Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. oktobrī

Komisija plāno ievērojami palielināt kultūras nozares auditoriju

Rīt Eiropas Komisija paziņos, ko tā iecerējusi darīt, lai auditoriju un māksliniekus izvirzītu kultūras un radošajām nozarēm paredzētās programmas "Radošā Eiropa" centrā. Projektos, kuri tiks atbalstīti no ES fonda ar budžetu 1,8 miljardi eiro, kas aptvers un stiprinās esošās programmas "Kultūra" un "Media", galvenā uzmanība tiks veltīta auditorijas palielināšanai; tāpat tiks ieviesta aizdevumu garantiju shēma, lai aktivizētu finansējuma saņemšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kultūras nozarēs.

Par izglītību un kultūru atbildīgā Eiropas komisāre Andrula Vasiliu teica: "Mums aktīvāk jārīkojas, lai lielāku sabiedrības daļu iesaistītu Eiropas kultūrā un lai aizsargātu daudzveidību. Lai to panāktu, mums jāpalīdz māksliniekiem un citiem šīs nozares profesionāļiem gūt jaunu auditoriju savā valstī un citviet pasaulē, no jauna izvērtēt attiecības ar esošajām auditorijām un rast citas auditorijas. Ja vēlamies kultūrai piesaistīt jauniešus, mums jārod jauni veidi, kā to vislabāk izdarīt. Ja šis jautājums netiks risināts pietiekami nopietni, tas var graut mūsu kultūras daudzveidību un priekšrocības, ko tā sniedz ekonomikai un sociālajai iekļautībai."

Komisija savus plānus par auditorijas palielināšanu darīs zināmus Briselē notiekošajā 2012. gada konferencē "Kultūra kustībā", kura pulcē gandrīz tūkstoti kultūras un radošo nozaru pārstāvju. Konferencē, kura risināsies trīs dienas un kura šodien tiek atklāta ar semināru par Eiropas kultūras galvaspilsētu radīto ietekmi, tiks demonstrēti 23 projekti, kas galvenokārt atbalstīti ar ES programmu "Kultūra" un "Media" starpniecību un kas ir iedvesmojoši piemēri tam, kā iegūt lielāku un daudzveidīgāku auditoriju.

Vispārīga informācija

Eiropas auditorijas 2020. gadā un turpmāk

"Eiropas auditorijas 2020. gadā un turpmāk" būs galvenā tēma konferencē "Kultūra kustībā", kas risināsies The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000, Briselē, šā gada 16. un 17. oktobrī. Ko saprot ar auditorijas palielināšanu un kā tā var palielināt kultūras un mākslas pieejamību plašākai sabiedrībai cita starpā klāstīs:

  • Īens Kristī (Ian Christie), Europa Cinemas tīkla, kurš kopš 1992. gada darbojas ar ES programmas "Media" atbalstu un kurā ietilpst 1111 kinoteātru 629 pilsētās 68 valstīs, prezidents: "Mums jāizzina, ko auditorija patiesi vēlas, nevis vienkārši kaut kas jāpiedāvā un tad jāvēro, vai tas tiek pieņemts. Mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai auditorija vairāk ieinteresētos par Eiropas filmām."

  • Džeralds Heringers (Gerald Harringer), kurš organizējis dzīvās mākslas festivālu "Exchange Radical Moments!", kas atbalstīts ar ES programmas "Kultūra" starpniecību un kurā piedalījās organizācijas no Austrijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Itālijas, Čehijas Republikas un Vācijas: "Ar dzīvās mākslas festivālu mēs ne vien šķērsojām dažādu valstu robežas, bet arī lauzām ierastos stereotipus par mākslinieka un auditorijas lomu. Mēs vēlējāmies panākt, lai auditorija pārtaptu par partneri, bet skatītāji – par dalībniekiem."

  • Airens Bergs (Airan Berg), kurš organizēja projektu "I like to move it move it", kas risinājās 2009. gadā, kad Austrijas pilsēta Linca bija Eiropas kultūras galvaspilsēta: "Ir jāpārvērtē, kā noris mūsu dialogs ar sabiedrību, un jādara viss, lai arī tie, kuri ir varējuši atļauties atnākt, nepaliktu vienaldzīgi un noteikti iesaistītos. Mūsu pieejas pamatā ir iesaistīšanās. Auditorija palielinās, kad cilvēki rod prieku, iesaistoties projektā."

Konference "Kultūra kustībā" tiks pārraidīta tīmeklī tiešraidē

http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

un tviterī #AudienceDevelopment un #CreativeEurope.

Eiropas kultūras galvaspilsētas

Šodien, 15. oktobrī, uzmanības centrā būs Eiropas kultūras galvaspilsētas, jo bijušo, esošo un nākamo Eiropas kultūras galvaspilsētu pārstāvjiem būs iespēja apmainīties ar paraugpraksi. Ik gadu divas pilsētas tiek izvēlētas par Eiropas kultūras galvaspilsētu ar mērķi akcentēt Eiropas kultūras daudzveidību un to, kā saprātīgi veikti ieguldījumi kultūras nozarē ietekmē pilsētu ilgtspējīgu attīstību. Šī iniciatīva, kas aizsākās 1985. gadā, nu ir viena no Eiropas Savienības visveiksmīgākajām iniciatīvām, kura sasniedz miljoniem cilvēku.

Kultūras un radošās nozares

ES kultūras un radošo nozaru apgrozījums ir 4,5 % no ES IKP, un tajās ir 8,5 miljoni darbvietu. Lai gan krīzes laikā šo nozaru stāvoklis nav būtiski pasliktinājies, tomēr arī tās saskaras ar ievērojamām grūtībām, ko rada digitalizācija, globalizācija un tirgu sadrumstalotība kultūras un valodu ziņā.

ES atbalsts kultūrai sniedz tūkstošiem organizāciju, mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu iespēju pulcēties, apmainīties ar viedokļiem, citam no cita mācīties un galu galā radīt, viesoties un uzstāties dažādās Eiropas valstīs.

Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu jaunai programmai "Radošā Eiropa", kuras mērķis ir stiprināt šo nozaru konkurētspēju un veicināt kultūras daudzveidību. Komisija ir ieplānojusi minētās programmas kopējo budžetu laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 1,8 miljardu eiro apmērā, kas būs par 37 % vairāk nekā pašreiz pieejamais finansējuma apjoms. Šī programma nodrošinās atbalstu 8000 kultūras nozares organizāciju, bet 300 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu būs iespēja gūt starptautisku pieredzi un viņu darbus būs iespēja izstādīt citās valstīs Ar programmas palīdzību tiks nodrošināts finansējums vairāk nekā 5000 grāmatu tulkošanai (IP/11/1399).

Šā gada 26. septembrī Komisija nāca klajā ar stratēģiju "Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā". Tās mērķis ir palielināt šo nozaru eksporta iespējas, kā arī maksimāli paplašināt to ietekmi uz tādām jomām kā inovācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģija un pilsētvides atjaunošana. Stratēģija pievēršas prasmju attīstīšanai, finansējuma pieejamībai, jaunu uzņēmējdarbības modeļu veicināšanai, mērķauditorijas paplašināšanai, starptautisko tirgu pieejamībai un saiknes uzlabošanai ar citām nozarēm (IP/11/1012).

Plašāka informācija:

Konferencē demonstrētie projekti

Konferences tīmekļa vietne: http://cultureinmotion.eu

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par kultūras jautājumiem: http://ec.europa.eu/culture

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar