Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU MT BG RO

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 oktober 2012

Tjugo 20-åringar prisbelönas i kreativ tävling om tjugo år med EU:s inre marknad

Tjugo 20-åringar tar i dag emot pris i den kreativa tävlingen ”Generation 1992” som anordnats för ungdomar från hela EU som är födda 1992 (det år då den inre marknaden inrättades) och gav dem möjlighet att visa vad denna stora öppna marknad har betytt för dem.

Från den 11 april till den 9 september kunde ungdomar födda 1992 ge sin bild av den inre marknaden genom att skicka in foton, videofilmer, artiklar, serieteckningar eller smartphone-appar i fyra olika temakategorier. 380 ungdomar från alla 27 EU-länder deltog i tävlingen.

De tjugo vinnande projekten (4 vinnare i varje formatkategori) presenteras vid invigningen av jubileumsveckan för den inre marknaden, som äger rum i Europaparlamentet i Bryssel i dag. Priserna delas ut av kommissionären Michel Barnier och europaparlementarikern Toine Manders och omfattar för alla tjugo vinnare en praktikplats vid EU-institutionerna.

De fyra tävlingskategorierna var:

  • Utbildning och medborgarskap (43 % av bidragen)

  • Jobb och entreprenörskap (17 %)

  • Kultur och fritid (27 %)

  • Konsumenter och miljö (13 %).

och de fem formaten:

  • Video

  • Smartphone-applikation (för Android, Apple, etc.)

  • Artikel

  • Fotografi

  • Serieteckning

Bakgrund

EU:s inre marknad firar 20-årsjubileum. Den inre marknaden har förändrat EU-medborgarnas sätt att leva, resa, studera och bedriva handel. Den har gett företagen nya möjligheter att utveckla sig och få framgångar på världsmarknaden.

20-årsjubileet firas under en jubileumsvecka för den inre marknaden som äger rum den 15-20 oktober 2012 med evenemang i olika städer i de 27 EU-länderna. Vid dessa evenemang samlas företag, EU-medborgare och representanter för Europaparlamentet, Europeiska rådet och medlemsstaterna för att fira och för att begrunda den inre marknadens dåtid, nutid och framtid. Kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso, Italiens regeringschef Mario Monti och kommissionären med ansvar för den inre marknaden och tjänster Michel Barnier kommer att delta och hålla tal vid invigningen i Bryssel.

Mer information

Om tävlingen:

http://generation1992.eu

Om vinnarna:

http://generation1992.eu/sites/default/files/G92_Winners.pdf

Livestream från invigningen:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_v_fl_300_en/player/index_player.html?id=17165

Webbplats för inremarknadsveckan:

http://www.singlemarket20.eu/

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar