Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. oktober 2012

Valletta nomineres som Europæisk Kulturhovedstad i Malta i 2018

Den maltesiske hovedstad Valletta blev i dag anbefalet til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2018 af en uafhængig jury. EU's Ministerråds formelle udnævnelse af Valletta finder sted i maj 2013.

Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtaler: "Jeg vil gerne lykønske Valletta med, at byens kandidatur er kronet med succes. Jeg glæder mig over den entusiasme omkring titlen som Europæisk Kulturhovedstad, der er opstået i Malta. Jeg er sikker på, at Valletta vil udvikle et spændende program med arrangementer med en stærk europæisk dimension, og at titlen kan give byen og dens opland betydelige langsigtede kulturelle, økonomiske og sociale fordele. Jeg ønsker Valletta alt mulig held og lykke."

Baggrund

Kandidatbyerne vurderes på grundlag af de kriterier, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Ifølge disse kriterier skal byerne forberede et kulturprogram med en stærk europæisk dimension og fremme deltagelse af de borgere, der bor i og omkring byen og i hele landet.

Den europæiske dimension afspejles i de valgte temaer og i, hvordan begivenhederne i programmet gennemføres. Samarbejde mellem kulturformidlere i forskellige EU-lande tilskyndes. Programmet skal også have en varig virkning og bidrage til den langsigtede strategi for den kulturelle og sociale udvikling i byen.

Nederlandene og Malta er de to medlemsstater, der er værter for en Europæisk Kulturhovedstad i 2018. Listen over de lande, der er valgt til titlen indtil 2019 blev fastlagt i en afgørelse truffet af Europa-Parlamentet og Rådet i 2006. Kommissionen har for nylig foreslået lande til Europæiske Kulturhovedstæder efter 2019 (IP/12/815).

Valletta var den eneste by der ansøgte om titlen i Malta. Ansøgningen blev gennemgået af en jury bestående af 13 uafhængige kultureksperter - seks eksperter udnævnes af den berørte medlemsstat, og de resterende syv af de europæiske institutioner (se listen over europæiske medlemmer nedenfor). Eksperterne vurderede ansøgningen på grundlag af de kriterier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse.

Forhåndsudvælgelsen i Nederlandene vil finde sted i november og den endelige udvælgelsesrunde er planlagt til sommeren 2013. De to udvalgte byer (én pr. land) bliver derefter officielt udpeget af EU's Ministerråd.

Følgende jurymedlemmer er udnævnt af EU-institutionerne:

  • Udnævnt af Europa-Kommissionen: Sir Jeremy Isaacs (Det Forenede Kongerige), leder i tv-branchen og tidligere direktør for Royal Opera House i Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Østrig), generaldirektør for Kulturhovedstaden Graz i 2003 og leder af mange europæiske projekter.

  • Udnævnt af Rådet: Erna Hennicot-Schoepges (Luxembourg), tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Europarådets Forsamling og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og i øjeblikket leder af forskellige nationale og internationale kulturorganisationer; Constantin Chiriac (Rumænien), næstformand for Kulturhovedstaden Sibiu i 2007 og i øjeblikket direktør for det nationale teater Radu Stanca.

  • Udnævnt af Europa-Parlamentet: Jordi Pardo (Spanien), ansvarlig for kulturprojekter inden for international kultur; Steve Green (Det Forenede Kongerige), konsulent og forsker i kulturpolitik.

  • Udnævnt af Regionsudvalget: Elisabeth Vitouch (Østrig), repræsenterer Regionsudvalgets Underudvalg for Kultur og Uddannelse og er medlem af Wiens byforvaltning.

  • Efter Guimarães (Portugal) og Maribor (Slovenien) i år, bliver Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet) Europæiske Kulturhovedstæder i 2013; Umeå (Sverige) og Riga (Letland) i 2014, Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015, Wrocław (Polen) og Donastia-San Sebastián (Spanien) i 2016. Aarhus (Danmark) og Paphos (Cypern) er blevet foreslået af ekspertjuryen som Europæiske Kulturhovedstæder i 2017.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: hjemmeside for Europæiske Kulturhovedstæder (på engelsk)

Androulla Vassilious hjemmeside (på engelsk)

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar