Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 октомври 2012 г.

Европейската комисия представя плановете си за привличане на публика за културата

Утре Европейската комисия ще представи новия си план как публиката и творците да заемат централно място в нейната нова програма „Творческа Европа“ за секторитe на културата и творчеството. Привличането на публика ще бъде основен приоритет на проекти, подпомагани чрез предлагания фонд в размер на 1,8 млрд. EUR, който ще обхване и подкрепи съществуващите програми на ЕС „Култура“ и „МЕДИА“ (в кинематографския сектор), както и ще стартира схема за гаранции по заеми, за да се насърчи предоставянето от страна на банките на заеми за МСП в секторите на културата.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието и културата, заяви: „Трябва да направим повече за ангажиране на публиката с европейската култура и за запазване на многообразието. За да сторим това по ефективен начин, трябва да помогнем на творците и на останалите професионалисти да привличат нова публика, както в своите държави, така и извън тях, да преразгледат връзката си със сегашната си публика и да намерят начини за привличане на различни видове публика. Ако искаме по-младата публика да се включи в културния живот, трябва да обмислим нов начин как да постигнем това най-добре. Ако не разгледаме сериозно темата, ще изложим на риск нашето културно многообразие и ползата от него за икономиката и социалното приобщаване.“

Комисията ще представи плана си за привличане на публика на конференцията „Култура в движение“ през 2012 г. в Брюксел, в която ще участват почти 1000 представители на културния и творческия сектор. Тридневното събитие, което се открива днес със сесия за въздействието на европейските столици на културата, ще покаже 23 проекта, подкрепяни основно от програмите на ЕС „Култура“ и „МЕДИА“, в които се съдържат вдъхновяващи примери за това как да се достигне до по-широка и разнообразна публика.

Контекст

Европейската публика: 2020 г. и след това

„Европейската публика: 2020 г. и след това“ ще бъде в центъра на конференцията „Култура в движение“ (която ще се проведе в The Egg Theater, Rue Bara/Barastraat 175, 1000 Brussels) на 16 и 17 октомври. Примери за това, какво означава привличането на публика и как по този начин културата и изкуствата могат да станат достъпни за по-широк кръг хора, ще бъдат представени от:

  • Ian Christie, президент на Europa Cinemas (с подкрепата на европейската програма МЕДИА от 1992 г., те работят в 629 града в 68 държави, общо в 1111 киносалона): „Важното е публиката да се ангажира с това, което мисли, а не просто да й се предлага нещо, което тя да приеме или не. Интересуваме се най-вече от това да превърнем гледането на европейски филми в още по-интензивно преживяване.“

  • Gerald Harringer, Exchange Radical Moments! Фестивал Live Art (с подкрепата на програмата „Култура“ на ЕС и с участието на организации от Австрия, бившата югославска република Македония, Италия, Чешката република и Германия): „Чрез фестивала Live Art ние не само прекрачихме границите между държавите, но и разчупихме традиционните разделения, съществуващи между ролите на твореца и публиката. Искахме да превърнем публиката в партньор, а зрителите — в участници.“

  • Airan Berg, I like to move it move it, с подкрепата на Линц'09 Европейска столица на културата: „Време е да преосмислим диалога си с обществеността и да избягваме двойната загуба от изключването и обикновеното безразличие, дори сред тези, които могат да си позволят да дойдат. Приобщаването е в центъра на нашия подход. Публиката се привлича, когато хората са въодушевени, че са част от нещо.“

Конференцията „Култура в движение“ ще бъде предавана на живо в интернет на адрес http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp и в Туитър на адрес #AudienceDevelopment and #CreativeEurope.

Европейски столици на културата

Днес (15 октомври) на фокус ще бъдат Европейските столици на културата, като на представителите на минали, настоящи и бъдещи столици на културата ще се даде възможност да обменят добри практики. Всяка година два града се избират за Европейски столици на културата, за да се подчертае многообразието на европейската култура и въздействието, което интелигентните инвестиции в културата оказват на устойчивото развитие на градовете. Инициативата, която започва през 1985 г., се е превърнала в един от най-видимите успешно реализирани проекти на Европейския съюз, който достига до милиони граждани.

Секторите на културата и творчеството

Секторите на културата и творчеството в ЕС са отговорни за почти 4,5 % от БВП на ЕС и за почти 8,5 млн. работни места. Въпреки че тези сектори се оказаха сравнително устойчиви в кризата, те също са изправени пред значителни предизвикателства, произтичащи от преминаването към цифрови технологии, глобализацията и разпокъсаността на пазара поради културни и езикови различия.

Подкрепата на ЕС за културата позволява на хиляди организации, творци и професионалисти в областта на културата да се срещат, да обменят възгледи, да се учат един от друг и да създават и представят заедно своите произведения на сцени в различни европейски държави.

Комисията предложи нова програма, наречена „Творческа Европа“, за повишаване на конкурентоспособността на тези сектори и насърчаване на културното многообразие. За периода 2014—2020 г. Комисията предвижда общ бюджет от 1,8 млрд. евро за „Творческа Европа“, което представлява увеличение с 37 % в сравнение със сегашните нива на финансиране. Програмата също така ще подкрепи 8 000 културни организации и ще даде възможност за придобиване на международен опит и за представяне извън родните страни на 300 000 творци, професионалисти в областта на културата и техните произведения. Програмата ще предостави средства за превод на повече от 5 000 книги (IP/11/1399).

На 26 септември Комисията представи стратегия, наречена „Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места в ЕС“. Целта е да се повиши потенциалът за износ на тези сектори, както и да се максимизират ползите чрез взаимодействието с други области като иновации, информационни и комуникационни технологии и обновяване на градската среда. Стратегията призовава за предприемане на мерки, които да насърчат развиването на умения, достъпа до финансиране, насърчаването на нови модели на стопанска дейност, привличането на повече публика, достъпа до международни пазари и подобряването на връзките с други сектори (IP/12/1012).

За повече информация:

Проекти, които ще бъдат показани на конференцията

Уебсайт на конференцията: http://cultureinmotion.eu

Уебстраницата на Европейската комисия за култура http://ec.europa.eu/culture

Съобщенията на Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За връзка:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar