Navigation path

Left navigation

Additional tools

Δελτιο Τυπου

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή σχεδιάζει τη διεύρυνση του ακροατηρίου για πολιτιστικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει αύριο τα νέα σχέδιά της για να τεθούν τα ακροατήρια αλλά και οι καλλιτέχνες στο επίκεντρο του νέου προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Η διεύρυνση του ακροατηρίου θα αποτελέσει βασικό στοιχείο των σχεδίων που θα λάβουν υποστήριξη από το προτεινόμενο ευρωπαϊκό ταμείο ύψους 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει και θα ενισχύει τα υφιστάμενα προγράμματα «Πολιτισμός» και MEDIA (κινηματογράφος) και θα προσφέρει ένα πρόγραμμα εγγύησης δανείων για την υποστήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, δήλωσε: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να φέρουμε το κοινό κοντά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για να προστατέψουμε την πολυμορφία. Για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να βοηθήσουμε τους καλλιτέχνες και άλλους επαγγελματίες να προσεγγίσουν νέα ακροατήρια, στις χώρες τους αλλά και έξω από αυτές, να επαναξιολογήσουν τη σχέση τους με υφιστάμενα ακροατήρια και να διαφοροποιήσουν ακροατήρια. Αν θέλουμε να φέρουμε νεότερα σε ηλικία ακροατήρια κοντά στον πολιτισμό πρέπει να σκεφτούμε νέους τρόπους για να το επιτύχουμε. Αν δεν εξετάσουμε αυτό το θέμα σοβαρά κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε την πολιτιστική μας πολυμορφία και τα οφέλη που έχει αυτή για την οικονομία και την κοινωνική ενσωμάτωση».

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα σχέδιά της σχετικά με την ανάπτυξη ακροατηρίου στο συνέδριο «Πολιτισμός σε κίνηση» – 2012, που θα γίνει στις Βρυξέλλες, και στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 1000 εκπρόσωποι των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Στην τριήμερη αυτή εκδήλωση, που ξεκινάει σήμερα με μια σύνοδο με θέμα τον αντίκτυπο του θεσμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας, θα παρουσιαστούν 23 σχέδια, τα οποία υποστηρίζονται κυρίως από τα προγράμματα της ΕΕ «Πολιτισμός» και MEDIA και προσφέρουν παραδείγματα έμπνευσης για την απήχηση σε μεγαλύτερα και διαφοροποιημένα ακροατήρια.

Ιστορικό

Ευρωπαϊκά ακροατήρια: 2020 και μετά

Τα «Ευρωπαϊκά ακροατήρια: 2020 και μετά» θα αποτελέσουν το κυρίως θέμα του συνεδρίου «Πολιτισμός σε κίνηση» (τόπος: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Βρυξέλλες) που θα γίνει στις 16-17 Οκτωβρίου. Παραδείγματα του τι σημαίνει ανάπτυξη ακροατηρίου και πώς μπορεί να κάνει τα πολιτιστικά έργα και τις τέχνες ευρύτερα προσβάσιμα θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, από:

  • τον Ian Christie, Πρόεδρο του «Europa Cinemas» (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ MEDIA από το 1992 και δραστηριοποιείται σε 629 πόλεις σε 68 χώρες με συνολικά 1 111 κινηματογράφους): «Θέλουμε περισσότερο να εκφράσει το ακροατήριο τις σκέψεις του, παρά να δεχτεί ή να απορρίψει κάτι δεδομένο. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την ενίσχυση της εμπειρίας των ευρωπαϊκών ταινιών.»

  • τον Gerald Harringer, του «Exchange Radical Moments! Live Art Festival» (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Πολιτισμός» και σε αυτό συμμετέχουν οργανώσεις από την Αυστρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία): «Με το «Live Art Festival», όχι μόνο ξεπεράσαμε τα σύνορα μεταξύ χωρών αλλά και τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στον ρόλο των καλλιτεχνών και σε αυτόν του ακροατηρίου. Θέλαμε να μετατρέψουμε το ακροατήριο σε εταίρους και τους θεατές σε συμμετέχοντες».

  • τον Airan Berg, του «I like to move it move it», που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα Linz09: «Είναι η ώρα να ξανασκεφτούμε το διάλογό μας με το κοινό και να αποφύγουμε τους δίδυμους κινδύνους του αποκλεισμού και της απλής απάθειας, ακόμη και μεταξύ αυτών που μπόρεσαν να έλθουν. Στο επίκεντρο της προσέγγισής μας είναι η συμμετοχή. Η ανάπτυξη ακροατηρίου πραγματοποιείται όταν οι άνθρωποι ενθουσιάζονται επειδή συμμετέχουν».

Το συνέδριο «Πολιτισμός σε κίνηση» θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση: http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp και στο Twitter: #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες

Οι Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι στο επίκεντρο σήμερα (15 Οκτωβρίου), δίνοντας την ευκαιρία για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ εκπροσώπων προηγούμενων, τωρινών και μελλοντικών Ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών. Κάθε χρόνο επιλέγονται δύο πόλεις ως Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες για να επισημαίνεται η πολυμορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο αντίκτυπος των έξυπνων πολιτιστικών επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων. Ξεκινώντας το 1985, η πρωτοβουλία αυτή έγινε μια από τις πλέον ορατές και επιτυχημένες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απήχηση σε εκατομμύρια πολίτες.

Τομείς πολιτισμού και δημιουργίας

Οι τομείς πολιτισμού και δημιουργίας της ΕΕ αντιστοιχούν στο 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν 8,5 εκατ. άτομα. Αν και οι τομείς αυτοί ήταν σχετικά ανθεκτικοί στην κρίση, αντιμετώπισαν επίσης σημαντικές προκλήσεις λόγω της ψηφιακής μετάβασης, της παγκοσμιοποίησης και του πολιτιστικού και γλωσσικού κατακερματισμού της αγοράς.

Η υποστήριξη της ΕΕ για τον πολιτισμό δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οργανώσεις, καλλιτέχνες και επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού να έλθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και, τέλος, να δημιουργήσουν, να περιοδεύσουν και να κάνουν κοινές εμφανίσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο πρόγραμμα με την επωνυμία «Δημιουργική Ευρώπη», για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων και για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η Επιτροπή προτείνει συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δισ. ευρώ για τη «Δημιουργική Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020, ποσόν που αντιστοιχεί σε αύξηση 37% σε σύγκριση με τα τωρινά επίπεδα χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει 8 000 πολιτιστικές οργανώσεις και θα δώσει τη δυνατότητα σε 300 000 καλλιτέχνες, επαγγελματίες από τον χώρο του πολιτισμού και στα έργα τους να προβληθούν πέραν των συνόρων τους και να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία. Επίσης, θα παρέχει χρηματοδότηση για τη μετάφραση πάνω από 5 000 βιβλίων (IP/11/1399).

Στις 26 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ». Στόχος είναι η αύξηση του εξαγωγικού δυναμικού αυτών των τομέων αλλά και η μεγιστοποίηση των δευτερογενών οφελών τους για άλλους τομείς, όπως η καινοτομία, οι ΤΠΕ και η αστική ανάπλαση. Η στρατηγική ζητά τη λήψη μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ανάπτυξη ακροατηρίου, την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τη βελτίωση των συνδέσμων με άλλους τομείς (IP/12/1012).

Για περισσότερες πληροφορίες

Projects on display at the conference

Δικτυακός τόπος του συνεδρίου: http://cultureinmotion.eu

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πολιτισμό http://ec.europa.eu/culture

Ακολουθείστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar