Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă: plan de acțiune pentru dublarea volumului comerțului electronic în Europa până în 2015

Bruxelles, 11 ianuarie 2012 - Dezvoltarea comerțului electronic și a serviciilor online reprezintă un potențial considerabil, generator de efecte economice, sociale și societale benefice. Economia bazată pe internet creează 2,6 locuri de muncă pentru fiecare loc de muncă „offline” suprimat și le oferă consumatorilor mai multe posibilități de alegere, inclusiv în zonele rurale sau izolate. Câștigurile legate atât de prețurile mai mici practicate pe internet, cât și de gama mai variată de produse și de servicii disponibile sunt estimate la 11,7 miliarde de euro - sumă echivalentă cu 0,12% din PIB-ul european. În cazul în care comerțul electronic ar reprezenta 15% din comerțul cu amănuntul iar obstacolele din calea pieței interne ar fi eliminate, câștigurile pentru consumatori s-ar putea ridica la 204 miliarde de euro, adică 1,7% din PIB-ul european1. Cu toate acestea, Comisia Europeană a constatat că există numeroase probleme care împiedică întreprinderile și consumatorii să se implice pe deplin în serviciile online: normele aplicabile rămân adesea necunoscute sau nesigure, ofertele sunt lipsite de transparență și dificil de comparat, iar plățile, ca și modalitățile de livrare, sunt adesea costisitoare și neadaptate2.

Din aceste motive, Comisia a adoptat astăzi, în cadrul Strategiei digitale3 și al Actului privind piața unică4 și la cererea Consiliului European de a prezenta o foaie de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale până în 2012, o comunicare conținând 16 acțiuni concrete care vizează dublarea, până în 2015, atât a ponderii comerțului electronic în cadrul vânzărilor cu amănuntul (aceasta fiind în prezent de 3,4%), cât și a ponderii economiei bazate pe internet în cadrul PIB-ului european (aceasta situându-se în prezent sub 3%). Comerțul și serviciile online ar putea reprezenta, până în 2015, peste 20% din valoarea creșterii economice și din numărul net al locurilor de muncă create în anumite state membre (de exemplu, Franța, Germania, Regatul Unit sau Suedia)5.

Comisarii Michel Barnier, responsabil cu piața internă, Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei responsabilă cu strategia digitală și John Dalli, însărcinat cu politica privind consumatorii, și-au exprimat obiectivele ambițioase, subliniind totodată că: „În situația dificilă prin care trece Europa, trebuie să profităm urgent de toate rezervele suplimentare de activități și de locuri de muncă. Planul de acțiune pe care îl prezentăm astăzi va crea noi oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi și va aduce Europei creșterea economică și locurile de muncă de care are atâta nevoie. Planul vizează eliminarea obstacolelor care au împiedicat până acum dezvoltarea economiei europene bazate pe internet.”

Conținutul comunicării

În conformitate cu Actul privind piața unică și cu Strategia digitală, comunicarea prezintă un plan de acțiune care va facilita accesul transfrontalier la produsele și la conținuturile online; va remedia la timp problemele legate de plăți și de livrare, precum și de protecția și informarea consumatorilor; va facilita soluționarea litigiilor și retragerea conținuturilor ilegale, contribuind astfel la dezvoltarea unui internet mai sigur și care să respecte mai mult drepturile și libertățile fundamentale. Este vorba despre crearea unui mediu mai propice dezvoltării unei piețe unice digitale dinamice, prin abordarea problemelor care împiedică acest lucru, favorizând totodată investițiile în conectivitatea fără fir și în infrastructurile fixe de ultimă generație și permițând dezvoltarea serviciilor de „cloud-computing”.

Potrivit comunicării, potențialul comerțului electronic și al serviciilor online ar putea reprezenta, în viitorii 5 ani, până la 20% din numărul locurilor de muncă și din volumul creșterii economice. Accesul la bunuri și servicii pentru persoanele izolate din punct de vedere geografic sau vulnerabile va fi, de asemenea, facilitat, contribuindu-se astfel la coeziunea teritoriului european.

Comunicarea enumeră, în egală măsură, și obstacolele din calea dezvoltării economiei bazate pe internet: oferte legale și transfrontaliere prea limitate, o protecție și o informare a consumatorilor nesatisfăcătoare, livrări și plăți ineficace; conținuturi ilegale încă prea dificil de tratat și riscuri de propagare a „criminalității cibernetice (cyber crime).

Context

Adesea, consumatorii nu au încredere în comerțul sau în serviciile online și sunt preocupați de respectarea drepturilor lor, în special atunci când intervine o problemă. De asemenea, ei sunt uneori frustrați de faptul că anumite servicii online nu sunt oferite și în țara lor sau că nu pot cumpăra produse din alte state membre, de exemplu pentru că nu se efectuează livrări în țara lor de rezidență sau pentru că nu sunt acceptate cărțile de credit străine. În sfârșit, consumatorii nu au întotdeauna acces la rețele de mare viteză din cauza creșterii „criminalității cibernetice”.

Directiva privind comerțul electronic (2000/31/CE) conține norme care facilitează furnizarea serviciilor online în Uniunea Europeană și care garantează că aceste servicii îndeplinesc anumite criterii. Acest text a pus bazele dezvoltării transfrontaliere a serviciilor online. Neutră din punct de vedere tehnologic, această directivă a fost considerată de participanții la consultarea publică organizată în 20106, ca fiind cheia de boltă a pieței unice digitale. Prin urmare, nu este necesar ca directiva să fie revizuită, ci doar completată.

De asemenea, directiva prevede că furnizorii de servicii online trebuie, în principiu, să respecte normele țării în care sunt stabiliți. Ea conține și dispoziții privind protecția consumatorilor, care obligă, de exemplu, furnizorii de servicii să-și indice datele de contact pe site‑urile internet, garantează că publicitatea poate fi ușor identificată ca atare și oferă protecție împotriva spam-urilor. În plus, directiva prevede, în anumite condiții, scutirea de răspundere a furnizorilor intermediari, în cazul în care aceștia găzduiesc sau transmit conținuturi publicate pe internet de către terți.

A se vedea și MEMO/12/5

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm.

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, decembrie 2011.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, mai 2011 și L'impact d'Internet sur l'économie française, McKinsey. martie 2011.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar