop do financiranja, spodbujanje novih poslovnih modelov, razvoj občinstva, dostop do mednarodnih trgov in boljšo povezanost z drugimi trgi (IP/12/1012).

Več informacij:

Projekti na ogled na konferenci

Spletno mesto konference: http://cultureinmotion.eu.

Spletno mesto Evropske komisije o kulturi http://ec.europa.eu/culture.

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU.

Kontaktni osebi:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar