Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Izaugsme un nodarbinātība: rīcības plāns Eiropas e-tirdzniecības apjoma divkāršošanai laikā līdz 2015. gadam

Brisele, 2012. gada 11. janvāris. E-tirdzniecībai un tiešsaistes pakalpojumiem piemīt liels attīstības potenciāls, un tie ir daudzsološi gan ekonomiskā, gan sociālā un sabiedriskā ziņā. Šajā nozarē uz katru zaudēto "parasto" darbvietu tiek radītas 2,6 jaunas, un patērētājiem, arī lauku rajonos un nomaļās vietās, paveras plašākas izvēles iespējas. Tiešsaistē piedāvātās cenas ir zemākas un preču un pakalpojumu izvēle — plašāka. Tādā veidā radītais ieguvums patērētājiem lēšams 11,7 miljardu eiro apmērā; tas atbilst 0,12 % no Eiropas IKP. Ja e-tirdzniecība veidotu 15 % no mazumtirdzniecības kopējā apjoma un ja nebūtu nekādu iekšējā tirgus šķēršļu, ieguvums patērētājiem sasniegtu 204 miljardus eiro jeb 1,7 % no Eiropas IKP1. Eiropas Komisija gan atzīst, ka tam, lai patērētāji un uzņēmumi vairāk un biežāk satiktos tiešsaistē, ir daudz šķēršļu: darījuma noteikumi bieži ir pircējam nezināmi vai neskaidri, piedāvājumiem trūkst caurredzamības, tie ir grūti salīdzināmi, un bieži pirkumu sadārdzina citas izmaksas, piemēram, maksa par piegādi, kas turklāt ne vienmēr ir optimāla2.

Tāpēc Eiropas digitalizācijas programmas3 un Vienotā tirgus akta4 satvarā un atsaucoties Padomes aicinājumam izstrādāt ceļvedi iekšējā digitālā tirgus izveidei līdz 2012. gadam, Komisija šodien pieņēma paziņojumu par konkrētu rīcību, proti, 16 darbībām, lai līdz 2015. gadam sasniegtu divkāršu e-tirdzniecības īpatsvaru mazumtirdzniecībā (patlaban 3,4 %) un divkārt lielu interneta nozares īpatsvaru Eiropas IKP (patlaban mazāk nekā 3 %). Preču un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē atsevišķās dalībvalstīs (piemēram, Francijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē un arī Zviedrijā) laikā līdz 2015. gadam varētu pieaugt līdz vairāk nekā 20 % no izaugsmes un radītajām darbvietām5.

Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un atbildīgā par digitalizācijas programmu Nēlī Krusa un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli uzsver: "Šodienas sarežģītajā kontekstā, kas raksturo Eiropu, ir jāsteidz izmantot visas iespējas uzturēt nodarbinātību un radīt papildu darbvietas. Rīcības plāns, kuru mēs paziņojam šodien, pavērs jaunas iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem un virzīs Eiropu pretim jaunam izaugsmes uzrāvienam un darbvietām, kuras tai tik ļoti vajadzīgas. Tā mērķis ir likvidēt šķēršļus, kas līdz šim ir traucējuši Eiropas interneta nozares attīstību."

Paziņojuma saturs

Saskaņā ar Vienotā tirgus aktu un digitalizācijas programmu paziņojums ir par rīcības plānu, kurš veicinās pārrobežu piekļuvi tiešsaistē tirgotām precēm un pakalpojumiem; risinās pastāvošās norēķinu un piegādes problēmas un patērētāju aizsardzības un informēšanas jautājumus; sekmēs strīdu izšķiršanu un nelikumīga satura materiālu izņemšanu no tiešsaistes, tādējādi veicinot drošākas interneta vides veidošanu, kurā tiek ievērotas pamattiesības un pamatbrīvības. Digitalizācijas jomā tiks radīta tāda vide, kas vienotā tirgus attīstību padarīs dinamiskāku nekā līdz šim, novēršot traucēkļus un vienlaikus veicinot tāda veida ieguldījumus kā bezvadu tīkli un jaunās paaudzes fiksētā tīkla infrastruktūra, un ļaujot attīstīt mākoņdatošanas pakalpojumus.

E-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu potenciāls paziņojumā vērtēts kā tāds, kas turpmākajos piecos gados varētu sasniegt rādītājus, kuri atbilst līdz 20 % nodarbinātības un izaugsmes. Ģeogrāfiski izolētām un sociāli mazāk aizsargātām personām būs vieglāk piekļūt precēm un pakalpojumiem, tādējādi palielināsies Eiropas ekonomiskā un sociālā saliedētība.

Paziņojumā apskatīti arī faktori, kas kavē interneta nozares attīstību: likumīgais un pārrobežu piedāvājums ir pārāk mazs; patērētāju informētība un aizsardzība ir neapmierinoša; piegādes un norēķinu iespējas nav pietiekami efektīvas; vēl aizvien ir pārāk sarežģīti apkarot nelikumīga satura materiālu izvietošanu internetā; pastāv kibernoziegumu pieauguma risks.

Vispārīga informācija

Patērētāji bieži neuzticas preču un pakalpojumu tirdzniecībai tiešsaistē un nav pārliecināti par to, ka tiks ievērotas viņu tiesības (jo sevišķi problēmu gadījumā). Reizumis viņiem šķiet kaitinoši tas, ka daži pakalpojumi nav pieejami viņu dzīvesvietas valstī vai ka pirkumu citā valstī nav iespējams izdarīt tāpēc, ka tiek atteikta piegāde uz dzīvesvietas valsti vai netiek pieņemta samaksa ar ārvalstīs izdotām norēķinu kartēm. Citkārt viņiem ir liegta piekļuve platjoslas tīkliem vai arī viņi kļūst par kibernoziegumu upuriem.

Direktīva par elektronisko tirdzniecību (2000/31/EK) paredz noteikumus, kas atvieglo tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā un garantē to, ka šie pakalpojumi atbilst zināmiem kritērijiem. Ar šo tiesību aktu ir ielikts pamats, kas ļauj tiešsaistē sniegt pārrobežu pakalpojumus. Lai gan direktīvā nav konkrētu tehnisku prasību, ieinteresētās aprindas 2010. gadā rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā6 to atzina par vienotā digitālā tirgus stūrakmeni. Tātad šā tiesību akta prasības ir vienīgi jāpapildina, pārskatīšana nav vajadzīga.

Minētā direktīva paredz, ka principā tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem jāpilda tās valsts noteikumi, kurā tie veic uzņēmējdarbību. Direktīva ietver arī patērētāju aizsardzības noteikumus. Piemēram, direktīva uzliek pakalpojumu sniedzējiem pienākumu savās vietnēs norādīt kontaktinformāciju, garantē, ka reklāma nav slēpta, un aizsargā pret mēstuļu sūtījumiem. Turklāt direktīva ar zināmiem nosacījumiem paredz starppakalpojumu sniedzēju atbrīvošanu no atbildības, ja tie izmitina vai pārraida materiālus, ko tiešsaistē ievietojušas trešās personas.

Skatīt arī MEMO/12/5

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm.

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery [Sūtījumu pārrobežu piegāde Kopienas iekšienē], FTI Consulting, 2011. gada decembris.

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity [Interneta lietas: ietekme uz izaugsmi, darbvietām un pārticību], McKinsey Global Institute, 2011. gada maijs, un L'impact d'Internet sur l'économie française [Interneta ietekme uz Francijas ekonomiku], McKinsey, 2011. gada marts.

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar