Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 oktober 2012

Commissie onthult plannen om meer publiek warm te maken voor cultuur

De Europese Commissie zal morgen haar nieuwe plannen onthullen om het publiek net zoals kunstenaars een centrale rol te geven in Creatief Europa, haar nieuwe programma voor de culturele en creatieve sectoren. Publieksontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt voor de projecten die gesteund worden door het EU-programma, dat met een voorgestelde begroting van 1,8 miljard euro de bestaande programma's Cultuur en Media (film) zal omvatten en versterken, en in het kader waarvan een garantieregeling voor leningen zal worden opgezet, om de verstrekking van leningen aan midden- en kleinbedrijf in de culturele sectoren te stimuleren.

Volgens Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs en Cultuur moeten wij: "meer doen om het publiek bij Europese cultuur te betrekken en om de diversiteit te beschermen. Om dit op doeltreffende wijze te kunnen doen, moeten wij kunstenaars en andere professionals helpen nieuw publiek in hun eigen land en daarbuiten aan te boren, hun relatie met het bestaande publiek opnieuw te bekijken, en te zorgen voor de diversifiëring van het publiek. Als wij (jonge) mensen eerder in contact willen brengen met cultuur, moeten wij ons nogmaals buigen over de vraag hoe dit het beste kan worden gedaan. Doen wij dat niet, dan lopen wij het risico onze culturele diversiteit en de voordelen ervan voor de economie en sociale inclusie te ondermijnen."

De Commissie zal haar plannen voor publieksontwikkeling in grote trekken weergeven op de 2012 "Culture in Motion"-conferentie in Brussel, waar bijna 1000 vertegenwoordigers van de culturele en de creatieve sectoren bijeen zullen komen. Het driedaagse evenement, dat vandaag van start gaat met een sessie over het effect van de Culturele Hoofdsteden van Europa, zal de schijnwerpers richten op 23 projecten, voornamelijk gesteund door de programma's Cultuur en Media, die inspirerende voorbeelden zijn van manieren om een groter en diverser publiek te bereiken.

Achtergrond

Het Europese publiek: 2020 en daarna

"Het Europese publiek: 2020 en daarna" zal centraal staan op de conferentie "Culture in Motion", die op 16 en 17 oktober (in The Egg Theater, Barastraat 175, 1000 Brussel) zal plaatsvinden. Er worden voordrachten gehouden waaruit duidelijk zal worden wat wordt bedoeld met publieksontwikkeling en hoe publieksontwikkeling kunst en cultuur toegankelijker kan maken, onder meer door:

  • Ian Christie, voorzitter van Europa Cinemas (een netwerkinitiatief dat sinds 1992 door het EU-programma Media wordt gesteund en dat banden heeft in 629 steden en 68 landen, en met 1 111 bioscopen): "Het gaat er niet om mensen alleen maar iets voor te schotelen wat ze kunnen nemen of laten; wij willen hen actief laten meedenken, en de beleving van Europese films intensifiëren."

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (een door het EU‑programma Culture gesteund festival, waaraan organisaties uit Oostenrijk, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Italië, de Tsjechische Republiek en Duitsland deelnemen): "Met het Live Art Festival overschrijden wij niet alleen de grenzen tussen landen, wij doorbreken ook de traditionele barrières tussen kunstenaar en publiek. Wij wilden van het publiek partners en van de toeschouwers deelnemers maken."

  • Airan Berg, I like to move it move it, ondersteund door Linz09, Culturele Hoofdstad van Europa: "Het wordt tijd voor heroverweging van onze dialoog met het publiek en om de dubbele gevaren van uitsluiting en eenvoudige onverschilligheid te vermijden, zelfs bij degenen die zich kunnen veroorloven te komen. Betrokkenheid is de kern van onze aanpak. Publiekontwikkeling vindt plaats als mensen gestimuleerd raken omdat zij betrokken zijn."

De conferentie "Culture in Motion" kan live via webstreaming worden gevolgd op http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp en op Twitter op #AudienceDevelopment en #CreativeEurope.

Culturele Hoofdsteden van Europa

De culturele hoofdsteden van Europa worden vandaag (15 oktober) in de schijnwerpers gezet, met de gelegenheid tot uitwisseling van goede praktijken tussen vertegenwoordigers van de vroegere, huidige en toekomstige culturele hoofdsteden van Europa. Elk jaar worden twee steden geselecteerd als Culturele Hoofdsteden van Europa, om de aandacht te vestigen op de diversiteit van de Europese cultuur en op de gunstige uitwerking van intelligente culturele investeringen voor de duurzame ontwikkeling van steden. Het in 1985 opgestarte initiatief, dat intussen miljoenen burgers bereikt, is uitgegroeid tot een van de meest zichtbare succesverhalen van de Europese Unie.

De culturele en creatieve sectoren

De culturele en creatieve sectoren van de EU zijn goed voor tot 4,5 % van het bbp van de EU en tot 8,5 miljoen banen. Hoewel deze sectoren in de crisis betrekkelijk veerkrachtig zijn gebleken, worden ook zij geconfronteerd met belangrijke uitdagingen als gevolg van de digitalisering, de globalisering en de versnippering van de markt langs culturele en taalkundige grenzen.

Steun van de Europese Unie voor cultuur biedt duizenden organisaties, kunstenaars en cultuurwerkers de kans elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen, van elkaar te leren, en uiteindelijk samen in verschillende Europese landen kunst tot stand te brengen, op tournee te gaan en op te treden.

De Commissie heeft ter versterking van het concurrentievermogen van deze sectoren en ter bevordering van de culturele verscheidenheid een nieuw programma voorgesteld, dat "Creatief Europa" heet. Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie voor dit programma een begroting voorzien van 1,8 miljard euro, hetgeen neerkomt op een stijging van 37 % in vergelijking met de huidige financieringsniveaus. Het programma zal 8 000 culturele organisaties en 300 000 kunstenaars en cultuurwerkers helpen grensoverschrijdend actief te zijn en internationale ervaring op te doen, en zal daarnaast de vertaling van meer dan 5 000 boeken financieren (IP/11/1399).

Op 26 september heeft de Commissie een strategie onthuld getiteld "De bevordering van de groei en werkgelegenheid in de culturele en creatieve sectoren in de EU". Het doel is het exportpotentieel van deze sectoren te vergroten, en de spill-overeffecten op andere gebieden zoals innovatie, ICT en stadsvernieuwing te optimaliseren. In de strategie wordt gepleit voor maatregelen ter stimulering van de ontwikkeling van vaardigheden, toegang tot financiering, bevordering van nieuwe bedrijfsmodellen, het bereiken van een nieuw publiek, toegang tot internationale markten en nauwere banden met andere sectoren (IP/12/1012).

Voor nadere informatie:

Op de conferentie tentoongestelde projecten

Website van de conferentie: http://cultureinmotion.eu

Cultuurwebsite van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/culture

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott + 32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar