Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV PT EL HU MT BG RO

European Commission

Tisková zpráva

V Bruselu dne 15. října 2012

Dvacet mladých lidí ve věku dvaceti let vyznamenáno v tvůrčí soutěži ke 20. výročí jednotného evropského trhu

Dvacet mladých lidí ve věku dvacet let obdrží dnes ocenění za umístění v tvůrčí soutěži „Generace 1992“, v níž měli mladí lidé z celé Evropy narození v roce 1992 (rok zahájení realizace jednotného evropského trhu) prezentovat, co pro ně otevřený velký trh znamená.

Od 11. dubna do 9. září měli mladí lidé narození v roce 1992 příležitost přednést ve čtyřech tématických oblastech své názory na fungování jednotného trhu, a to pomocí fotografií, videí, článků, ilustrací nebo aplikací pro chytré telefony. Nakonec se této soutěže zúčastnilo 380 mladých lidí ze všech 27 zemí EU.

Dvacet vítězných projektů (čtyři vítězné projekty u každé z pěti kategorií) bude představeno u příležitosti slavnostního zahájení Týdne jednotného trhu, jež se koná dnes v Bruselu v Evropském parlamentu. Komisař Michel Barnier a Toine Manders, člen Evropského parlamentu, vítězům osobně předají ocenění v rámci slavnostního předání cen, které pro všech 20 vítězů zahrnují stáže v evropských institucích.

Byly tyto čtyři soutěžní kategorie:

  • Vzdělání a občanství (celkem 43 % odevzdaných projektů)

  • Zaměstnanost a podnikání (17 %)

  • Kultura a volný čas (27 %)

  • Spotřeba a životní prostředí (13 %).

Bylo těchto pět médií:

  • Video

  • Aplikace pro chytrý telefon pro Android, Apple atd.

  • Článek

  • Fotografie

  • Ilustrace/komiks

Souvislosti

Jednotný evropský trh slaví své dvacáté výročí. Zcela změnil to, jak Evropané žijí, pracují, cestují, studují a obchodují. Otevřel podnikům nové příležitosti k rozvoji a úspěchům na světovém trhu.

Týden jednotného trhu, jehož dvacáté výročí se bude slavit, se bude konat od 15. do 20. října 2012. V jeho rámci budou organizovány akce v městech 27 členských států Evropské unie. Těchto akcí se společně zúčastní evropské podniky a evropští občané, jakož i členové Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropské rady a zástupci členských států. Účastníci budou slavit a přemýšlet o minulosti, přítomnosti a budoucnosti jednotného trhu. Na slavnostním zahájení, jež se koná dnes v Bruselu, promluví předseda Komise José Manuel Durão Barroso, italský premiér Mario Monti a evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Další informace

O soutěži:

http://generation1992.eu

O vítězích:

http://generation1992.eu/sites/default/files/G92_Winners.pdf

Živý internetový přenos slavnostního zahájení:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_v_fl_300_en/player/index_player.html?id=17165

Stránka Týdne jednotného trhu:

http://www.singlemarket20.eu/

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar