Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. oktober 2012

Kommissionen løfter sløret for sine planer om at sætte skub i publikumsudvikling på kulturområdet

Europa-Kommissionen løfter i morgen sløret for sine nye planer om at placere publikum og kunstnere i centrum af sit nye program Et Kreativt Europa vedrørende de kulturelle og kreative sektorer. Publikumsudvikling vil være omdrejningspunktet for de projekter, som vil få støtte fra den foreslåede EU-fond på 1,8 mia. EUR, som vil omfatte og styrke de eksisterende kultur- og medieprogrammer (herunder filmstøtte) og iværksætte en lånegarantiordning med henblik på at fremme banklån til SMV'er i kulturbranchen.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for uddannelse og kultur, udtalte: "Der er behov for at gøre mere for at engagere offentligheden i det europæiske kulturliv og bevare mangfoldigheden. For effektivt at kunne gøre dette er vi nødt til at hjælpe kunstnere og andre fagfolk med at etablere nye publikumsrelationer både på hjemmefronten og i udlandet og hjælpe dem med at genoverveje relationerne med deres nuværende publikum og nå ud til et bredere publikum. Hvis vi ønsker at introducere et yngre publikum for kulturlivet, er vi nødt til på ny at overveje, hvordan dette bedst kan gøres. Hvis vi ikke kaster et seriøst blik på dette emne, risikerer vi at svække den kulturelle mangfoldighed og dens bidrag til økonomien og social inklusion."

Kommissionen fremlægger sine planer om publikumsudvikling ved 2012-udgaven af konferencen "Kultur i bevægelse" i Bruxelles, som samler næsten 1 000 repræsentanter fra de kulturelle og kreative sektorer. Konferencen, som løber over tre dage, åbnes i dag med et møde om virkningen af de europæiske kulturhovedstæder, og der vil blive præsenteret 23 projekter, som hovedsagelig er støttet af EU's kultur- og medieprogrammer, og som giver illustrative eksempler på, hvordan man kan nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum.

Baggrund

Det europæiske publikum: 2020 og derefter

"Det europæiske publikum: 2020 og derefter" står i centrum for konferencen "Kultur i bevægelse" (sted: The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Bruxelles) den 16.-17. oktober. Der præsenteres eksempler på, hvad publikumsudvikling indebærer, og hvordan man kan gøre kultur og kunst mere bredt tilgængelig, bl.a.:

  • Ian Christie, formand for Europa Cinemas (som har fået støtte fra EU's Media­program siden 1992 og opererer i 629 byer i 68 lande med i alt 1111 deltagende biografer): "Det er et spørgsmål om at engagere publikum og få dem til at udtrykke, hvad de tænker, frem for bare at præsentere noget for dem, som de enten kan tage eller lade være. Vi er udelukkende interesseret i at forstærke oplevelsen ved at se europæiske film."

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (som får støtte af EU's kulturprogram og har deltagende organisationer i Østrig, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Italien, Tjekkiet og Tyskland): "Med Live Art-festivalen overskred vi ikke alene landegrænser, men nedbrød også den traditionelle barriere mellem kunster og publikum. Vi ønskede at gøre publikum til partnere og seerne til deltagere."

  • Airan Berg, I like to move it move it, støttet af Linz09 Europæisk Kulturhovedstad: "Det er på tide at genoverveje dialogen med publikum og undgå den dobbelte fare, som ligger i eksklusion på den ene side og ligegyldighed, selv hos dem, som har råd til at komme, på den anden side. Inddragelse udgør kernen i vores fremgangsmåde. Publikumsudvikling er, når folk bliver begejstrede, fordi de er engagerede."

Konferencen "Kultur i bevægelse" bliver webstreamet live på:

http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

og på Twitter: #AudienceDevelopment og #CreativeEurope.

De europæiske kulturhovedstæder

I dag (den 15. oktober) bliver der sat fokus på de europæiske kulturhovedstæder, og der bliver mulighed for udveksling af god praksis mellem repræsentanter for tidligere, nuværende og kommende europæiske kulturhovedstæder. Hvert år udnævnes to byer til europæiske kulturhovedstæder for at fremhæve den europæiske kulturs mangfoldighed og betydningen af intelligente investeringer på kulturområdet for en bæredygtig byudvikling. Initiativet blev lanceret i 1985 og er blevet en af EU's største succeshistorier, som når ud til millioner af borgere.

De kulturelle og kreative sektorer

EU's kulturelle og kreative sektorer tegner sig for op til 4,5 % af EU's BNP og repræsenterer i nærheden af 8,5 mio. arbejdspladser. Selv om disse sektorer har vist sig rimeligt modstandsdygtige over for krisen, står de også over for store udfordringer i forbindelse med den digitale omstilling, globaliseringen og en kulturel og sproglig fragmentering af markedet.

EU's kulturstøtte giver tusinder af organisationer, kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at mødes, udveksle synspunkter, lære fra hinanden samt skabe, turnere og optræde sammen i forskellige europæiske lande.

Kommissionen har stillet forslag om et nyt program med overskriften Et Kreativt Europa, som har til formål at styrke konkurrenceevnen i disse sektorer og fremme kulturel mangfoldighed. Kommissionen har foreslået et samlet budget på 1,8 mia. EUR til Et Kreativt Europa i perioden 2014-2020, hvilket er en stigning på 37 % i forhold til det nuværende finansieringsniveau. Under dette program vil 8 000 kulturorganisationer modtage støtte, og 300 000 kunstnere, kulturarbejdere og deres værker vil få mulighed for at optræde og blive vist på tværs af grænserne og dermed opbygge internationale erfaringer. Desuden vil programmet finansiere oversættelsen af mere end 5 000 bøger (IP/11/1399).

Den 26. september løftede Kommissionen sløret for strategien "Fremme af de kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU". Målet er at øge eksportpotentialet i disse sektorer og maksimere deres afsmittende virkninger på andre områder, f.eks. innovation, ikt og revitalisering af byområder. Strategien tilskynder til foranstaltninger med henblik på at fremme udvikling af kompetencer, adgang til finansiering, fremme af nye forretningsmodeller, publikumsudvikling, adgang til internationale markeder og forbedrede forbindelser til andre sektorer (IP/12/1012).

Yderligere oplysninger

Projekter, som præsenteres på konferencen

Konferencens websted: http://cultureinmotion.eu

Europa-Kommissionens websted om kultur: http://ec.europa.eu/culture

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar