Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Stimulovat růst a zaměstnanost: akční plán na zdvojnásobení objemu elektronického obchodu do roku 2015

Brusel 11. ledna 2012 – Rozvoj elektronického obchodu a online služeb představuje značný potenciál, který je s to přinášet příznivé hospodářské, sociální i protržní dopady. Za každé zrušené pracovní místo mimo internet vytváří internetová ekonomika 2,6 pracovních míst a nabízí lepší výběr spotřebitelům, včetně spotřebitelů ve venkovských nebo izolovaných oblastech. Zisky spojené s nižšími cenami na internetu, jakož i se širším výběrem disponibilního zboží a disponibilních služeb se oceňují na 11,7 miliard EUR, což je částka odpovídající 0,12 % evropského HDP. Pokud by elektronický obchod představoval 15 % maloobchodu a pokud by byly odstraněny překážky pro vnitřní trh, zisky pro spotřebitele by mohly dosáhnout 204 miliard EUR, tj. 1,7 % evropského HDP1. Evropská komise však konstatovala, že tomu, aby se spotřebitelé i podniky mohli plně věnovat online službám, brání četné problémy: platné předpisy zůstávají často neznámé nebo nejisté, nabídky nejsou transparentní a jsou obtížně porovnatelné a platby a dodací podmínky jsou často drahé a nepřizpůsobené2.

Proto dnes Komise přijala v rámci digitální strategie3 a Aktu o jednotném trhu4 a v reakci na žádost Evropské rady o předložení itineráře pro dosažení vnitřního digitálního trhu do roku 2012 sdělení, v němž je představeno 16 konkrétních akcí zaměřených do roku 2015 na zdvojnásobení podílu elektronického obchodu na maloobchodním prodeji (dnes 3,4 %) a ve stejném horizontu na zdvojnásobení příspěvku internetové ekonomiky k evropskému HDP (který dnes činí méně než 3 %). Elektronický obchod a online služby by mohly do roku 2015 představovat více než 20 % čistého růstu a čistého vytvoření pracovních míst v některých členských státech (např. Francii, Německu, Spojeném království nebo ve Švédsku)5.

Komisař Michel Barnier, příslušný pro vnitřní trh, komisařka Neelie Kroesová, místopředsedkyně příslušná pro digitální strategii, a komisař John Dalli, příslušný pro ochranu spotřebitele, vyjádřili cíle tohoto sdělení, přičemž zdůraznili: „Na pozadí nelehké situace v Evropě je naléhavě třeba využít veškeré dodatečné zdroje pro růst a zaměstnanost. Akční plán, který dnes představujeme, vytvoří nové příležitosti pro občany i podniky a přinese Evropě růst a zaměstnanost, jež potřebuje. Má odstranit překážky, které doposud brzdily rozvoj evropského internetového hospodářství.“

Obsah sdělení

Podle Aktu o jednotném trhu a digitální strategie představuje sdělení akční plán, kterým se usnadní přeshraniční přístup ke zboží a obsahům online, včas se vyřeší problémy plateb a dodávek, jakož i ochrana a informování spotřebitele, usnadní se řešení sporů a nakládání s protiprávními obsahy, a tak se přispěje k rozvoji internetu bezpečnějšího a šetrnějšího k základním právům a svobodám. Je třeba vytvářet vhodnější prostředí k rozvoji dynamického jednotného digitálního trhu tak, že se utkáme s problémy, jež tomuto rozvoji brání, a přitom budeme upřednostňovat investování do bezdrátového připojení a do pevných infrastruktur nové generace a budeme umožňovat rozvoj inovativních informatických služeb.

Sdělení identifikuje potenciál elektronického obchodu a online služeb tak, že by mohly představovat až 20 % zaměstnanosti a růstu nadcházejících pěti let. Přístup ke zboží a službám pro zeměpisně izolované osoby nebo pro osoby náležející ke zranitelným skupinám tak bude rovněž usnadněn, čímž se rovněž přispěje k soudržnosti evropského území.

Sdělení rovněž vypočítává překážky rozvoje internetové ekonomiky: příliš omezené právní a přeshraniční nabídky, nedostatečné informování spotřebitelů, jakož i jejich nedostatečná ochrana a nedostatečně efektivní dodávky a platby, stále ještě obtížné nakládání s protiprávními obsahy a rizika šíření „počítačové kriminality“.

Souvislosti

Spotřebitelé často nemají důvěru v online zboží a online služby a obávají se o svá práva, zejména pokud se vyskytne nějaký problém. Cítí se někdy rovněž frustrováni tím, že některé služby v jejich zemi nejsou nabízeny nebo že nemohou nakupovat v ostatních členských státech, protože se například odmítá dodávat je do jejich země pobytu nebo přijímat zahraniční platební karty. Také jsou často připraveni o přístup k vysokorychlostním připojením a konfrontováni s nárůstem „počítačové kriminality“.

Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES) obsahuje pravidla, která usnadňují poskytování online služeb v Evropské unii a zaručují, aby tyto služby odpovídaly určitým kritériím. Tímto textem byly položeny základy pro přeshraniční rozvoj online služeb. Jako technologicky neutrální tuto směrnici zúčastněné strany při veřejné konzultaci v roce 20106 uznaly za úhelný kámen jednotného digitálního trhu. Je tudíž třeba ji doplnit, avšak nepovažuje se za nezbytné ji zrevidovat.

Směrnice také stanoví, že poskytovatelé online služeb musí v zásadě dodržovat předpisy země, v níž jsou usazeni. Obsahuje také ustanovení na ochranu spotřebitele. Ukládá například poskytovatelům služeb uvádět na internetových stránkách své kontaktní údaje, zaručuje, že reklama může být snadno identifikována jako reklama, a chrání proti spamu. Směrnice navíc za určitých okolností přiznává vynětí z odpovědnosti pro internetové prostředníky, pokud uchovávají nebo posílají obsahy, jež daly na internet třetí strany.

Viz též MEMO/12/5

Více informací:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Ryan Heath (+32 22961716)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Linda Cain (+32 22999019)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/ e_commerce_study_en.htm

2 :

Intra-community cross-border parcel delivery, FTI Consulting, prosinec 2011

3 :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

4 :

COM/2011/0206 final

5 :

„Internet matters, the net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity“, McKinsey Global Institute, květen 2011 a „L'impact d'Internet sur l'économie française“, McKinsey, březen 2011

6 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm


Side Bar