Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. lokakuuta 2012

Komissio paljastaa suunnitelmansa kulttuuritapahtumien yleisömäärien lisäämiseksi

Euroopan komissio paljastaa huomenna uudet suunnitelmansa, joilla pyritään ottamaan yleisö ja taiteilijat paremmin huomioon sen uudessa kulttuuri- ja luovan työn aloja koskevassa Luova Eurooppa -ohjelmassa. Yleisöpohjan laajentaminen on keskeisellä sijalla hankkeissa, joita tuetaan ehdotetuilla 1,8 miljardilla eurolla. Näillä varoilla vahvistetaan nykyisiä Kulttuuri- ja Media (elokuva) -ohjelmia ja käynnistetään lainatakausjärjestelmä, jotta kulttuurialan pk-yritykset saisivat helpommin pankeista lainaa.

Koulutuksesta ja kulttuurista vastaavan Euroopan komission jäsenen Androulla Vassilioun mukaan EU:n on saatava yleisö paremmin mukaan Euroopan kulttuurielämään ja samalla suojeltava monimuotoisuutta. ”Jotta tämä toteutuisi todella, meidän on autettava taiteilijoita ja muita ammattilaisia hankkimaan uutta yleisöä omassa maassaan ja muualla ja arvioimaan uudelleen suhdettaan nykyiseen yleisöönsä ja monipuolistamaan yleisöpohjaansa. Nuorten houkutteleminen kulttuurin pariin edellyttää, että opettelemme ajattelemaan uudella tavalla. Jos tätä kysymystä ei tarkastella vakavasti, saatamme vaarantaa kulttuurisen monimuotoisuuden ja siitä taloudelle ja sosiaaliselle osallisuudelle aiheutuvan hyödyn.”

Komissio hahmottelee yleisöpohjan laajentamista koskevat suunnitelmansa Brysselissä vuoden 2012 Culture in Motion -konferenssissa, joka kokoaa yhteen lähes tuhat kulttuuri- ja luovan työn alojen edustajaa. Tämä kolmipäiväinen tapahtuma käynnistyy tänään tilaisuudella, jossa käsitellään Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen vaikutusta ja esitellään 23 hanketta. Ne ovat saaneet tukea lähinnä EU:n kulttuuri- ja Media-ohjelmista ja tarjoavat inspiroivia esimerkkejä siitä, miten voidaan saavuttaa suurempi ja monimuotoisempi yleisö.

Tausta

Eurooppalainen yleisö vuodesta 2020 eteenpäin

Eurooppalainen yleisö vuodesta 2020 eteenpäin” on Culture in Motion -konferenssin aiheena (paikka: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bryssel) 16.-17. lokakuuta. Esimerkkejä siitä, mitä yleisöpohjan laajentamisella tarkoitetaan ja miten tällaisen toiminnan avulla voidaan tuoda kulttuuria ja taiteita lähemmäs ihmisiä, esittelevät muiden muassa

  • Ian Christie, Europa Cinemas -verkoston puheenjohtaja (verkosto on saanut EU:n Media-ohjelmasta tukea vuodesta 1992 lähtien ja toimii 629 kaupungissa kaiken kaikkiaan 68 maassa, ja sillä on yhteensä 1 111 elokuvateatteria): ”Ideana on saada ihmiset ajattelemaan eikä vain antaa heille valmiiksi pureskeltuja teoksia. Olemme kiinnostuneita pelkästään siitä, että eurooppalaiset elokuvat saisivat lisää yleisöä.”

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (festivaali saa tukea EU:n kulttuuriohjelmasta, ja siinä on mukana järjestöjä Itävallasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Italiasta, Tšekistä ja Saksasta): ”Festivaali pyrkii ylittämään rajoja maiden välillä mutta myös rikkomaan niitä perinteisiä rajoja, joita on taiteilijan ja yleisön roolien välillä. Olemme halunneet muuttaa yleisön kumppaneiksemme ja katsojat osallistujiksi”.

  • Airan Berg I like to move it move it -hankkeesta, joka on saanut tukea vuoden 2009 Euroopan kulttuuripääkaupungilta Linziltä: ”Nyt on aika arvioida yleisön kanssa käymämme vuoropuhelu uudelleen ja välttää syrjäytymisen ja pelkän välinpitämättömyyden loukut – tämä koskee niitäkin, joilla on varaa tulla kulttuuritilaisuuksiin. Osallistuminen on toimintamallimme ytimessä. Yleisöpohja laajenee, kun ihmiset innostuvat siitä, että he ovat mukana jossakin.”

Culture in Motion -konferenssi lähetetään suorana lähetyksenä osoitteessa http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp ja Twitterissä osoitteessa #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Euroopan kulttuuripääkaupungit

Euroopan kulttuuripääkaupungit -hanke on tänään (15. lokakuuta) valokeilassa. Aiempien, nykyisten ja tulevien Euroopan kulttuuripääkaupunkien edustajat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä. Joka vuosi kaksi kaupunkia valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Tavoitteena on tuoda esille Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta ja älykkään kulttuuri-investoinnin vaikutusta kaupunkien kestävään kehitykseen. Tästä vuonna 1985 käynnistetystä aloitteesta on tullut yksi Euroopan unionin näkyvimpiä menestystarinoita, joka tavoittaa miljoonat kansalaiset.

Kulttuuri- ja luovan työn alat

EU:n kulttuuri- ja luovan työn alojen osuus EU:n BKT:stä on 4,5 prosenttia, ja ne tarjoavat jopa 8,5 miljoonaa työpaikkaa. Vaikka nämä alat ovat kriisin aikana osoittautuneet varsin kestäviksi, myös niillä on merkittäviä haasteita, jotka juontuvat digitalisoitumisesta, globalisaatiosta ja markkinoiden pirstoutumisesta kulttuuri- ja kielierojen mukaan.

EU:n kulttuurialalla antaman tuen ansiosta tuhannet järjestöt, taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset voivat tavata toisiaan, vaihtaa näkemyksiä, oppia toisiltaan ja viime kädessä luoda, kiertää ja esiintyä yhdessä Euroopan eri maissa.

Komissio on ehdottanut uutta Luova Eurooppa -ohjelmaa vahvistamaan näiden alojen kilpailukykyä ja edistämään kulttuurin monimuotoisuutta. Komissio on kaavaillut ohjelmalle 1,8 miljardin euron määrärahoja vuosiksi 2014–2020. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus nousisi nykytasosta 37 prosenttia. Ohjelmasta tuetaan 8 000:ta kulttuurialan järjestöä ja annetaan 300 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle ja heidän teoksilleen tilaisuus liikkua rajojen yli ja saada kansainvälistä kokemusta. Lisäksi siitä myönnetään rahoitusta yli 5 000 kirjan kääntämiseen (IP/11/1399).

Komissio julkisti 26. syyskuuta strategian Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle. Sen tavoitteena on lisätä näiden alojen vientimahdollisuuksia sekä maksimoida niiden heijastusvaikutukset muille aloille, kuten innovointeihin, tieto- ja viestintätekniikkaan ja kaupunkialueiden elvyttämiseen. Strategiassa perätään toimenpiteitä taitojen kehittämisen vauhdittamiseksi, rahoituksen saannin parantamiseksi, uusien liiketoimintamallien edistämiseksi, yleisöpohjan laajentamiseksi, kansainvälisille markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja yhteyksien parantamiseksi muille aloille (IP/12/1012).

Lisätietoja

Konferenssissa esillä olevat hankkeet

Konferenssin verkkosivusto: http://cultureinmotion.eu

Euroopan komission kulttuuriasioita käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar