Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. oktoober 2012

Komisjoni avaldab kava publikuarvu suurendamiseks kultuuri vallas

Komisjon teeb homme teatavaks kultuuri- ja loomesektori uue programmi „Loov Euroopa”, milles keskendutakse publikule ja kunstnikele. Programmi jaoks planeeritud 1,8 miljardi euroga toetab EL projekte, mille peamine eesmärk on kaasa haarata laiemat publikut. See toetus hõlmab ja tugevdab olemasolevaid programme „Kultuur” ja „MEDIA” (filmikunst) ning sellega luuakse laenutagatisskeem, mis võimaldab kultuurisektoris tegutsevatel VKEdel paremini pangalaenu saada.

Hariduse ja kultuuri eest vastutav volinik Androulla Vassiliou ütles: „Meil tuleb teha rohkem, et kaasata publikut Euroopa kultuuriüritustele ja kaitsta kultuuri mitmekesisust. Selle eesmärgi tõhusaks saavutamiseks tuleb meil aidata kunstnikel ja teistel kultuurivaldkonna elukutselistel leida uut publikut nii oma koduriigis kui ka väljapool seda ning ümber hinnata suhted olemasoleva publikuga. Samuti tuleb publikut mitmekesistada. Kui me soovime nooremat publikut kultuuri juurde tõmmata, siis peame vaatama värske pilguga, kuidas seda kõige paremini teha. Kui me ei käsitle seda küsimust tõsiselt, võime seada ohtu kultuurilise mitmekesisuse ja selle kasuliku mõju majandusele ja sotsiaalsele kaasatusele.”

Komisjon esitleb publiku laiendamise kava Brüsselis toimuval konverentsil „Kultuur liikumises”, kuhu koguneb ligi 1000 kultuuri- ja loomesektori esindajat. Kolmepäevasel üritusel, mis algab täna istungiga, kus käsitletakse Euroopa kultuuripealinnade algatuse mõju, esitletakse 23 projekti, mida on toetatud peamiselt ELi programmidega „Kultuur” ja „MEDIA”. Need programmid pakuvad inspireerivat ainest selle kohta, kuidas jõuda suurema ja mitmekesisema publikuni.

Taust

„Euroopa publik 2020 ja edaspidi”

16.-17. oktoobril toimuva konverentsi „Kultuur liikumises” peateemaks on „Euroopa publik 2020 ja edaspidi”. Üritus toimub aadressil The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Brüssel. Näiteid selle kohta, mida tähendab publiku laiendamine ja kuidas see võib kultuuri ja kunsti laiadele massidele kättesaadavaks teha, toovad teiste hulgas:

  • Ian Christie, Europa Cinemas president (projekti toetatakse alates 1992. aastast ELi „MEDIA” programmiga; see hõlmab 629 linna 68 riigis kokku 1111 kinoga): „Küsimus on selles, kuidas panna publik mõtlema, mitte lihtsalt pakkuda neile valmis vastuseid, millega nad võivad nõustuda või mitte. Meie oleme huvitatud Euroopa filmide laiemast levikust.”

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (projekti toetatakse ELi programmiga „Kultuur” ning sellesse on hõlmatud organisatsioonid Austriast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Itaaliast, Tšehhi Vabariigist ja Saksamaalt): „Oma festivaliga me mitte ainult ei ületa riikidevahelisi piire, vaid lõhume ka traditsioonilisi piire kunstniku ja publiku rollide vahel. Me tahame muuta publiku partneriks ja pealtvaatajad osalejateks.”

  • Airan Berg, I like to move it move it, (projekti toetab Linz09 Euroopa kultuuripealinn): „On aeg muuta oma mõtteviisi publikuga dialoogi pidamisest ning välistada oht, et üritustelt võiksid kõrvale jääda või neisse ükskõikselt suhtuda isegi need, kellel on ainelised võimalused kohale tulla. Meie keskendume kaasahaaramisele. Publikut tuleb juurde siis, kui inimesed on elevil, sest nad on kaasa haaratud.”

Konverentsi „Kultuur liikumises” saab otse jälgida veebist:

http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

ja Twitterist: #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Euroopa kultuuripealinnad

Täna, 15. oktoobril, on tulipunktis Euroopa kultuuripealinnad. Möödaniku, tänase päeva ja tulevastel Euroopa kultuuripealinnadel on võimalus vahetada omavahel häid tavasid ja kogemusi. Igal aastal valitakse Euroopa kultuuripealinnadeks kaks linna. Eesmärk on osutada tähelepanu Euroopa kultuuri mitmepalgelisusele ja näidata kultuuri suunatud intelligentsete investeeringute mõju linnade jätkusuutlikule arengule. Sellest 1985. aastal käivitatud algatusest on saanud üks Euroopa Liidu kõige nähtavamaid edulugusid, mis jõuab miljonite kodanikeni.

Kultuuri- ja loomesektorid

ELi kultuuri- ja loomesektorid moodustavad kuni 4,5% ELi SKPst ning annavad tööd kuni 8,5 miljonile inimesele. Kuigi need sektorid on kriisi oludes suhteliselt hästi toime tulnud, on ka neil märkimisväärseid raskusi, mis tulenevad üleminekust digitaalsele tehnoloogiale, globaliseerumisest ja turu killustumisest kultuuri- ja keelepiiride tõttu.

ELi kultuuritoetused võimaldavad tuhandetel organisatsioonidel, kunstnikel ja kultuuritöötajatel kohtuda, mõtteid vahetada, üksteiselt õppida ja selle kõige tulemusena ühiselt luua, ringi reisida ja esineda erinevates Euroopa riikides.

Komisjon on teinud ettepaneku uue programmi „Loov Euroopa” kohta, millega tugevdada konkurentsi kultuuri- ja loomesektorites ja edendada kultuurilist mitmekesisust. Komisjon näeb programmile „Loov Euroopa” aastateks 2014–2020 ette 1,8 miljardit eurot, mis on praeguse rahastamistasemega võrreldes 37% võrra enam. Programmiga toetatakse 8000 kultuuriorganisatsiooni ja antakse 300 000 kunstnikule ja kultuuritöötajale võimalus tegutseda ja oma teoseid tutvustada piiri taga ning saada rahvusvahelisi kogemusi. Samuti on ette nähtud vahendid üle 5000 raamatu tõlkimiseks (IP/11/1399).

Komisjon avaldas 26. septembril strateegia nimega „Kultuuri- ja loomesektori edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks”. Strateegia eesmärk on eksportida nende sektorite potentsiaali ning samuti maksimaalselt suurendada nende kasulikku mõju teistele valdkondadele, nagu innovatsioon, IKT ja linnade taaselustamine. Selle strateegia elluviimiseks on vaja võtta meetmeid, et arendada oskusi, teha rahastamine kättesaadavaks, edendada uusi ärimudeleid, laiendada publikut, pääseda rahvusvahelistele turgudele ja tihendada sidemeid teiste sektoritega (IP/12/1012).

Lisateave:

Konverentsil esitletavad projektid

Konverentsi veebileht: http://cultureinmotion.eu

Euroopa Komisjoni kultuuriteemaline veebisait: http://ec.europa.eu/culture.

Jälgi Androulla Vassiliout Twitteris @VassiliouEU.

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar