Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 oktober 2012

Erasmus för unga företagare har gett stöd till över 2 600 företagare

Inför Europeiska veckan för små och medelstora företag den 15–21 oktober har programmet Erasmus för unga företagare nått ett viktigt etappmål: programmet har gett stöd till över 2 600 företagare och över 1 300 utbyten mellan nya och etablerade företagare har organiserats. Vid en ceremoni i Bryssel i går kväll belönades företagare och lokala kontaktpunkter för sina aktiva och framgångsrika insatser för programmet.

Deltagarna i tävlingen Erasmus Entrepreneurship Awards visar att programmet fått genomslag, särskilt det senaste året, och att det gynnar både nya och etablerade företagare och EU:s ekonomi. Priser delades ut i fem kategorier: bästa video om framgångsrika projekt, mest framgångsrika samarbete efteråt, bästa affärskoncept från nya företagare, bästa etablerade företagare samt bästa kontaktpunkt.

– De små och medelstora företagen i EU måste bli mer internationella, eftersom förhållandevis få av dem exporterar varor och tjänster inom eller utanför EU. Både etablerade och nya företagare drar nytta av Erasmus för unga företagare genom att de förbättrar sitt marknadstillträde och kan hitta partner i andra EU-länder, sade kommissionens vice ordförande och näringslivskommissionär Antonio Tajani i samband med prisutdelningen.

Intervju med Erasmusdeltagare

Mer information om programmet Erasmus för företagare

Mer information om priserna

Fallstudier av företagarutbyten

Vinnare av Erasmus Entrepreneurship Awards 2012

Bästa video om framgångsrika projekt

 • Ny företagare Luca Oggianu (Italien) – Etablerad företagare Christophe Chatillon (Belgien): Digitala tillämpningstjänster

 • Ny företagare Ramon Francos Sanchez (Spanien) – Etablerad företagare Piotr Przewrocki (Polen): Multimedietjänster

 • Ny företagare Liga Stige (Lettland) – Etablerad företagare George Skafidas (Grekland): Tullmäklartjänster

Mest framgångsrika samarbete efteråt

 • Ny företagare Sébastien Aubert (Frankrike) – Etablerad företagare Thierry Baujard (Tyskland): Filmproduktion och finansiering av filmer

 • Ny företagare Dimitris Matsakis (Grekland) – Etablerad företagare Piere Engel (Frankrike): Konsulttjänster och kapacitetsuppbyggnad inom rymdteknik

 • Ny företagare Sylvain Lemoine (Frankrike) – Etablerad företagare Carl Georg Rasmussen (Danmark): Hållbara transporter

Bästa affärskoncept från nya företagare

 • Ny företagare Marius Dan Croitoru (Rumänien): Nätplattform för studerande och unga nyutexaminerade

 • Ny företagare Esther Pascual Fernandez (Spanien): Återanvändning av nötboskapsslam för tillverkning av växtbehållare

 • Ny företagare Marco Migliorisi (Italien): Miljövänligt mode

Bästa etablerade företagare

 • Joseph A. Bugeja (Malta): Resor och turism

 • Gianluca Massimiliano Frongia (Italien): Främjande av ungdomars personliga och yrkesmässiga utveckling så att de kan bli aktiva medborgare

 • Seppo Huurinainen (Finland): Resursplaneringssystem för bioenergi på företag

Bästa lokala kontaktpunkt

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (Italien)

Om programmet Erasmus för unga företagare

Sedan 2009 kan företagare som vill grunda eller just har grundat ett företag få direktcoachning av en erfaren företagare i ett annat land genom att arbeta bredvid denne i mellan en och sex månader. Erasmus för unga företagare underlättar kontakter mellan företagare genom att ta vara på gränsöverskridande kunskaper och erfarenheter inom EU.

Statistiken visar att 93 % av de nya företagarna och 86 % av de etablerade företagarna som medverkat i programmet uppger att utbytet har bidragit till att utveckla deras företag. Av de etablerade företagarna skulle 84 % gärna ta emot en ny företagare till. Många utbyten leder till långsiktigt samarbete mellan de två företagarna och till att deras företag internationaliseras. Programmet bidrar dessutom inte bara till att nya företag grundas utan gör dem också starkare och hållbarare.

Programmet inleddes som ett pilotprojekt av Europeiska kommissionen. Eftersom det föll väl ut har kommissionen sedan dess integrerat det i programmet för konkurrenskraft och innovation och planerar att fortsätta med det inom det nya programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag.

Europeiska veckan för små och medelstora företag 2012 – Fler kvinnliga företagare ska skapa tillväxt och sysselsättning

Europeiska veckan för små och medelstora företag 2012 är avsedd att lyfta fram och stödja kvinnliga företagare. Veckan har följande mål:

Informera om vad EU och nationella, regionala och lokala myndigheter erbjuder för stöd till mikroföretag och små och medelstora företag.

Främja entreprenörskap så att fler, särskilt ungdomar, allvarligt överväger egenföretagande som en karriärmöjlighet.

Ge företagarna erkännande för deras bidrag till Europas välbefinnande, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

Den 17 oktober äger en högnivåkonferens i anslutning till veckan rum i Bryssel. Konferensens tema är ”Kvinnors företagande”.

Mer information om veckan för små och medelstora företag

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar