Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 15 d., Briuselis

Komisija atskleidžia planus plėsti kultūros auditoriją

Rytoj Europos Komisija atskleis, kaip ji ketina įtraukti menininkus ir meno mylėtojus į naująją kultūros ir kūrybos sektorių programąKūrybiška Europa“. Vykdant projektus, kuriems iš viso numatyta 1,8 mlrd. EUR ES lėšų, daugiausia dėmesio bus skiriama auditorijos formavimui. Šiomis lėšomis bus remiamos ir stiprinamos programos „Kultūra“ ir MEDIA (kinas). Be to, bus nustatyta paskolų garantijų sistema, kad bankai drąsiau teiktų paskolas kultūros sektorių MVĮ.

Už švietimą ir kultūrą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Turime labiau stengtis sudominti visuomenę Europos kultūra ir išsaugoti jos įvairovę. Kad šios pastangos būtų veiksmingos, turime padėti menininkams ir kitiems specialistams formuoti nacionalinę ir tarptautinę auditoriją, kitaip pažvelgti į savo santykius su ja, ją įvairinti. Turime rasti naujų būdų, kad kultūra sudomintume jaunesnę publiką. Jei rimtai nesiimsime šios užduoties, kils pavojus kultūros įvairovei ir jos ekonominei ir socialinei naudai.“

Savo planus, kaip formuoti auditoriją, Komisija išdėstys 2012 m. Briuselyje vykstančioje konferencijoje „Culture in motion“, kurioje dalyvaus beveik 1 000 kultūros ir kūrybos sektorių atstovų. Šiame trijų dienų renginyje, kuris šiandien prasideda diskusija apie Europos kultūros sostinių naudą, bus pristatyti 23 projektai, daugiausia paremti pagal ES programas „Kultūra“ ir MEDIA. Iš šių projektų bus galima pasisemti įkvėpimo, kaip sudominti platesnę ir įvairesnę auditoriją.

Pagrindiniai faktai

„Europos auditorija iki 2020 m. ir vėliau“

„Europos auditorija iki 2020 m. ir vėliau“ – pagrindinė spalio 16–17 d. vyksiančios konferencijos „Culture in motion“ tema (adresas „The Egg Theater“, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Briuselis). Pranešėjai pateiks auditorijos formavimo pavyzdžių ir paaiškins, kaip šiais veiksmais galima populiarinti kultūrą ir meną. Konferencijoje dalyvaus:

  • Ianas Christie, tinklo „Europa Cinemas“ pirmininkas. Šis tinklas nuo 1992 m. remiamas pagal ES programą MEDIA ir vienija 1 111 kino teatrų 68 šalyse 629 miestuose. Jo nuomone: „Svarbu ne tiesiog pateikti publikai paruoštą produktą, o priversti ją apie jį susimąstyti. Vienintelis mūsų tikslas – kad Europos kinas sukeltų kuo stipresnių potyrių.“;

  • Geraldas Harringeris, festivalio „Exchange Radical Moments! Live Art Festival“, remiamo pagal ES programą „Kultūra“, kuriame dalyvauja Austrijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Italijos, Čekijos ir Vokietijos organizacijos, atstovas. Jis teigia: „Rengdami „gyvojo“ meno festivalį peržengiame ne tik šalių sienas, bet ir pašaliname tradicinę sieną tarp menininko ir auditorijos. Siekiame, kad auditorija taptų partneriu, o žiūrovai virstų dalyviais.“;

  • Airanas Bergas, projekto „I like to move it move it“, paremto pagal 2009 m. Europos kultūros sostinės Linco programą, atstovas. Jo nuomone: „Laikas į mūsų bendravimą su publika pažvelgti kitaip. Turime išvengti dvejopo pavojaus – atskirties ir abejingumo jausmo, kylančio net tiems, kurie gali sau leisti lankytis kultūros renginiuose. Mums svarbiausia – įtraukti publiką. Auditorija formuojasi, kai žmonės suinteresuoti, nes dalyvauja patys.“

Konferencija „Culture in motion“ bus tiesiogiai transliuojama internetu (http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp) ir tinkle „Twitter“ (#AudienceDevelopment ir #CreativeEurope).

Europos kultūros sostinės

Šiandien (spalio 15 d.) daugiausia dėmesio bus skirta Europos kultūros sostinėms. Ankstesnių, esamų ir būsimų Europos kultūros sostinių atstovai turės progą pasidalyti geriausia patirtimi. Kasmet išrenkamos dvi Europos kultūros sostinės, siekiant pabrėžti Europos kultūros įvairovę ir paremti kryptingas kultūros investicijas į tvarų miestų vystymąsi. Ši 1985 m. pradėta iniciatyva įtraukė milijonus gyventojų ir tapo vienu iš sėkmingiausių Europos Sąjungos projektų.

Kultūros ir kūrybos sektoriai

ES kultūros ir kūrybos sektoriuose sukuriama iki 4,5 proc. ES BVP ir dirba iki 8,5 mln. žmonių. Šie sektoriai palyginti atsparūs krizei, tačiau ir juose kyla didelių sunkumų, susijusių su globalizacija ir perėjimu prie skaitmeninių technologijų, taip pat su didele rinkos fragmentacija dėl kultūrų ir kalbų įvairovės.

ES parama kultūrai sudaro sąlygas tūkstančiams organizacijų, menininkų ir kitų kultūros srities specialistų susitikti, dalytis nuomonėmis, mokytis vieniems iš kitų ir kurti, vykti į gastroles bei rengti bendrus pasirodymus įvairiose Europos šalyse.

Komisija, siekdama padidinti šių sektorių konkurencingumą ir paremti kultūrų įvairovę, pasiūlė naują programą „Kūrybiška Europa“. Komisijos numatytas bendras 2014–2020 m. programos „Kūrybiška Europa“ biudžetas – 1,8 mlrd. EUR, t. y. 37 proc. daugiau nei dabar. Programos lėšomis bus paremta 8 000 kultūros organizacijų ir 300 000 menininkų bei kultūros srities specialistų. Jie ir jų kūriniai galės pasiekti kitas šalis ir įgyti tarptautinės patirties. Be to, bus skirtas finansavimas daugiau nei 5 000 knygų vertimui (IP/11/1399).

Rugsėjo 26 d. Komisija paskelbė strategiją „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo“. Ja siekiama padidinti šių sektorių eksporto potencialą ir maksimaliai prisidėti prie kitiems sektoriams (pavyzdžiui, inovacijų, IRT ir miestų atnaujinimo) teikiamos naudos. Daugiausia dėmesio strategijoje skiriama gebėjimų gerinimo, finansavimo galimybių didinimo, naujų verslo modelių rėmimo, auditorijos formavimo, patekimo į tarptautines rinkas ir sąsajų su kitais sektoriais gerinimo priemonėms (IP/12/1012).

Daugiau informacijos

Konferencijoje pristatomi projektai;

konferencijos svetainė (http://cultureinmotion.eu);

Europos Komisijos interneto svetainė, skirta kultūrai (http://ec.europa.eu/culture);

Androulla Vassiliou tinkle „Twitter“ – @VassiliouEU.

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); „Twitter“ – @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar